Lolfa L3

Dewch i fwynhau awyrgylch braf ac anffurfiol Lolfa L3, sy’n cynnig
profiad mwy personol o gerddoriaeth a chomedi a bar croesawu.

Cewch fwynhau peint o Carling, Worthington’s, Brains Smooth a Stowford Press Cider ar y tap am £3.50 y peint. Mae’r cynnig hwn ar gael ar gyfer rhai sioeau yn unig, o 7pm tan amser cau’r bar. Mae’r sioeau wedi eu nodi yn y llyfryn hwn.

 

 

Cynllun cenedlaethol sy’n cydweithio â theatrau a chanolfannau celfyddydol o Fôn i Fynwy yw ‘Hynt’, er mwyn sicrhau hygyrchedd a pholisi tocynnau clir a chyson. Mae rhai â cherdyn Hynt yn gallu hawlio tocyn am ddim ar gyfer cynorthwyydd personol neu ofalwr yn y Neuadd Dewi Sant. Ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth.

 

 

 

 

 

 

 


LLEUWEN
Dydd Mawrth 9 Gorffennaf, 8pm

Steve Eaves, a chanodd ar rai o’i recordiadau pan oedd yn ferch fach. Cafodd brofiad gwerthfawr hefyd yn Ysgol Glanaethwy, yr ysgol ym Mangor sy’n enwog am ei chorau, ond roedd Lleuwen â’i bryd bob amser ar ehangu ei gorwelion cerddorol a meithrin ei llais dihafal ei hun. Dyna a wnaeth gyda’r grŵp jazz Acoustique a’i dau albwm solo cyntaf Duw a Wŷr Penmon, ill dau’n fawr eu clod gan y beirniaid.

Tocynnau: £15 ymlaen | £16 ar y diwrnod 
Plant pymtheg oed ac iau: £5
Consesiynau ar gael: £3 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


 

 

 

 

 

 

 

 


MARTIN SIMPSON
Dydd Mawrth 10 Medi, 8pm

Mae’r perfformiadau solo agosatoch rydd Martin yn ddigon o ryfeddod ac yn mynd o nerth i nerth – a phob gig yn ddosbarth meistr. Mae’n teithio ar hyd ac ar led gwledydd Prydain ac ymhellach draw, a’i chwarae’n cyfareddu cynulleidfaoedd ac yn rhoi iddynt angerdd, gofid, cariad, harddwch, tristyd ac urddas.

 “What’s it like being the best guitar player in the world…?” Dyna gwestiwn a ofynnwyd iddo mewn cyfweliad ar BBC Radio 4 yn ddiweddar. Roedd  yn rhy wylaidd a graslon i ateb ond mae’r ffeithiau’n siarad drostyn nhw’u hunain.

Tocynnau: £16 ymlaen | £17 ar y diwrnod 
Plant pymtheg oed ac iau: £5
Consesiynau ar gael: £3 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


 

 

JACKIE OATES
Dydd Mawrth 19 Tachwedd, 8pm 

Canwr a ffidler sy’n hanu o Swydd Stafford ydi Jackie Oates a’i henw’n gyfystyr ag ailfywiogi canu gwerin Lloeg,r yn difyrru cynulleidfaoedd â chydbwysedd cain traddodiad ac ailddyfeisio. Bu ei llais persain a’i harddull ffidil ddychmygus o wylofus yn gyfrwng ennill iddi sawl Gwobr Canu Gwerin gan y BBC yn ystod gyrfa recordio ddeng mlynedd a gychwynnodd pan oedd yn aelod o Unthanks ar eu dechrau ac a aeth rhagddi â chwe albwm solo. Mae’n aelod o’r gydweithfa Imagined Village a chydweithredodd hefyd ag Alasdair Roberts, Belinda O’Hooley a’i brawd Jim Moray ar ddeunydd yn amrywio o faledi traddodiadol i hwiangerddi iasol a chaneuon cyfoes soniarus, gydag ennill iddi selogion y tu hwnt i’r sîn gwerin lle daeth i oed.

Tocynnau: £13 ymlaen | £14 ar y diwrnod 
Plant pymtheg oed ac iau: £5
Consesiynau ar gael: £3 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


 

 

Mehefin 2019
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio