20 canwr o 15 gwlad wedi’u cyhoeddi ar gyfer BBC Canwr y Byd Caerdydd 2019

20 canwr o 15 gwlad wedi’u cyhoeddi ar gyfer BBC Canwr y Byd Caerdydd 2019

20 canwr o 15 gwlad wedi’u cyhoeddi ar gyfer
BBC Canwr y Byd Caerdydd 2019

15-22 Mehefin 2019

  • Bydd 20 o gantorion gorau’r byd yn cystadlu yng nghystadleuaeth fawreddog y BBC ar gyfer lleisiau, sy’n 36 oed eleni. 

  • Mae’r cystadleuwyr yn dod o 15 o wledydd, gan gynnwys tri o Rwsia, dau o Dde Corea, Wcráin a’r Unol Daleithiau, ac un o’r Ariannin, Awstralia, Brasil, Cymru, De Affrica, Guatemala (am y tro cyntaf), Lloegr, Mecsico, Mongolia, Portiwgal a Tsieina.
  • Bydd y gystadleuaeth yn cael ei darlledu’n helaeth ar draws llwyfannau’r BBC, gan gynnwys mwy o ddarlledu BYW AR Y TELEDU nag erioed.

  • Mae’r beirniaid blaenllaw yn cynnwys y perfformwyr, José Cura, Robert Holl, y Fonesig Felicity Lott, Malcolm Martineau a Frederica von Stad, ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol blaenllaw yn y maes, Syr David Pountney, John Gilhooly a Wasfi Kani. 
  • Mae gwerth y gwobrau wedi codi i £20,000 am y Brif Wobr a £10,000 am Wobr y Gân, diolch i gymorth gan Sefydliad Kiri Te Kanawa. 
  • Bydd tlws Gwobr y Gân yn cael ei ail-enwi’n Gwpan y Noddwr er mwyn cydnabod y cymorth hwn.

  • Bydd Gwobr y Gynulleidfa eleni’n cael ei chyflwyno er cof am y bariton annwyl, Dmitri Hvorostovsky, sef enillydd BBC Canwr y Byd Caerdydd yn 1989, a fu farw yn 2017.

  • Yn sgil y bartneriaeth newydd â Neuadd Wigmore, bydd pawb sy’n cyrraedd rownd derfynol Gwobr y Gân yn cael cyfle i berfformio datganiadau  yn y lleoliad nodedig hwn yn Llundain am y tro cyntaf, a bydd enillydd y Brif Wobr yn cael perfformio datganiad yn Neuadd y Frenhines Elizabeth yng Nghanolfan Southbank yn Llundain.

Heddiw [4 Mawrth 2019], mae ugain o gantorion clasurol mwyaf disglair y byd wedi cael eu cyhoeddi ar gyfer BBC Canwr y Byd Caerdydd 2019. Bydd y gystadleuaeth, sy’n digwydd bob yn ail blwyddyn, yn dychwelyd i Gaerdydd rhwng 15 a 22 Mehefin 2019, a bydd cynulleidfaoedd yn y DU a thu hwnt yn gallu dilyn holl ddrama’r gystadleuaeth yn fyw ar y BBC – ar y teledu, ar y radio ac ar-lein.

Mae BBC Canwr y Byd Caerdydd yn adnabyddus ledled y byd clasurol fel un o'r prif lwyfannau arddangos i gantorion cyngerdd ac opera sydd ar drothwy gyrfaoedd rhyngwladol o fri. Y mae wedi helpu i lansio gyrfaoedd sêr fel Jamie Barton, Elīna Garanča, Anja Harteros, Dmitri Hvorostovsky, Jacques Imbrailo, Christopher Maltman, Karita Mattila, Bryn Terfel, a'r enillydd diweddaraf, Catriona Morison, y mezzo-soprano o’r Alban, sef yr enillydd cyntaf o Brydain i ennill y Brif Wobr a Gwobr y Gân.

Mae’r cystadleuwyr – 10 dyn a 10 menyw o blith 400 o ymgeiswyr – yn dod o 15 o wledydd. Rwsia sydd â'r mwyaf o gynrychiolwyr gyda thri chystadleuydd, ac mae De Corea, Wcráin a'r Unol Daleithiau yn dynn ar ei sodlau gyda dau yr un. Am y tro cyntaf erioed mae canwr o Guatemala wedi cael ei ddewis, ac mae un canwr yn cystadlu o'r Ariannin, Awstralia, Brasil, Cymru, De Affrica, Lloegr, Mecsico, Mongolia, Portiwgal a Tsieina. 30 yw oedran cyfartalog y cystadleuwyr. 

Cafodd y Fonesig Kiri Te Kanawa, noddwr y gystadleuaeth wyth diwrnod, a Nicholas Payne y dasg o ddewis 44 canwr i gymryd rhan mewn clyweliadau byw mewn chwe dinas ym mhob cwr o’r byd. Wedyn, dewiswyd ugain cystadleuydd o blith y rhain i ddod i’r rowndiau terfynol yng Nghaerdydd i gael eu beirniadu gan reithgor sy’n cynnwys Angela Livingstone, Isabel Murphy a Jeremy Caulton. 

Diolch i’r cymorth gan Sefydliad Kiri Te Kanawa, sydd wedi ymrwymo i ddarparu cymorth ariannol i’r cantorion ifanc eithriadol hyn, bydd gwerth y gwobrau ariannol yn uwch nag erioed eleni. Bydd enillwyr y Brif Wobr a Gwobr y Gân yn cael £20,000 a £10,000 yn y drefn honno.  Bydd y rheini sy’n cyrraedd rownd derfynol y Brif Wobr yn cael £2,500 yr un a’r rhai sy’n cyrraedd rownd derfynol Gwobr y Gân yn cael £1,000 yr un. Bydd Gwobr y Gân yn cael ei hail-enwi’n Gwpan y Noddwr er mwyn cydnabod y gefnogaeth hon.

Mae’r mwy yn y fantol nag erioed eleni hefyd, yn sgil partneriaeth newydd gyda Neuadd Wigmore yn Llundain, a fydd yn cynnig cyfle i’r rheini sy’n cyrraedd rownd derfynol Gwobr y Gân berfformio datganiad yn lleoliad mwyaf blaenllaw’r byd ar gyfer caneuon a cherddoriaeth siambr.

Dywedodd David Jackson, Cyfarwyddwr Artistig BBC Canwr y Byd Caerdydd: “Mae lefel yr ymgeiswyr ar gyfer 2019 wedi bod yn eithriadol, ac mae’n deg dweud bod wythnos wefreiddiol o ganu o’n blaenau. Eleni, rydyn ni’n cynnig gwasanaeth ffrydio a darlledu byw ar y teledu am y tro cyntaf, yn ogystal â gwobrau ariannol mwy a chyfle i berfformio yn Neuadd Wigmore a Chanolfan Southbank yn Llundain, a fydd yn rhoi hwb mawr i yrfa’r cantorion.”

Dywedodd y Fonesig Kiri Te Kanawa: “Mae’r clyweliadau eleni wedi bod yn rhagorol, ac mae gwledd arbennig o’n blaenau ym mis Mehefin. Rwyf yn edrych ymlaen yn fawr at y Gystadleuaeth.”

I gael cyfle i ennill teitl BBC Canwr y Byd Caerdydd, Tlws Caerdydd a gwobr ariannol o £20,000, bydd yr ugain canwr yn perfformio eu rhaglenni eu hunain o weithiau cyngerdd ac opera yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, mewn pedair rownd gystadleuol. Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, dan arweiniad Ewa Strusińska, a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru, dan arweiniad Ariane Matiakh, fydd yn cyfeilio iddynt. Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC fydd yn perfformio yn rownd derfynol y Brif Wobr.

Bydd panel nodedig o feirniaid yn gyfrifol am ddyfarnu’r Brif Wobr, a fydd yn cynnwys y cyfarwyddwr opera David Pountney (cadeirydd), y cantorion enwog, José Cura, y Fonesig Felicity Lott a Federica von Stade, a sylfaenydd Grange Park Opera, Wasfi Kani.

Bydd pedwar ar bymtheg o’r cantorion yn cystadlu ar gyfer Gwobr y Gân a Chwpan y Noddwr. Bydd pianyddion byd-enwog, gan gynnwys Llŷr Williams a Simon Lepper, yn cyfeilio i'r cantorion sy’n perfformio caneuon Lieder a chaneuon celf. Bydd y datganiadau personol hyn yn cael eu cynnal yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a bydd y rownd derfynol yn Neuadd Dewi Sant. Bydd y rhain hefyd yn cael eu beirniadu gan reithgor uchel ei barch, a fydd yn cynnwys John Gilhooly o Neuadd Wigmore, y cantorion Robert Holl, y Fonesig Felicity Lott a Frederica von Stade, a'r pianydd Malcolm Martineau.

Mae Gwobr y Gynulleidfa yn rhoi cyfle i'r cyhoedd bleidleisio dros eu hoff ganwr, drwy bleidleisio yn y neuadd ar-lein neu drwy ddefnyddio ffôn. Bydd Richard Bonynge, yr arweinydd a gŵr noddwr cyntaf y gystadleuaeth – y Fonesig Joan Sutherland, sef y soprano y mae'r wobr wedi’i henwi ar ei hôl – yn cyflwyno £2,500 a thlws crisial i’r enillydd. Eleni, mae’r wobr yn cael ei chyflwyno er cof am Dmitri Hvorostovsky, y bariton annwyl y mae colled fawr ar ei ôl a Chanwr y Byd Caerdydd yn 1989. 

Bydd manylion llawn y darllediadau ar BBC Four, BBC Two Wales, BBC Radio 3 a BBC Radio Cymru, S4C ac ar-lein yn bbc.co.uk/cardiffsinger, yn cael eu cyhoeddi yn nes at yr amser.

Mae cystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd yn cael ei threfnu gan BBC Cymru Wales ar y cyd ag Opera Cenedlaethol Cymru, ac yn cael cefnogaeth gan Gyngor Caerdydd.

Mae rhagor o fanylion a gwybodaeth am docynnau ar gael yn bbc.co.uk/CardiffSinger.


Y Fonesig Kiri Te Kanawa
Noddwr BBC Canwr y Byd Caerdydd

CYSTADIEUWYR
Dyma'r cantorion (yn nhrefn eu cenedligrwydd)

     
Guadalupe BARRIENTOS
mezzo soprano
Yr Ariannin 
 

Lauren FAGAN
soprano
Awstralia

  Camila TITINGER
soprano
Brasil
  Mingjie LEI
tenor
Tsieina
 

   
Katie BRAY
mezzo soprano
Lloegr
 

Adriana GONZALEZ
soprano
Guatemala 

  Jorge ESPINO
baritone
Mecsico
  Julien
Van Mellaerts
baritone
Seland Newydd
 

   
Luis GOMES
tenor
Portiwgal
 

Roman ARNDT 
tenor
Rwsia 

  Karina KHERUNTS  mezzo soprano 
Rwsia
  Yulia MENNIBAEVA 
mezzo soprano
Rwsia 
 

   
Owen METSILENG 
tenor
De Affrica 
 

Leonardo LEE 
baritone
De Corea

  Sooyeon LEE 
soprano
De Corea 
  Lena BELKINA 
mezzo soprano
Wcráin 
 

   
Andrei KYMACH 
baritone
Wcráin 
 

Patrick GUETTI 
bass
UDA 

  Richard OLLARSABA 
bass baritone
UDA 
  Angharad LYDDON  mezzo soprano
Cymru

 

Delweddau o gystadleuaeth Canwr y Byd Caerdydd y BBC 2017.

Ymuno â'r rhestr bostio