John Grant

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

DRYSAU'N AGOR 7PM

Clwb Ifor Bach 
yn cyflwyno 
JOHN GRANT

Mae’r canwr a’r cyfansoddwr caneuon eiconig John Grant yn ei ôl ac i’w ganlyn ei waith gorau hyd yma, fe ellid dadlau, Love is Magic. 

Dair blynedd yn union ers ei albwm solo diwethaf, dyma’r artist sy’n enedigol o Michigan yn ei ôl ac i’w ganlyn casgliad aruthrol o ganeuon a ryddheir ym mis Hydref 2018. Mae’r corff newydd yma o waith yn ddrych o gyfeiriad electronig cyffrous, a wêl sain John yn datblygu’n ddi-dor yn dilyn llwyddiant ei albymau cynt Queen of DenmarkPale Green Ghosts Grey Tickles, Black Pressure. 

Meddai John:  “Each record I make is more of an amalgamation of who I am. The more I do this, the more I trust myself, and the closer I get to making what I imagine in my head.

“The lyrics, of course, continue to be very important to me. They’re just snapshots of everyday life where myriad moods and every sort of horrible and hilarious occurrence one can imagine mix with the pedestrian resulting in the absurdity and beauty of life.”

 

 
Pris Safonol (Uchafswm o 8 tocyn fesul trafodyn) £27

 A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr