Lleuwen

Steve Eaves, a chanodd ar rai o’i recordiadau pan oedd yn ferch fach. Cafodd brofiad gwerthfawr hefyd yn Ysgol Glanaethwy, yr ysgol ym Mangor sy’n enwog am ei chorau, ond roedd Lleuwen â’i bryd bob amser ar ehangu ei gorwelion cerddorol a meithrin ei llais dihafal ei hun. Dyna a wnaeth gyda’r grŵp jazz Acoustique a’i dau albwm solo cyntaf Duw a Wŷr Penmon, ill dau’n fawr eu clod gan y beirniaid.

Mudodd i Lydaw lle’r ymgollodd yn nhraddodiadau’r wlad Geltaidd honno, a dysgu’r Llydaweg.Gweithiodd gyda’r gantores Norwen Korbel, a hefyd gyda’r canwr bas Vincent Guerin, a gyda’i gilydd bu iddyn nhw gyfansoddi caneuon ac arbrofi â seiniau newydd ac o’r rheini deilliodd yr albwm Tân, a ryddhawyd ar yr un pryd yn Llydaw ac yng Nghymru.

Mae ei recordiad diweddaraf Gwn Glân Beibl Budr yn plethu hen emynau â’i chyfansoddiadau ei hun, yn cymryd y llyfr emynau Cymraeg ac yn ei luchio i Oes Camhysbysrwydd.  Yn fyw, yn gignoeth ac yn aml o’r frest, daeth Lleuwen â chymysgedd amrywiol dros ben o gerddorion at ei gilydd i greu ei halbwm dyfnaf ei wreiddiau a mwyaf arbrofol hyd yn hyn.    Yn gerddorol ac yn delynegol, mae Gwn Glân Beibl Budr yn chwilio pethau croes am y pegwn â’i gilydd:  dibyniaeth ac ysbrydolrwydd; strymio gitâr ffyrnig gyda chanu angylaidd; datgysylltiad yn oes cysylltedd. 

A hithau’n perfformio’n fyw gyda’r band, dyma gyfle rhy dda i’w golli i weld perfformio’r albwm grymus a gwefreiddiol yma.

Mewn cydweithrediad â PYST. 

www.lleuwen.com

   

 
 Pris Safonol £15 Ymlaen Llaw | £16  Ar y diwrnod
 Plant pymtheg oed ac iau £5
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed)  (cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) £10
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £3 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr
 
19.00  Bars yn agor
20.00  DECHRAU
20.45 - 21.05  Egwyl
21.50  DIWEDD                                                           

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.