Jim Moray

  • Lolfa Lefel 3
 

Ers pymtheng mlynedd mae Jim Moray yn rheng flaen mudiad newydd yng ngherddoriaeth draddodiadol Lloegr. Newidiodd ei albwm début Sweet England sain canu gwerin ac ennill dwy wobr am ei gyd-asio arloesol offeryniaeth ac electronica. Cofleidiodd albymau wedyn bopeth o “grime” i ganu pop gitâr ar ddull Johnny Marr, ond wrth eu craidd bob amser roedd llais eneidfawr a hiraethus digamsyniol Jim, yn canu hen ganeuon mewn ffordd newydd. 

Mae ei chweched albwm Upcetera yn cyhoeddi pennod newydd i’r cynhyrchydd a chafodd adolygiadau gorau ei yrfa, gan gynnwys pum seren gan gylchgronau Mojo, fRoots ac R2. Cafodd amser hefyd i gyfrannu tair cân newydd i’r sioe Class sy’n deillio o Dr Who ar y BBC, a lansiodd ei Low Culture Podcast ei hun.

www.jimmoray.co.uk

 
 Pris Safonol

£15 Ymlaen llaw | £16 Ar y diwrnod

 Plant pymtheg oed ac iau £5
 Aelodau REACT (16 oed – 25 oed)  (cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno)  £10

Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith

£2 oddi wrth bob tocyn

 A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr
 
19.00  Bars yn agor
20.00  DECHRAU
20.45  Egwyl
21.50  DIWEDD                                                                          

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.