Cyngerdd Stondin Haf Cerddoriaeth Gwent 2019

Mae’r Cyngerdd Haf yma yn rhoi llwyfan i ddisgyblion o Flaenau Gwent, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen ac yn addo’n deg bod yn ddigwyddiad arbennig iawn i’r gynulleidfa a’r perfformwyr fel ei gilydd. Yn ogystal â chyfraniadau gan grwpiau Cerddoriaeth Ieuenctid Gwent a grwpiau’r Ganolfan Gerdd a berfformiodd yng ngwyliau rhanbarthol MFY ym mis Mawrth, bydd yna gôr yn llu o ysgolion o bob un awdurdod. Bydd grwpiau Cerddoriaeth Gwent hefyd yn eich difyrru chi cyn y cyngerdd ac yn ystod yr egwyl ar Lefel 3.

 
 Pris Safonol £8.50

 Rhengoedd 9, 13

  £10.50  Rhengoedd 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12
  £12.50  Stalau, Lefel 1
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith Gostyngiad o £1.00 ar y ddau fand pris uchaf  
Grwpiau o 10 neu’n fwy (please contact Box Office on 02920 878444) £1 oddi wrth bob tocyn  

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr