Proms Cymru 2019: One Small Step

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC
Susan Bullock CBE, soprano
Cyflwynydd: Huw Edwards
Arweinydd: Owain Arwel Hughes CBE  

Bydd Proms 2019 yn agor ym myd y bydysawd ar nos Sadwrn Gorffennaf 20fed, wrth i Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ddychwleyd i Proms Cymru am y tro cyntaf ers 2014. Bydd y prif ddarlledydd newyddion Huw Edwards yn cyflwyno’r rhaglen “Un Cam Bach…” , fel dathliad cerddorol o ddyn yn cyrraedd y lleuad yn 1969, union hanner can mlynedd i heddiw ers i hyn ddigwydd. 

Dewch i brofi mawredd cyffrous Ride of the Valkyries, detholiadau o Symphonie Fantastique epig gan Berlioz , Y Planedau gan Holst, a gwychder 9fed Symffoni Dvořák y “Byd Newydd”. Noson i’w chofio.

Rhaglen i gynnwys: 

Tchaikovsky  Swan Lake, Lake In Moonlight 
J. Strauss II  On the Beautiful Blue Danube
Wagner  Die Walküre, Ride of the Valkyries 
Dvořák  Rusalka, Song to the Moon
Puccini  La Boheme, Si, Mi Chiamano Mimi
Holst  The Planets, Jupiter
Berlioz  Symphonie Fantastique, March tot eh Scaffold 
Dvořák  Symffoni Rhif 9, "From The New World"


*Pecyn cerddorfaol Welsh Proms Cymru ar gael i’r digwyddiad yma.

 
Tocynnau Tocynnau
sengl
5% oddi ar docynnau pris llawn pan yn archebu ar gyfer pedair cyngerdd cerddorfaol Proms Cymru 5% oddi ar docynnau pris llawn pan yn archebu ar gyfer pob un o’r PUM prif ddigwyddiad
Tocynnau Platinwm (Lefel 1) (argaeledd cyfyngedig)

- Gwydraid o Pimms neu ddiod feddal
- A rhaglen hefyd

£42    
Lefel 1 £36 £136.80 £171.00
Stondinau, Lefel 2 ac 8, Lefel 11 (blaen)  £33  £125.40 £156.75
Lefel 11 (canal), Lefel 10 ac 12 (blaen) £30 £114.00 £142.50
Lefel 3, 4, 6 ac 7, Tier 11 (cefn) £24 £91.50 £114
Lefel 9 ac 13 (blaen) £20 £76.00 £95.00
TLefel 10 & 12 (cefn) £15 £57.00 £71.25
Lefel 9 ac 13 (cefn), Lefel 5 (golwg gefn o’r llwyfan a lle ymestyn cyfyngedig) £9 £34.20 £42.75
Plant dan 16 oed | Myfywyr | Pobl anabl ag un cydymaith | Hawlwyr 

(bydd angen dangos prawf o hawl wrth gasglu tocynnu – ni ellir defnyddio consesiynau ar gyfer pecynnau, Tocynnau Platinwm na’r tocynnau rhataf)

Hanner Pris

(Cyngherddau cerddorfaol gyda’r nos yn unig)

Tocynnau Teulu - Un plentyn dan 16 yn mynd am ddim gyda phob tocyn oedolyn pris llawn (heb fod ar gael yn y ddau fand
prisiau uchaf), a phob plentyn ychwanegol at hynny am ddim ond £6.

*Nid yw’r pecynnau tocyn teulu ar gael yn y ddau fand prisiau uchaf (Platinwm a Haen 1)

 
Grwpiau 10-19 
(i gadw lle ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444).

£2 oddi ar bob tocyn os telir erbyn 18 Mai
(£1 oddi ar bob tocyn ar ôl y dyddiad hwn)

Grwpiau o 20 neu'n fwy
(i gadw lle ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444).

£3 oddi ar bob tocyn os telir erbyn 18 Mai
(£1.50 oddi ar bob tocyn ar ôl y dyddiad hwn)

Cyfeillion Neuadd Dewi Sant: (uchafrif o 4)  Yn berthnasol i docynnau sengl yn unig a heb fod ar gael nac i  becynnau na Thocynnau Platinwm.

£1.00 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr