Cerddorfa Philharmonic Caerdydd yn Cyhoeddi Tymor 2018/19!

Cerddorfa Philharmonic Caerdydd yn Cyhoeddi Tymor 2018/19!

NEUADD DEWI SANT

Mae CERDDORFA FFILHARMONIG CAERDYDD yn ôl gyda’u rhaglen fwyaf amrywiol eto o bosib ar gyfer tymor 2018/19 yn Neuadd Dewi Sant! 

Mae tocynnau nawr ar werth ar gyfer pob un o’r cyngherddau cyfareddol ac os ydych yn archebu tocynnau ar gyfer y pedwar perfformiad, cynigir gostyngiad o  25% ar y pris i chi! 

Mae'r Gerddorfa wedi ymrwymo i gynnal cyngherddau clasurol o safon uchel sy’n hygyrch i bawb gyda phrisiau’n dechrau o ddim ond £7 y pen, tra bod y seddi gorau yn Haen 1 yn £24.  Hefyd, gall pobl ifanc dan 18 mlwydd oed gael y wefr o glywed cerddoriaeth gerddorfaol yn fyw am ddim ond £5.50, a'r rheiny sy’n 19-25 mlwydd oed am ddim ond £9!

Cyfansoddwyr y Rhyfel Byd Cyntaf:Coffadwriaeth
Dydd Gwener 19 Hydref 2018, 7.30pm

Mae’r tymor newydd hir ddisgwyliedig yn dechrau gyda Chyfansoddwyr y Rhyfel Byd CyntafMae Coffadwriaeth (Dydd Gwener 19 Hydref 2018)  yn cynnwys On Banks of the Green Willow gan Butterworth, Symffoni Rhif 5 gan Vaughan Williams chyfres Sir Arthur Blisso’r ffilm Things to Come.Bu’r tri chyfansoddwr yn gwasanaethu yn y ‘rhyfel i roi pen ar bob rhyfel’ ac mae 2018 yn nodi canmlwyddiant diwedd y gwrthdaro.Mae’r rhaglen hefyd yn cynnwys Keep the Home Fires Burning a We’ll Gather Lilacs gan Ivor Novello a Tunes from the Trenches – detholiad o ganeuon poblogaidd, gwladgarol oedd yn cael eu canu gan y milwyr Prydeinig ac Americanaidd.Mae’r cyngerdd hefyd yn cynnwys perfformiad pwerus gan y soprano wych o Gymru, Ros Evans.

Ros Evans – Soprano

A Night at the Movies - Dydd Gwener 7 Rhagfyr 2018, 7.30pm 

Yn dilyn gwerthu pob tocyn y llynedd, mae A Night at the Movies (Dydd Gwener, 7 Rhagfyr 2018) yn dychwelyd am noson ddisglair arall o hud Hollywood.Gallwch edrych ymlaen at wibio ar hyd y carped coch gyda ffefrynnau teuluol o Star Wars, The Lion King, Back to the Future a La La Land i enwi ond ychydig!Fel arfer, mae’r cyngerdd hefyd yn llawn o ffeithiau difyr am fyd y ffilmiau gan Arweinydd y Gerddorfa, Michael Bell MBE.

A Night at the Proms – Dydd Gwener 22 Mawrth 2019, 7.30pm 

Yna mae’r ysblander trawiadol A Night at the Proms (Dydd Gwener 22 Mawrth 2019) gyda repertoire tanbaid yn amrywio o Eric Coates a Grace Williams i Arnold a Walton. Cardiff Bay Overture Gareth Wood sy'n agor y cyngerdd cyn y cyflwynir sawl darn ardderchog sy’n gysylltiedig â'r Last Night of the Proms yn y Royal Albert Hall.Daw’r cyngerdd i ddiweddglo epig gydag angerdd gwladgarol Pomp and Circumstance Elgar.

Beethoven & Shostakovich:The Power of Music
Dydd Sadwrn 29 Mehefin 2019, 7.30pm 

Bydd ein tymor yn dirwyn i ben mewn steil gyda Beethoven & Shostakovich:The Power of Music (Dydd Sadwrn 29 Mehefin 2019)a dau ‘Famous Fives’. Mae Concerto i’r Piano Rhif 5 ‘Emperor’  gan Beethoven yn waith meistrolgar gyda’r unawdydd Giuseppe Guarrera, tra bo Pumed Symffoni Shostakovich yn ddidostur, atgofus a dramatig tu hwnt.

Giuseppe Guarrera – Piano 

Mae’r tymor cyffrous newydd hwn yn cynnwys rhywbeth i bawb sy’n hoff o gerddoriaeth glasurol, ac mae Michael a’r gerddorfa yn edrych ymlaen at eich croesawu i Neuadd Dewi Sant!

CERDDORFA FFILHARMONIG CAERDYDD
MICHAEL BELL MBE
Arweinydd

TOCYNNAU 

Pris Safonol

£7

Seddi’r Llawr Isaf (ochrau C-E), Haen 3 (cefn), 7 (cefn), 9 a 13

£10

Seddi Isaf (canolfan C-E) Haenau 10 12, 3 (blaen) a 7 (blaen)

£12

Haenau 2, 8, 11

£18

Seddi’r Llawr Isaf

£24

Haen 1

Plant dan 18 mlwydd oed

                   £5.50 

Ddim ar gael yn y Seddi Isaf na Haen 1

19-25 mlwydd oed

                     £9

Ddim ar gael yn y Seddi Isaf na Haen 1

Cyfeillion Neuadd Dewi Sant |Myfyrwyr |Dros 60 |Hawlwyr Budd-dal

£2 oddi ar y ddau bris uchaf

Defnyddiwr cadair olwyn ac un cydymaith

£7 fesul tocyn (ar gael ar docynnau unigol yn unig, ddim ar Gynnig Cyfres)

Cynnig Cyfres

Archebwch docynnau ar gyfer y pedwar cyngerdd a chael disgownt o 25% oddi ar bob tocyn!

(dim ond ar gael yn y Swyddfa Docynnau)

Yn ogystal â ffi bostio ddewisol o £1. 

I gadw seddi, ewch i www.neuadddewisantcaerdydd.co.uk
neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444.

Ymuno â'r rhestr bostio