Prom yr Organ: Elin Rees

Rhaglen

Charles Marie Widor    'Allegro' o Symffoni Rhif 6, Op.42 Rhif 2 
Josef Rheinberger   'Idylle' o Sonata Rhif 18, Op.188
Johann Sebastian Bach   Toccata a Ffiwg yn D leddf 'Dorian', BWV 538 
Carl Rütti   'An fliessenden wassern' o Vita
Noel Rawsthorne   Hornpipe Humoresque
Libby Larsen   'Tambourines' o Aspects of Glory
Gioacchino Rossini (trawsgrifiwyd i’r organ gan Dudley Buck)    Agorawd, William Tell

 

Mae gan y cerddor o Gymru Elin Rees yrfa berfformio amrywiol, yn organydd, yn bianydd ac yn gyfeilydd.Enillodd Elin ysgoloriaeth i fynd i’r Purcell School of Music, astudio gydag Ann Elise Smoot cyn mynd yn ei blaen i’r Royal Northern College of Music a graddio â gradd Meistr mewn Perfformio’r Piano Solo.Tra oedd yn y Coleg astudiodd gyda Kevin Bowyer ac roedd yn Ysgolor yr Organ Ymddiriedolaeth Pilling yn Eglwys St Ann’s, Manceinion. 

Ers 2011 Elin ydi’r Organydd yn Eglwys Plwy Bury, yn cyfeilio i’r côr i wasanaethau yn Eglwysi Cadeiriol yng Nghaergaint, Caerliwelydd a Chaerloyw.Mae’n cadw’r ddysgl yn wastad rhwng ei gwaith yn gyfeilydd eglwys a rhaglen berfformio brysur yn rhoi datganiadau’r organ mewn oedfannau drwy hyd a lled y wlad yn cynnwys amryfal eglwysi cadeiriol, yn cyfeilio i gorau, offerynwyr a chanwyr amatur a phroffesiynol fel ei gilydd, ac yn gweithio’n gyfeilydd yn y Royal Northern College of Music.

Ar y cyd â Digwyddiadau’r Organ Caerdydd.

 
Pris Safonol £8
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £2 yn llai

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr