Y Prom Tidli: Bert’s Magical Musical Kitchen

  • Lefel 1
 

Mae Bert yn cael parti pen-blwydd i’w ffrind Daphne. Mae 'na gymaint i’w wneud, cymaint i’w gynllunio. Wrth lwc mae Cherry Pie yno i roi help llaw ac fe fydd ei ffrindiau o gerddorion yn dod â’u cerddoriaeth. Be allai fynd o’i le? 

Cyngerdd cydnaws, rhyngweithiol ydi Bert’s Magical Musical Kitchen, i blantos dan bump oed. Cyfle i’r dim i blant ac oedolion gael blas ar gerddoriaeth fyw gyda’i gilydd. 

Nid yn unig y mae’r Prom Tidli yn hwyl fawr ond mae hefyd yn addysgol; mae’n dysgu sgiliau gwrando, cerddoriaeth, datrys problemau a gweithio tîm, yn ogystal â chyflwyno offerynnau cerddorfaol i blant bach. 

Dewch i weld Bert yn pobi’n fyw ar lwyfan. Tra mae’r menyn, y siwgwr, yr wyau a’r blawd yn cael eu cymysgu i wneud cacen flasus felly y mae’r defnyddiau cerddorol yn cyfuno mewn sgôr hyfryd a dyfeisgar. Wedyn, a’r gacen yn y popty, mae Bert a’i ffrind Cherry yn canu caneuon gwirion, yn gwneud hud, cerddoriaeth a llanast ac yn hwylio ar gyfer parti pen-blwydd arbennig. 

Lluniwyd Bert’s Magical Musical Kitchen gan dîm creadigol Actifyddion Artistig yn arbennig i blantos dan bump oed, yn gyfle tan gamp i blant bach brofi cerddoriaeth yn rhyngweithiol yng nghwmni cerddorion proffesiynol mewn amgylchfyd hamddenol sy’n hwyl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pris Safonol £7.50
Rhaid i oedolion a phlant i gyd fod â thocyn (dan flwydd oed yn mynd am ddim)

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr