Prom y Teulu

Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd

Arweinydd: Michael Bell MBE
Cyflwynwyr: Derek Brockway a Behnaz Akhgar 

Richard Strauss - Also Sprach Zarathustra (Codiad Haul – o 2001: A Space Odyssey)
Mussorgsky – A Night on the Bare Mountain
Leroy Anderson – Sleigh Ride
Kristen Anderson-Lopez - Frozen (dewis)
Johann Strauss – Thunder & Lightning Polka
Rimsky-Korsakov – Flight of the Bumblebee
Hamish MacCunn – Land of the Mountain and the Flood
a llond gwlad at hynny!

Boed hindda neu ddrycin gallwch fentro’ch crys na fydd haul Michael Bell a Cherddorfa Ffilharmonig Caerdydd ddim dan gwmwl pan ddôn nhw i godi terfysg yn Neuadd Dewi Sant yn Prom y Teulu eleni. 

Dewch at Derek Brockway a Behnaz Akhgar, ynghyd â chast o berfformwyr lleol ifainc ar daith dros yr enfys ac yn ôl. Bydd y cyngerdd yma i’r teulu yn gyflwyniad i’r dim i gerddoriaeth gerddorfaol ac yn ddathliad haf gogoneddus. Gewch chi ddisgwyl cerddoriaeth ddi-dor ac ambell i sbelen o chwerthin a chawodydd o hwyl.

Gweithgareddau Cyn y Cyngerdd (AM DDIM)
1.30pm | cynteddau Lefel 3

Cofiwch ddod aton ni wledd o weithgareddau yn y cynteddau cyn y cyngerdd o hanner awr wedi un ymlaen yn cynnwys peintio wynebau, gweithgareddau, cyfleoedd tynnu lluniau, arddangosiadau offerynnau a pherfformiadau byw ar risiau’r fynedfa flaen ac ar lwyfan Lefel 3.

 
Pris Safonol £12.50
Dan 16 oed £7.50
Dan 5 oed Tocynnau AM DDIM

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr