Gweithdai Modelu Gromit

  • Lefel 1
 

Cofiwch, dim ond i ddalwyr tocynnau’r cyngerdd y mae’r gweithdy ar gael.

I gadw tocynnau ar gyfer y gweithdy model, prynwch eich tocynnau cyngerdd yn gyntaf ac yna cewch yr opsiwn i ddewis tocynnau ar gyfer y gweithdy ar yr un pryd.

Rydym yn llawn cyffro o gyhoeddi ein bod, ar y cyd ag Aardman, crewyr Wallace a Gromit, yn cynnig gweithdai gwneud modelau yn rhai o’n hoedfannau. Mae’r rhain yn gyfle tan gamp i ddysgu gan yr arbenigwyr a rhoi cynnig ar wneud eich Gromit eich hun. Ac nid dyna ddiwedd yr hwyl....gallwch fynd â’ch campwaith adref a rhoi tro ar ei animeiddio gan ddefnyddio meddalwedd Animate It! Aardman sy’n hawdd ei ddefnyddio. 

Gewch chi’r cyfle prin hefyd i holi un o’u gwneuthurwyr modelau arbenigol ynghylch Aardman Studios, a dysgu triciau crefft y prosesau animeiddio sydd ynghlwm â’u ffilmiau arobryn. Mae’r gweithdai yma’n weithgaredd ymarferol, creadigol sy’n hwyl i bob oed.

Darparir y deunyddiau i gyd a byddwch yn gallu mynd â’ch campwaith adref i’ch canlyn, ynghyd â thystysgrif Gwneuthurwr Modelau Aardman.

Mae’r digwyddiad hwn yn addas i blant 7 oed a hŷn.  Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.  Mae’n rhaid i oedolion a phlant gael tocyn i ddod i mewn.

 (c) a TM Aardman/W&G Cyf. Cedwir pob hawl. 

 

 
Pris Safonol

Cofiwch, dim ond i ddalwyr tocynnau’r cyngerdd y mae’r gweithdy ar gael. Mae’n rhaid i oedolion a phlant gael tocyn i ddod i mewn.

 £10 

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.