Y Gerddorfa Ffilharmonia: The Planets

Cyngerdd Rhif 12
(yn y pecyn tanysgrifiad)

 Arweinydd  Jamie Phillips  
 Soloist  Clare Hammond, Piano  
   Cantorion Ardwyn Caerdydd  
 Sibelius  At the Castle Gate, from Pelleas et Melisande   3.30' 
 Williams  Suite from Close Encounters of the Third Kind     10' 
 Connesson   The Shining One     9'
 Holst  The Planets   52'

 

Mae’r swae o gyngerdd yma gan y Philharmonia yn mynd â ni ar daith drwy’r gwagle fydd yn eich gadael yn syfrdan syn, a delweddau symudol trawiadol gan Ganolfan Genedlaethol y Gwagle yn cyd-fynd â seiniau enfawr y gerddorfa. Cychwynna’r daith â cherddoriaeth Sibelius (arwydd-dôn The Sky at Night) a siwrnai o’r ddaear allan i’r Llwybr Llaethog, cymanfa anferthol y sêr wedi’i thaflunio uwchben y llwyfan. Wedyn cawn hud y pictiwrs, sef sgôr wych John Williams i Close Encounters of the Third Kind, gyda delweddau o’r ffilm. Mae darn stondin cerddorfaol goleuog Guillaume Connesson, The Shining One, yn rhoi llwyfan i’r pianydd ifanc disglair Clare Hammond o flaen cefnlen wenfflam delweddau’r haul, sy’n paratoi’r olygfa ar gyfer campwaith bythol Gustav Holst, The Planets. Yn ddarn stondin godidog i gerddorfa enfawr, mae’r darlun yma o’r gyfundrefn heuluol, a’r duwiau mytholegol ynghlwm â hi, yn ffefryn mawr gan gynulleidfaoedd ym mhob man. A’r tro yma bydd yn fwy syfrdanol fyth, a delweddau o’r planedau, wedi’u creu’n gyfrifiadurol, yn mynd â ni o egni ffyrnig Mawrth, Dygwr Rhyfel hyd at oerfel gweledigaethol Neifion, Y Cyfriniwr. 

Elfennau gweledol wedi eu cynhyrchu a’u cefnogi gan NSC Creative, Y Ganolfan Ofod Genedlaethol ac RAS200.

http://theplanets360.com | https://nsccreative.com/ | https://www.spacecentre.co.uk/
http://ras200.org/ 

Mae ein diolch i Gymdeithas Seryddiaeth Caerdydd a fydd yn ymuno â ni ar y noson i roi rhywfaint o wybodaeth gefndir ac arbenigedd yn y cynteddau.

ICS: ATEGION
SGWRS CYN Y GYNGERDD: Jonathan James yn egluro a thrafod y rhaglen. 
6:30pm - 7pm | Lefel 1

CYFRES CYNGHERDDAU RHYNGWLADOL: ARDDANGOSFA ARTISTIAID IFANC
6.55pm - 7.25pm | Lefel 3

Cyn holl berfformiadau’r Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol byddwn yn croesawu perfformwyr ifanc o ysgolion cerdd yr ardal i lwyfan Lefel 3 yn Neuadd Dewi Sant.Mae’r perfformiadau hyn yn para 25 munud ar y mwyaf gyda'r nod o roi'r cyfle i artistiaid ifanc arddangos eu sgiliau ac ehangu eu proffil fel cerddorion. Mae hwn yn gyfle arbennig i’r bobl ifanc hyn ar ddechrau eu taith gerddorol ac yn rhoi’r cyfle iddynt weld rhai o berfformwyr ac arweinwyr blaenllaw’r byd. Gall ddangos esiampl iddynt, a gobeithiwn y bydd y cyfle hwn yn mynd â nhw ‘mlaen i berfformio yn y brif neuadd gyngerdd un dydd.

Bws Cyngerdd y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol
Taith Ddychwelyd Coets Cyngherddau CCRh - £5 yn Unig!

Ydych chi’n dwlu ar gerddoriaeth glasurol ond yn cael anhawster wrth ddefnyddio gwasanaethau trafnidiaeth i fwynhau cyngherddau cerddorfaol byw yn Neuadd Dewi Sant? 

Am £5 yn unig, gallwch bellach eistedd yn ôl ac ymlacio ar daith ddychwelyd coets a ddarperir gan y lleoliad ar gyfer y project Philharmonia Planets ddydd Mawrth 25 Mehefin a chyrraedd mewn pryd ar gyfer y sgwrs cyn y cyngerdd am 6.30pm! 

Cynllun peilot yw’r Goets Cyngherddau CCRh ac os bydd yn llwyddiannus, ein nod fydd darparu gwasanaeth ar gyfer nifer o berfformiadau CCRh yn y dyfodol gan ychwanegu rhagor o lwybrau yn ôl y galw.Ar gyfer y gwasanaeth peilot hwn, mae’r mannau a’r amserau codi/gollwng canlynol ar gael:

   Man Codi Amser
 Llanilltud Fawr   Gorsaf Reilffordd   4.45pm 
 Sain Tathan  Safle Bws ger y Senotaff  4.55pm
 Y Rhws  Gyferbyn â’r Spar  5.04pm 
 Y Barri  Gorsaf Reilffordd  5.17pm
 Y Barri  Gorsaf Heddlu  5.22pm
 Dinas Powys  Gorsaf Betrol Texaco  5.37pm 
 Penarth  Canol y Dref (Safle Bws yr Arcêd)   5.52pm
 Grangetown  Gorsaf Reilffordd  6.07pm

 

I archebu eich sedd ar Fws Cyngerdd y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol, ffoniwch ein Swyddfa Docynnau 029 2087 8444 neu archebwch ar-lein drwy ‘uwchraddio eich profiad’ ar ôl dewis eich sedd, a’i ychwanegu at y fasged.

Mae’r gwasanaeth ar gael i ddeiliaid tocynnau cyngherddau CCRh yn unig, ac mae’n rhaid cadw lleoedd ar y goets erbyn 5pm ddydd Llun 24 Mehefin 2019. 

Hefyd, fel ffordd fach o ddiolch i chi am fod yn un o’r rhai cyntaf i ddal ein Coets Cyngherddau CCRh, bydd eich tocyn coets yn rhoi’r hawl i chi gael hufen iâ am ddim yn ystod yr egwyl. 

Gadewch y drafnidiaeth i ni a gwnewch ffrindiau gyda selogion cerddoriaeth glasurol eraill cyn cael eich gwefreiddio gan y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol yn Neuadd Dewi Sant.

 
Pris Safonol  £10.00  Lefelau 5
(golwg gefn o’r llwyfan a lle ymestyn cyfyngedig)
  £15.50 Lefelau 9 a 13, 10 a 12
  £20.00 Lefelau 9 a 13
  £27.50 Lefelau 3, 4, 6 a 7, Lefelau 10 a 12 (blaen)
Blaen y Stalau Ochr
  £34.00 Seddi Ochr, Lefel 11 (canol), Blaen y Stalau Canol
  £41.00 Seddi Canol, Lefelau 1, 2 a 8, Lefel 11 (blaen), Seddi'r eil Standiau Ochr

Plant dan 16 oed 
(Os bydd tocynnau ar gael)

PLANT YN MYND AM DDIM
Yng nghwmni pob oedolyn sy’n talu’r pris llawn, mae un plentyn yn mynd am ddim –ceir codi tocynnau i blant eraill am £5.00 yr un. Cynigir y tocynnau a bwrw’u bod ar gael.
Tocyn Platinwm 
Yn cynnwys sedd orau yn Lefel 1, gwydr o Prosecco a rhaglen. Cofiwch fod hyn yn gymwys ar y tocynnau drutaf yn unig.
£49.50
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Hawlwyr £2.00 oddi ar docyn pris llawn
Myfyrwyr (hyd at hanner awr wedi chwech ar ddiwrnod y perfformiad.)  Rhaid dangos cerdyn adnabod myfyriwr wrth gasglu tocynnau. £5.00
Pobl anabl ag un cydymaith Hanner pris pob tocyn
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) £10.00 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Noder, nid yw consesiynau ar gael ar docynnau platinwm neu ragarweiniol. 
**Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr
 

PECYN CYNGHERDDAU

Manteision Prynu Pecyn:

 • Gallwch arbed hyd at 25% ar eich tocynnau ac, o’u prynu nhw’n awr, fe gewch
  chi dalu dros chwe mis (yn ddi-log), gan wneud i’ch arian fynd ymhellach
 • Y dewis cyntaf o seddi i holl gyngherddau eleni
 • Cerdyn Disgownt Tanysgrifiwr
 • Prynu tocynnau ychwanegol nawr, neu’n nes at yr adeg, i’ch ffrindiau a’ch
  teulu, am eich pris disgownt tanysgrifio
 • Prynu eich rhaglenni ymlaen llaw a chael disgownt –£3.00 ymlaen llaw,
  £3.50 ar y diwrnod.

Manteision Prynu Tocynnau I’r Holl Gyngherddau: 

 • Gwahoddiad i’n parti ni ar noson agoriadol y tymor
 • Dan gyngerdd awr ginio AM DDIM o’ch dewis
 • Cerdyn disgownt yn rhoi hawl i chi gael diodydd poeth a thameidiau i aros
  pryd 10% yn rhatach yn y Lolfa Jin a’r barrau
 • Blwyddyn gyfan o gyngherddau gwych i edrych ymlaen atynt!
    5% 5% 10% 10% 15% 15% 20% 20% 25%
   Nifer o  gyngherddau  10 11 12
Pris   Man eistedd                  
£10.00  Lefelau 5 £38.00 £47.50 £54.00 £63.00 £68.00 £76.50 £80.00 £88.00 £90.00
 £15.50   Ymylon Allanol Lefelau 9 a 13, Lefelau 10 & 12, 9 & 13 (cefn) £58.90  £73.62 £83.70 £97.65 £105.40 £118.58 £124.00 £136.40 £139.50
£20.00 Lefelau 9 a 13 £76.00 £95.00 £108.00 £126.00 £136.00 £153.00 £160.00 £176.00 £180.00
£27.50  Lefelau 3, 4, 6 a 7, Lefelau 10 & 12 (blaen)
Blaen y Stalau Ochr
 £104.50  £130.62 £148.50 £173.25 £187.00 £210.38 £220.00 £242.00 £247.50
£34.00  Seddi Ochr, Lefel 11 (canol), Blaen y Stalau Canol £129.20 £161.50 £183.60 £214.20 £231.20 £260.10 £272.00 £299.20 £306.00
£41.00  Seddi Canol, Lefelau 1, 2 & 8, Lefel 11 (blaen), Seddi’r eil Standiau Ochr £155.80 £194.75 £221.40 £258.30 £278.80 £313.65 £328.00 £360.80 £369.00
£49.50 Tocyn Platinwm – Lefel 1 (blaen)
Nid oes consesiynau ar Docynnau Platinwm
£188.10 £235.12 £267.30 £311.85 £336.60 £378.68 £396.00 £435.60 £445.50

Archebwch drwy’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.

ARCHEBION GRWPIAU
Grwpiau o 10 neu fwy tocyn pris llawn £1.50 yn rhatach. 
Grwpiau o 20 neu fwy tocyn pris llawn £2.50 yn rhatach. 
Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar ein llinell archebion grwpiau, rhif ffôn: 029 2087 8444. Neuadd Dewi Sant, Yr Aes, Caerdydd, CF10 1AH.

TOCYN CYFLWYNO: £10.00
Mae Neuadd Dewi Sant wedi ymrwymo i hyrwyddo cerddoriaeth gerddorfaol a chlasurol i gynulleidfa mor eang a phosibl. Felly os nad ydych chi’n siŵr a yw cyngerdd cerddoriaeth glasurol at eich dant chi, neu eich bod am brofi cerddoriaeth gerddorfaol ardderchog am y tro cyntaf, prynwch docyn am £10.00 –bargen! Pwy a wˆyr, efallai wnewch chi fwynhau!

DEWCH I GLYWED CERDDORIAETH FYW AM £5.00...
Rhwng 16 a 25 oed? Gallech fwynhau’r cyngherddau hyn am £5.00 yn unig. Does rhaid i chi ond ymuno â’n clwb cerddoriaeth a drama i bobol ifanc 16-25 oed. Mae gan bob cyngerdd hyn a hyn o seddi am y pris. I ymuno, e-bostiwch ni yn artsactive@caerdydd.gov.uk