GWAHODDIAD I Ŵyl Blant Mis Hanes Sipsiwn, Roma a Theithwyr 2019

GWAHODDIAD I Ŵyl Blant Mis Hanes Sipsiwn, Roma a Theithwyr 2019
dydd Llun 8fed Gorffennaf 2019 –  10.30am –  3pm

Neuadd Dewi Sant, Yr Aes, Caerdydd CF10 1AH 

Jane Hutt, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip fydd yn agor y digwyddiad. 

Heriwch eich barn, morio yn y diwylliant a bod yn rhan o’r gweithgareddau sy’n dangos cyfoeth o dreftadaeth ddiwylliannol yng Nghymru. 

 Mae am ddim i oedolion a phlant fel ei gilydd o bob cefndir a chymuned!  

Bydd yno ffilmiau, perfformiadau byw, celfyddyd ac arddangosfeydd sy’n rhoi stondin i amrywiaeth ddiwylliannol y gymuned Sipsiwn, Roma a Theithwyr yng Nghymru. Fe gewch eich synnu a’ch cyfareddu gan y medrau syfrdanol, y dreftadaeth, y straeon, yr hanes, y gelfyddyd, y theatr a’r ddawns fydd i’w gweld drwy'r dydd.  

Beth bynnag bo eich cefndir, eich gallu, eich canfyddiad neu’ch oed, dewch aton ni i’r digwyddiad blynyddol yma sy’n bythol dyfu ac sy’n hwyl i’r teulu i gyd.  

Meddai Isaac Blake, Cyfarwyddwr y Cwmni Diwylliannol a Chelfyddydau Romani, “Rydym yn falch o fod ar flaen y rhaglen lwyddiannus yma unwaith eto yn 2019. Mae’n beth gwefreiddiol gallu cysylltu cynifer o wahanol gymunedau i ddathlu goddefgarwch ac amrywiaeth.”