Prom Gwerin: The Spooky Men's Chorale

Y rhodd sy’n dal i roddi ydi’r Spooky Men's Chorale… mor daranol â gre o wildebeest, mor gyfrwys â llond wagen o Spike Milliganiaid ac mor soniarus â llond clasty o fynaich. Bymtheng mlynedd yn ôl y daeth y côr meibion i’r fei dan smicio llygaid o Fynyddoedd Gleision De Cymru Newydd a chanddynt ddim mwy ar eu cyfrif na’u tannau lleisiol enfawr, dawn dweud di-wên, locsys digon i ddychryn y saint a set o hetiau anghymharus ac maen nhw’n swyno cynulleidfaoedd drwy hyd a lled Awstralia, Seland Newydd a gwledydd Prydain byth ers hynny. 

Maen nhw’n enwog ar gorn cyfuniad o ryfyg fel y Gwylliaid Cochion, smaldod hurt bost a thynerwch sy’n dwyn dagrau i’r llygaid ac yn eu canol oed mae’r Spookies yn fwy o feistri ar eu tiriogaeth nag erioed o’r blaen, a chanddyn nhw bum albwm i’w henw sy’n fawr eu clod gan y beirniaid. 

Dan chwifio CD sgleiniog newydd sbon danlli grai, Welcome To The Second Half, daw’r ensemble garw, gogoneddus yn eu holau i wledydd Prydain ac i’w canlyn eu smaldod gwamal a’u hehangder cerddorol - rhychwant o ganeuon o Georgia, baledi a’u hyfrydwch yn peri distawrwydd llwyr, ail weddau hynod o anaddas, ac anthemau gwŷr perffaith. 

Gwelodd eu taith ddiweddaf yng ngwledydd Prydain nifer fawr o gyngherddau mewn pennaf oedfannau dan eu sang a hylltod o adweithiau gorawenus gan gynulleidfaoedd gwyliau. Rhaid i chi’u gweld nhw. Wir-yr, rhaid i chi.

 
Pris Safonol  £24.50 
Dan 25 oed £12.25
Dan 16 oed £6.50
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Pobl anabl ag un cydymaith | Hawlwyr £2 yn llai 

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr