Y Prom Jazz: Capital City Jazz Orchestra gyda’r Gwestai Arbennig Clare Teal

Dewch at y Capital City Jazz Orchestra a’r canwr gwadd Clare Teal i noson o glasuron Big Band o oes aur Swing. Gewch chi ddisgwyl cerddoriaeth dan gamp gan fandiau Count Basie a Duke Ellingon a chaneuon o lyfr cân mawr America yn cynnwys Cole Porter a Rodgers & Hart.

Yn 2007 y ffurfiwyd y Capital City Jazz Orchestra ac mae ynddi gerddorion Jazz ymhlith y goreuon yn Ne Cymru. Mae’n chwarae’n rheolaidd mewn Clybiau Jazz drwy hyd a lled Cymru a pherfformiodd yng Ngŵyl Jazz Aberhonddu a Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe. Yn ystod y deng mlynedd aeth heibio gweithiodd gyda llu o artistiaid Jazz rhyngwladol gan gynnwys Lee Gibson, Jeff Hooper, Alan Barnes, Mark Nightingale, Dave O' Higgins, Bruce Adams, Nigel Hitchcock a Bobby Shew. Daw yn ei hôl i Proms Cymru am y seithfed flwyddyn ar ôl cyngherddau ysgubol o lwyddiannus gyda Pete Long, Matt Ford, Claire Martin a Lance Ellington.

Clare Teal

Mae’r brodor o Swydd Efrog Clare Teal yn un o’r cantorion mwyaf adnabyddus a hoff yng ngwledydd Prydain.  Yn sgìl ei llais syfrdanol, ei gwybodaeth hollgynhwysfawr am jazz, swing a cherddoriaeth big band, a’i chynhesrwydd a’i ffraethineb cynhenid, mae Clare yn gantores y mae galw mawr amdani drwy hyd a lled y wlad yn ogystal ag yn artist recordio toreithiog ac yn ddarlledwr poblogaidd ar BBC Radio 2. 

Ar ôl llofnodi cytundeb â’r label annibynnol Candid yn 2001 a rhyddhau tri theitl mawr eu clod, albwm cyntaf Clare i Sony Jazz oedd y record droes y llanw iddi.Yn 2004 y rhyddhawyd ‘Don’t Talk’ a aeth i frig y siartiau Jazz ac i Ugain Uchaf gwledydd Prydain a chasglu clodydd rhyfeddol a sawl gwobr.Mae bellach wedi recordio a rhyddhau pymtheg albwm a chael clod gan y cyhoedd a’r beirniaid, saith ohonyn nhw ar ei label ei hun MUD Records.

Rhyddhawyd ei halbwm diweddaraf, ‘Twelve O’Clock Tales’, yn 2016, a recordiwyd gyda’r Hallé, dan arweiniad Stephen Bell ac a drefnwyd gan Guy Barker, yr utganwr a’r cyfansoddwr gyda goreuon y byd.

 


 

 
Pris Safonol  £16.50 
Dan 16 oed £8.25
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant  | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ynghyd ag un cydymaith £2 yn llai

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr
 

Mae’r brodor o Swydd Efrog Clare Teal yn un o’r cantorion mwyaf adnabyddus a hoff yng ngwledydd Prydain.  Yn sgìl ei llais syfrdanol, ei gwybodaeth hollgynhwysfawr am jazz, swing a cherddoriaeth big band, a’i chynhesrwydd a’i ffraethineb cynhenid, mae Clare yn gantores y mae galw mawr amdani drwy hyd a lled y wlad yn ogystal ag yn artist recordio toreithiog ac yn ddarlledwr poblogaidd ar BBC Radio 2. 

Ar ôl llofnodi cytundeb â’r label annibynnol Candid yn 2001 a rhyddhau tri theitl mawr eu clod, albwm cyntaf Clare i Sony Jazz oedd y record droes y llanw iddi.Yn 2004 y rhyddhawyd ‘Don’t Talk’ a aeth i frig y siartiau Jazz ac i Ugain Uchaf gwledydd Prydain a chasglu clodydd rhyfeddol a sawl gwobr.Mae bellach wedi recordio a rhyddhau pymtheg albwm a chael clod gan y cyhoedd a’r beirniaid, saith ohonyn nhw ar ei label ei hun MUD Records.

Rhyddhawyd ei halbwm diweddaraf, ‘Twelve O’Clock Tales’, yn 2016, a recordiwyd gyda’r Hallé, dan arweiniad Stephen Bell ac a drefnwyd gan Guy Barker, yr utganwr a’r cyfansoddwr gyda goreuon y byd. 

Mae Clare yn dal i gythru yn ei blaen ar ei chenhadaeth, sef dod â band a swing i gerddgarwyr ym mhob man, i ddangos bod y genre yma’n datblygu’n ddi-baid a’i fod yn berthnasol fyth yn yr oes sydd ohoni.  I gyfeiliant ei Phianydd, Triawd, Big Band Bychan saith darn, Big Band Bychan Mawr naw darn neu Hollywood Orchestra dau ddarn ar bymtheg, mae Clare yn perfformio drwy hyd a lled y wlad drwy’r flwyddyn gron mewn gwyliau ac oedfannau amlwg eu lle gan gynnwys y Royal Albert Hall, Cadogan Hall, Cambridge Arts Theatre, Chichester Festival Theatre, Malvern Theatres, Anvil Arts, Sage Gateshead, Love Supreme, Gŵyl Gelfyddydau Ryngwladol Caersallog, Gŵyl Jazz a Melangan Bryste a Gŵyl Ynys Wydrin, yn ogystal â chanu gyda cherddorfeydd a Big Bands o fri gan gynnwys yr Hallé, BBC CO, RTÉ CO, y Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Wynton Marsalis a Jazz at Lincoln Center Orchestra, Big Band Radio Frankfurt (hr-Big Band) Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a BBC SSO.  Ochr yn ochr â’i chyngherddau, mae Clare yn cyflwyno ei sioe fyw ei hun ar BBC Radio 2 bob nos Sul. 

Ym mis Awst 2017 gwelwyd Clare yn cynhyrchu ac yn cyflwyno ei thrydydd Cyngerdd BBC Prom ar raddfa lawn yn y Royal Albert Hall dan ei sang.Yn cynnwys dau Big Band rhuadwy dan arweiniad Guy Barker a Winston Rollins a gwestai arbennig iawn, roedd ‘Swing No End’ yn dathlu buddugoliaethau mawrion big band o’r tri degau a’r pedwar degau a darlledwyd y sioe ar BBC Pedwar a BBC Radio 2 a 3. 

Ymhlith uchelfannau eraill gwaith byw Clare bu cydweithredu â Syr Van Morrison ar ei albwm ‘Duets: Reworking the Catalogue’ a arweiniodd at y sengl ar y brig ar y Radio ‘Carrying A Torch’, perfformio gyda Gregory Porter i sioe Diwrnod Nadolig 2018 BBC Two, ‘Merry Christmas Baby – with Gregory Porter and Friends’, cychwyn sioe Liza Minnelli ddwywaith yn Kenwood House a’r Royal Festival Hall, canu gyda’r BBC Big Band yn Proms yn y Parc, bod ar ben rhaglen y Bourbon Street Tent yng Ngŵyl Ynys Wydrin, ysgubo Gŵyl Jazz Ryngwladol Gateshead a chynhyrchu, cyflwyno a pherfformio ‘The Story of Swing’ yn 2015 a Battle of the Bands Duke Ellington v Count Basie yn 2014 i Dymor Proms y BBC  yn y Royal Albert Hall. 

Enillodd Clare wobr Canwr Jazz Prydeinig y Flwyddyn yn 2005, 2007, 2015 a 2017, BBC Canwr Jazz y Flwyddyn yn 2006 a Chanwr Jazz y Flwyddyn Boisdale yn 2016. Dyfarnwyd iddi wobr Yorkshire Awards, Personoliaeth Celfyddydau ac Adloniant y Flwyddyn, yn 2004 a 2011, Bathodyn Aur a fawr chwenychir gan BASCA (Academi Brydeinig Cyfansoddwyr Caneuon, Cyfansoddwyr ac Awduron) yn 2011 a Gradd Er Anrhydedd Doethur Cerddoriaeth gan Brifysgol Wolverhampton yn 2015.