Mehefin yn Neuadd Dewi Sant

Mehefin yn Neuadd Dewi Sant

Ym mis MEHEFIN 2019 daw Cystadleuaeth Canwr y Byd Caerdydd y BBC yn ôl i Neuadd Dewi Sant (dydd Sadwrn 15 – dydd Sadwrn 22 Mehefin)

Daw’r gystadleuaeth yn ôl bob dwy flynedd a bydd 20 o leisiau gorau’r byd opera yn rhyngwladol yn cystadlu am y wobr fawreddog gyda chyfeiliant Cerddorfa Genedlaethol Cymru’r BBC a Cherddorfa Opera Genedlaethol Cymru. Pob lwc i’r holl ymgeiswyr, yn arbennig y mezzo-soprano arbennig, Angharad Lyddon, a fydd yn cynrychioli Cymru! 

Bydd digonedd o gyngherddau clasurol anhygoel hefyd, yn cychwyn â Cherddorfa Genedlaethol Cymru’r BBC (dydd Iau 6 Mehefin) yn perfformio Concerto Rhif 2 ar gyfer y Piano gan Shostakovich gyda Cherddor Ifanc y Flwyddyn y BBC yn 2014, Martin James Bartlett.Daw Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol 2018/19 i uchafbwynt trawiadol pan aiff y Gerddorfa Philharmonia (dydd Mawrth 25 Mehefin) â ni ar daith hudol o ddarganfod byd The Planets gan Holst a chyfres o sgôr drawiadol John Williams ar gyfer Close Encounters of the Third Kind

Hefyd bydd Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd (dydd Sadwrn 29 Mehefin) yn cloi ei thymor mewn steil gyda rhaglen rymus o gerddoriaeth Beethoven a Shostakovich yng nghwmni'r pianydd o fri, Giueseppe Guarerra.Hefyd, bydd Cerddorfa Symffoni Coleg Brenhinol Cymru (dydd Gwener 28 Mehefin) yn cyflwyno noson Americanaidd gyda cherddoriaeth Adams, Turnage a Copland. 

Cewch gyflwyniad perffaith i gyffro cerddoriaeth glasurol ar gyfer y teulu oll gan Wallace & Gromit’s Musical Marvels (dydd Sadwrn 1 Mehefin)Byddwch yn barod am gyfeiliant cerddorfa ardderchog i’r ffilm a enillodd wobr yr Academi, The Wrong Trousers, ac yna bydd tri Gweithdy Modelu Gromit lle cewch greu eich cyfaill pedair coes eich hun y cewch ei gadw wedyn – bydd yn ddiwrnod allan gwych! 

Nid cerddoriaeth glasurol yn unig sydd yma chwaith, mae digon o roc, pop a cherddoriaeth werin hefyd.Does dim llawer yng Nghymru yn fwy enwog na Kelly Jones (dydd Sadwrn 8 Mehefin), ond mae’r tocynnau ar gyfer y sioe un dyn brin hon gan fab enwocaf Cwmaman wedi gwerthu ers meitin. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw golwg ar y cyfryngau cymdeithasol ac yn holi’r Swyddfa Docynnau am unrhyw seddi a allai ddod yn rhydd yn hwyr! 

Bydd ‘Brenhines Blŵs Prydain', Elkie Brooks (dydd Mercher 5 Mehefin) yn canu caneuon o ar hyd ei gyfra llewyrchus gyda'i llais cras enwog, yna daw Woman to Woman (dydd Mercher 26 Mehefin) â thriawd arbennig o hoff gantorion-gyfansoddwyr y DU ynghyd: Judie Tzuke, Beverley Craven a Julia Fordham.Caiff ffans cerddoriaeth werin wledd gan Blair Dunlop (dydd Mawrth 4 Mehefin) fel rhan o Roots Unearthed, a chaiff Caerdydd ei thrawsnewid yn Graceland am un noson yn unig gyda Taking Care of Elvis (dydd Sul 30 Mehefin) yn cynnwys Ben Portsmouth, sydd yr un ffunud â’r dyn ei hun. 

Os ydych am chwerthin, y Neuadd yw’r lle i chi.Mae hi bron yn amser archeb olaf a dim ond hyn a hyn o docynnau sydd ar ôl ar gyfer sioe Al Murray (dydd Llun 3 Mehefin), Landlord of Hope & Glory.Bydd y digrifwr o Ganada Stewart Francis (dydd Gwener 7 Mehefin) yn dweud hwyl fawr emosiynol wrth y llwyfan gyda Into the Punset a chawn fersiwn fyw hynod ddoniol o bodlediad tra phoblogaidd The Horne Section nos Iau 27 Mehefin. 

Hefyd, bydd y trinwyr gwallt gwaethaf – Bleach for the Stars – yn ôl yn Lefel 1 gyda sitcom BBC Radio Wales, Foiled (dydd Sadwrn 8 Mehefin)Mae’r tocynnau AM DDIM, ond gwae chi, peidiwch â gofyn am dorri'ch gwallt! 

I gadw sedd, ewch i www.stdavidshallcardiff.co.uk/welsh
neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444

Ymuno â'r rhestr bostio