Proms Cymru: Noson Olaf Proms Cymru

Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru
Wynne Evans
Arweinydd: Owain Arwel Hughes CBE

Un o ddyddiadau mwyaf pwysig yn nyddiadaur cyngherddau blynyddol Caerdydd – Noson Olaf Proms Cymru! Mwynhewch wledd o’ch hoff weithiau clasurol mewn awyrgylch o hwyl a sbri i gyd dan arweinyddiaeth difesur Owain Arwel Hughes.

Eleni bydd y Noson Olaf yn cynnwys “Gio Compario” ei hun, Wynne Evans o BBC Wales, ynghyd â pherfformiad cyntaf yn y byd o waith newydd gan Christopher Wood, Sorcerer’s Apprentice gan Dukas a hwyl arferol y Noson Olaf.

Dewch â’ch baneri, balŵns a mwy ac ymunwch yn y canu a’r dathliadau i ddod â 34ain tymor Proms Cymru i ddiwedd bythgofiadwy.

Rhaglen i gynnwys:

Walton   Preliwd a Ffiwg Spitfire
Dukas  The Sorcerer's Apprentice
Tchaikovsky   Nutcracker, Detholiadau
Wood  D-Day (*perfformiad cyntaf yn y byd) 
Puccini  Nessun Dorma
Elgar  Pomp & Circumstance Rhif 1
Karl Jenkins  Palladio
Anderson  The Typewriter
Wood  Caneuon Cymru


*Pecyn cerddorfaol Welsh Proms Cymru ar gael i’r digwyddiad yma.

Difyrrwch yn y Cynteddau (cyn ac ar ôl y cyngerdd) gan 
The Keith Little Hotshots 

 

Mae’r Band Swing chwe darn grymus a difyr yma dan arweiniad Keith ar y piano ac mae’n cynnwys yr utganwr tra dawnus Gethin Liddington, a deithiodd yn eang yn chwarae mewn oedfannau enwog megis Ronnie Scotts Club mawr ei fri yn Llundain. Kevin Grenfell ar y trombôn, yn wych ei arddull felodig a’i synnwyr swing.  Jeremy Huggett, ar y clarinét a’r sacs – a’i chwarae tanllyd ac angerddol yn ychwanegu rhyw elfen gyffrous eto.  Amseru cyson fel y graig Greg Evans ar y drymiau a chanu solo ysbrydoledig gan Ashley Long ar y tannau bas sy’n cwblhau’r gymanfa. 

Band newydd ydi’r Keith Little Hotshots a ddatblygodd o’r Keith Little Band a berfformiodd droeon yn Noson Ola’r Proms. Mae’r cerddorion i gyd yn broffesiynol, a Gethin, Jeremy a Kevin i gyd yn rhedeg eu bandiau eu hunain. Mae gan Keith, sydd bellach yn byw yn Ne Cymru, yrfa jazz broffesiynol faith a gychwynnodd â blynyddoedd lawer yn teithio Ewrop mewn band swing a naid pum darn.  Yn ddiweddarach, arhosodd yn Stuttgart yn yr Almaen yn chwarae ar ei liwt ei hun, hefyd yn chwarae’n gerddor gwadd gyda cherddorion ar daith o America (Benny Waters, Jean Connors, Warren Vache, Peanuts Hucko etc.) Wedyn fe’i gwahoddwyd i ymuno â’r band Jazz wyth darn Allotria o Munich a chwaraeodd gyda nhw am bedair blynedd, yn teithio’r Unol Daleithiau a Chanada droeon lawer, cyn dod yn ei  ol i Brydain i gychwyn ei fand ei hun. 

Cerddoriaeth swing Benny Goodman, Fats Waller, Duke Ellington, Count Basie, a’u tebyg a ysbrydolodd repertoire amrywiol y Band bywiog yma sydd hefyd yn cynnwys caneuon i’r llais ac eitemau Naid a Jeif poeth yn null Louis Jordan a Louis Prima.

 
Tocynnau Tocynnau
sengl
5% oddi ar docynnau pris llawn pan yn archebu ar gyfer pedair cyngerdd cerddorfaol Proms Cymru 5% oddi ar docynnau pris llawn pan yn archebu ar gyfer pob un o’r PUM prif ddigwyddiad
Tocynnau Platinwm (Lefel 1) (argaeledd cyfyngedig)

- Gwydraid o Pimms neu ddiod feddal
- A rhaglen hefyd

£42    
Lefel 1 £36 £136.80 £171.00
Stondinau, Lefel 2 ac 8, Lefel 11 (blaen)  £33  £125.40 £156.75
Lefel 11 (canal), Lefel 10 ac 12 (blaen) £30 £114.00 £142.50
Lefel 3, 4, 6 ac 7, Tier 11 (cefn) £24 £91.50 £114
Lefel 9 ac 13 (blaen) £20 £76.00 £95.00
TLefel 10 & 12 (cefn) £15 £57.00 £71.25
Lefel 9 ac 13 (cefn), Lefel 5 (golwg gefn o’r llwyfan a lle ymestyn cyfyngedig) a Promenâd £9 £34.20 £42.75
Plant dan 16 oed | Myfywyr | Pobl anabl ag un cydymaith | Hawlwyr 

(bydd angen dangos prawf o hawl wrth gasglu tocynnu – ni ellir defnyddio consesiynau ar gyfer pecynnau, Tocynnau Platinwm na’r tocynnau rhataf)

Hanner Pris

(Cyngherddau cerddorfaol gyda’r nos yn unig)

Tocynnau Teulu - Un plentyn dan 16 yn mynd am ddim gyda phob tocyn oedolyn pris llawn (heb fod ar gael yn y ddau fand
prisiau uchaf), a phob plentyn ychwanegol at hynny am ddim ond £6.

*Nid yw’r pecynnau tocyn teulu ar gael yn y ddau fand prisiau uchaf (Platinwm a Haen 1)

 
Grwpiau 10-19 
(i gadw lle ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444).

£2 oddi ar bob tocyn os telir erbyn 18 Mai
(£1 oddi ar bob tocyn ar ôl y dyddiad hwn)

Grwpiau o 20 neu'n fwy
(i gadw lle ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444).

£3 oddi ar bob tocyn os telir erbyn 18 Mai
(£1.50 oddi ar bob tocyn ar ôl y dyddiad hwn)

Cyfeillion Neuadd Dewi Sant: (uchafrif o 4)  Yn berthnasol i docynnau sengl yn unig a heb fod ar gael nac i  becynnau na Thocynnau Platinwm.

£1.00 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr