**NEWYDD** Taith Ddychwelyd Coets Cyngherddau CCRh - £5 yn Unig!

**NEWYDD** Taith Ddychwelyd Coets Cyngherddau CCRh - £5 yn Unig!

**NEWYDD** Taith Ddychwelyd Coets Cyngherddau CCRh - £5 yn Unig!

Ydych chi’n dwlu ar gerddoriaeth glasurol ond yn cael anhawster wrth ddefnyddio gwasanaethau trafnidiaeth i fwynhau cyngherddau cerddorfaol byw yn Neuadd Dewi Sant? 

Am £5 yn unig, gallwch bellach eistedd yn ôl ac ymlacio ar daith ddychwelyd coets a ddarperir gan y lleoliad ar gyfer y project Philharmonia Planets ddydd Mawrth 25 Mehefin a chyrraedd mewn pryd ar gyfer y sgwrs cyn y cyngerdd am 6.30pm! 

Cynllun peilot yw’r Goets Cyngherddau CCRh ac os bydd yn llwyddiannus, ein nod fydd darparu gwasanaeth ar gyfer nifer o berfformiadau CCRh yn y dyfodol gan ychwanegu rhagor o lwybrau yn ôl y galw.Ar gyfer y gwasanaeth peilot hwn, mae’r mannau a’r amserau codi/gollwng canlynol ar gael:

   Man Codi Amser
 Llanilltud Fawr   Gorsaf Reilffordd   4.45pm 
 Sain Tathan  Safle Bws ger y Senotaff  4.55pm
 Y Rhws  Gyferbyn â’r Spar  5.04pm 
 Y Barri  Gorsaf Reilffordd  5.17pm
 Y Barri  Gorsaf Heddlu  5.22pm
 Dinas Powys  Gorsaf Betrol Texaco  5.37pm 
 Penarth  Canol y Dref (Safle Bws yr Arcêd)   5.52pm
 Grangtown  Gorsaf Reilffordd  6.07pm

 

I archebu eich sedd ar Fws Cyngerdd y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol, ffoniwch ein Swyddfa Docynnau 029 2087 8444 neu archebwch ar-lein drwy ‘uwchraddio eich profiad’ ar ôl dewis eich sedd, a’i ychwanegu at y fasged.

Mae’r gwasanaeth ar gael i ddeiliaid tocynnau cyngherddau CCRh yn unig, ac mae’n rhaid cadw lleoedd ar y goets erbyn 5pm ddydd Llun 24 Mehefin 2019. 

Hefyd, fel ffordd fach o ddiolch i chi am fod yn un o’r rhai cyntaf i ddal ein Coets Cyngherddau CCRh, bydd eich tocyn coets yn rhoi’r hawl i chi gael hufen iâ am ddim yn ystod yr egwyl. 

Gadewch y drafnidiaeth i ni a gwnewch ffrindiau gyda selogion cerddoriaeth glasurol eraill cyn cael eich gwefreiddio gan y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol yn Neuadd Dewi Sant. 

Ymuno â'r rhestr bostio