A Chance to Dance

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Sioe ydi A Chance to Dance a roes J & J Event Management at ei gilydd godi arian i Ysbyty Felindre.

Ymunodd plant o sawl ysgol Ddawns o bob cwr o Dde Cymru i gefnogi’r achos gwerth chweil yma.

Dewch aton ni i sioe rhy dda i’w cholli.

 
 Pris Safonol £13.50

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr