Cyngerdd Soundworks

  • Lefel 1
 

Mae Actifyddion Artistig yn cyflwyno cyngerdd ar Lefel 1 Neuadd Dewi Sant yn rhan o’u prosiect Soundworks i oedolion a phobol ifanc a chanddyn nhw anawsterau corfforol a dysgu. 

Mae’r cyngerdd byr yma’n cynnwys rhaglen amrywiol o gerddoriaeth ddifyr ac ysgafn a berfformir gan Bedwarawd Clarinét Bute ac a gyflwynir gan Philip Richards-May. Mae yn y cyngerdd yma ddigonedd o gyfleoedd i’r gynulleidfa gymryd rhan ac mae’n rhy dda i’w golli.

Yn addas i bob oed, rhaid i blant dan un ar ddeg fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.

 

 
Pris Safonol £7.50

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr