Law yn Llaw Caerdydd 2019 – Digwyddiadau Dydd

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Law yn Llaw ydi’r wŷl bob yn ddwy flynedd sy’n dathlu corau LHDT+ gwledydd Prydain ac Iwerddon.

Eleni rydym yn falch o fod yn llywyddu’r digwyddiad yng Nghaerdydd a bydd dros ddeg ar hugain o gorau’n dod aton ni i benwythnos o ganu, rhwydweithio a hwyl ym mhrifddinas Cymru.

Mae tocynnau ar gael i’r cyhoedd gan ein bod yn awyddus i rannu’r profiad yma â chynifer o’n ffrindiau ag y bo modd. Mae tocynnau ar gael i’r perfformiadau yn ystod y dydd a hefyd i’r Cyngerdd Gala gyda’r nos. Mae gennym hefyd gynnig arbennig sef tocyn diwrnod a nos rhatach.

Mae’r tocyn diwrnod yn ymorol am yr holl hiciau perfformio yn ystod y dydd yn cychwyn am ganol dydd pan fydd gan bob côr ugain munud i’w ddangos ei hun.

Mae rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau dros y Sul i’w chael yn www.handinhandcardiff.com

 
Tocyn Diwrnod Sengl £10.00
Tocyn Diwrnod a Gyda’r Nos ar y Cyd £15.00

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr