Sut i Archebu

Oriau Agor y Swyddfa Docynnau

Dim sioeau

Llun - Sad   9.00am - 5.00pm

Sioeau

Llun - Sad   9:30am tan 15 munud at ôl dechrau’r sioe
Sul – dim ond pan fo sioe, un awr ymlaen llaw (mewn person yn unig)

*Mae’n bosib y gall yr oriau agor newid*

Dros y ffôn

Bydd y llinellau ffôn yn cau 30 munud cyn amser dechrau'r perfformiad, a 15 munud cyn yr amser cau pan nad oes unrhyw berfformiad.
Gellir archebu tocynnau drwy ffonio 029 2087 8444. Caiff eich galwad ei hateb cyn gynted ag y bo staff ar gael.
Gellir talu â cherdyn credyd neu ddebyd (mae'n bosibl y codir ffioedd ychwanegol am hynny). Rydym yn derbyn Mastercard, Visa a Delta.
Caiff archebion eu cadw am 3 diwrnod gwaith wrth aros am eich taliad, fodd bynnag, nid yw'r cyfleuster hwn ar gael o fewn 48 i'r perfformiad.

Codir ffi weinyddu o £2 pob tocyn am docynnau dyblyg.

Gwybodaeth llawn am hynt cliciwch yma 

Ar-lein

Gallwch archebu ar-lein a dewis eich sedd eich hun 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos gyda'n swyddfa docynnau ar-lein diogel.

Noder* RHAID CASGLU TOCYNNAU O LEIAF 30 MUNUD CYN DECHRAU'R PERFFORMIAD

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dod o hyd i'r sioe yr hoffech ei weld o'r rhestr, clicio ar y botwm ‘Book Online' a dilyn y camau. Anfonir e-bost atoch i gadarnhau ein bod wedi cael a chadarnhau eich cais am docyn.

Codir tâl ychwanegol bach o £1.75 fesul trafodyn (nid fesul tocyn) ar gyfer defnyddio gwasanaeth archebu ar-lein Neuadd Dewi Sant. Mae hyn i dalu am gost gwasanaeth bancio ar-lein diogel.

Tâl Gwasanaeth Tocynnau
I'r rhan fwyaf o sioeau* a fydd ar werth o 20 Chwefror 2014, codir Tâl Gwasanaeth Tocynnau (TGT) o £3.95 ar bob trafodyn lle y bo'n berthnasol. Bydd hwn yn disodli'r ffioedd archebu a'r ffioedd trafodion cyfredol.
Er mwyn cael gwasanaeth cyflymach a mwy effeithlon - cofiwch ddefnyddio eich cyfeirnod unigryw! Gallwch weld y rhif hwn ar ochr dde isaf eich tocyn diweddaraf gan Neuadd Dewi Sant neu'r Theatr Newydd. 

Ffi postio
Codir ffi postio ddewisol o £1 (Post Safonol) i bostio’r tocynnau atoch chi. 

Am wasanaeth cyflymach, mwy effeithlon, cofiwch ddefnyddio eich rhif cyfeirnod unigryw! Mae hwn i’w weld ar docynnau Neuadd Dewi Sant neu’r Theatr Newydd ar yr ochr dde isaf. 

Defnyddwyr Cadair Olwyn

Mae safleoedd ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn yn brin felly ni ellir eu harchebu ar-lein. Ffoniwch ein Swyddfa Docynnau a bydd aelod o'r tîm yn gallu eich helpu gyda'ch archeb. 

Cysylltwch â Ni

Swyddfa Docynnau

029 2087 8444

Neuadd Dewi Sant
Yr Aes
Caerdydd
CF10 1AH

Ymuno â'r rhestr bostio