Proms Cymru 2019: Ffilmiau a Sioeau Cerdd

Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru
Sophie Evans
Arweinydd: Owain Arwel Hughes CBE

Unwaith eto noson boblogaidd i’r holl deulu! Ein noson o gerddoriaeth Ffilm a Sioeau Cerdd, gydag Owain Arwel Hughes, Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru ac yn syth o’r West End - seren Wicked, The Wizard of Oz a mwy, Sophie Evans.

Peidiwch â cholli’r cyngerdd arbennig hwn ar gyfer pobl o bob oed sy’n caru ffilmiau a sioeau cerdd er mwyn clywed detholiad o gerddoriaeth trawiadol y theatr gerdd a ffefrynau poblogaidd Hollywood yn cynnwys Jaws, Bohemian Rhapsody a mwy!

Rhaglen i gynnwys detholiadau o:

Williams   Jaws
Mercury  Bohemian Rhapsody
Badelt / Zimmer  Pirates of the Caribbean
Morricone  Chi Mai
Schwartz  Wicked
Williams  Harry Potter
Arlen / Harburg  The Wizard of Oz
Zimmer  Gladiator
Williams  Star Wars


*Pecyn cerddorfaol Welsh Proms Cymru ar gael i’r digwyddiad yma.

 
Tocynnau Tocynnau
sengl
5% oddi ar docynnau pris llawn pan yn archebu ar gyfer pedair cyngerdd cerddorfaol Proms Cymru 5% oddi ar docynnau pris llawn pan yn archebu ar gyfer pob un o’r PUM prif ddigwyddiad
Tocynnau Platinwm (Lefel 1) (argaeledd cyfyngedig)

- Gwydraid o Pimms neu ddiod feddal
- A rhaglen hefyd

£42    
Lefel 1 £36 £136.80 £171.00
Stondinau, Lefel 2 ac 8, Lefel 11 (blaen)  £33  £125.40 £156.75
Lefel 11 (canal), Lefel 10 ac 12 (blaen) £30 £114.00 £142.50
Lefel 3, 4, 6 ac 7, Tier 11 (cefn) £24 £91.50 £114
Lefel 9 ac 13 (blaen) £20 £76.00 £95.00
TLefel 10 & 12 (cefn) £15 £57.00 £71.25
Lefel 9 ac 13 (cefn), Lefel 5 (golwg gefn o’r llwyfan a lle ymestyn cyfyngedig) £9 £34.20 £42.75
Plant dan 16 oed | Myfywyr | Pobl anabl ag un cydymaith | Hawlwyr 

(bydd angen dangos prawf o hawl wrth gasglu tocynnu – ni ellir defnyddio consesiynau ar gyfer pecynnau, Tocynnau Platinwm na’r tocynnau rhataf)

Hanner Pris

(Cyngherddau cerddorfaol gyda’r nos yn unig)

Tocynnau Teulu - Un plentyn dan 16 yn mynd am ddim gyda phob tocyn oedolyn pris llawn (heb fod ar gael yn y ddau fand
prisiau uchaf), a phob plentyn ychwanegol at hynny am ddim ond £6.

*Nid yw’r pecynnau tocyn teulu ar gael yn y ddau fand prisiau uchaf (Platinwm a Haen 1)

 
Grwpiau 10-19 
(i gadw lle ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444).

£2 oddi ar bob tocyn os telir erbyn 18 Mai
(£1 oddi ar bob tocyn ar ôl y dyddiad hwn)

Grwpiau o 20 neu'n fwy
(i gadw lle ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444).

£3 oddi ar bob tocyn os telir erbyn 18 Mai
(£1.50 oddi ar bob tocyn ar ôl y dyddiad hwn)

Cyfeillion Neuadd Dewi Sant: (uchafrif o 4)  Yn berthnasol i docynnau sengl yn unig a heb fod ar gael nac i  becynnau na Thocynnau Platinwm.

£1.00 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr