Wallace & Gromit’s Musical Marvels

Dewch at hoff ddeuawd dynamig pawb, a Wallace yn hwylio i berfformio ei gampwaith cerddorol My Concerto in Eee Lad gyda help llaw gan ei gyfaill cu, y ci Gromit...be yn y byd allai fynd o’i le?!  

Mae’r profiad rhyngweithiol yma’n cynnwys animeiddiadau wedi’u creu’n arbennig yn ogystal â chyfeiliant cerddorfaol byw a giamocs gan y Picture House Orchestra a’r cyflwynydd Matthew Sharp. 

Wedyn dangosir y ffilm enillodd Wobr Academy® ‘Wallace & Gromit: The Wrong Trousers’ a’r gerddorfa’n perfformio’r trac sain yn fyw ar lwyfan – does dim dau na fydd yn ddiwrnod i’r brenin tan gamp i’r teulu i gyd. 

©& TM Aardman / W&G Cyf 2018

I gael rhagor o wybodaeth am y rhain a pherfformiadau eraill gan Carrot Productions, ewch i’w gwefan.

Gweithdai Modelu Gromit
dydd Sadwrn 1 Mehefin 2019, 12pm, 3pm & 4.30pm
Lefel 1 

Rydym yn llawn cyffro o gyhoeddi ein bod, ar y cyd ag Aardman, crewyr Wallace a Gromit, yn cynnig gweithdai gwneud modelau yn rhai o’n hoedfannau. Mae’r rhain yn gyfle tan gamp i ddysgu gan yr arbenigwyr a rhoi cynnig ar wneud eich Gromit eich hun. Ac nid dyna ddiwedd yr hwyl....gallwch fynd â’ch campwaith adref a rhoi tro ar ei animeiddio gan ddefnyddio meddalwedd Animate It! Aardman sy’n hawdd ei ddefnyddio. 

Gewch chi’r cyfle prin hefyd i holi un o’u gwneuthurwyr modelau arbenigol ynghylch Aardman Studios, a dysgu triciau crefft y prosesau animeiddio sydd ynghlwm â’u ffilmiau arobryn. Mae’r gweithdai yma’n weithgaredd ymarferol, creadigol sy’n hwyl i bob oed.

Darparir y deunyddiau i gyd a byddwch yn gallu mynd â’ch campwaith adref i’ch canlyn, ynghyd â thystysgrif Gwneuthurwr Modelau Aardman.

 (c) a TM Aardman/W&G Cyf. Cedwir pob hawl. 

Dim ond i ddalwyr tocynnau’r cyngerdd y mae’r gweithdy ar gael. Mae’r digwyddiad hwn yn addas i blant 7 oed a hŷn.  Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.  Mae’n rhaid i oedolion a phlant gael tocyn i ddod i mewn.

I gadw tocynnau ar gyfer y gweithdy model, prynwch eich tocynnau cyngerdd yn gyntaf ac yna cewch yr opsiwn i ddewis tocynnau ar gyfer y gweithdy ar yr un pryd.

 
 Pris Safonol £21 Stalau, Lefel 1,2 & 8
  Tu blaen Haenau 9, 10, 11, 12 a 13
  £19

Cefn Haenau 9, 10, 11, 12 a 13

 Dan 18 oed £2 yn llai  
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) seddi'r stalau @ £19 pob tocyn   
 Tocyn teulu 
(Rhaid i’r 4 person gynnwys o leiaf 1 oedolyn)
£18 pob tocyn Stalau, Lefel 1, 2, 8 

Tu blaen Haenau 9, 10, 11, 12 a 13

Tocyn teulu 
(Rhaid i’r 4 person gynnwys o leiaf 1 oedolyn)
£16 pob tocyn

Cefn Haenau 9, 10, 11, 12 a 13

 A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr
 
12.00 / 16.30   Bars open - diodydd meddal, diodydd poeth a byrbrydau ar gael 
13.30 / 18.00  DECHRAU
 i’w gadarnhau   Egwyl
 14.50 / 19.20   DIWEDD

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.