Ex Cathedra: Monteverdi Vespers (1610)

 Arweinydd   Jeffrey Skidmore
 
 Ex Cathedra: Monteverdi Vespers (1610)   100' 


Mae gwaith nodedig Monteverdi yn un o uchafbwyntiau cerddoriaeth gysegredig y cyfnod Baroc cynnar. Yn enwog am ei brydferthwch rhyfeddol, amrywiaeth fynegiannol ac effeithiau dramatig, mae Vespers of the Blessed Virgin yn gompendiwm o gorysau mawreddog, ysgrifennu offerynnol cyfoethog ac unawdau cymhleth sy’n cyfuno’r synhwyrol gyda’r aruchel. Fel tyst i’w geingarwch lleisiol ac offerynnol, mae’r Vespers yn parhau i syfrdanu a rhoi pleser i’r glust pedwar can mlynedd ar ôl ei gyhoeddi yn Fenis yn 1610..

ICS: EXTRAS
SGWRS CYN Y GYNGERDD: Jonathan James yn egluro a thrafod y rhaglen. 
6:30pm - 7pm | Lefel 1 

 
Prisiau Safonol £25.00 pob sedd
 Plant dan 16 oed (Os bydd tocynnau ar gael) PLANT YN MYND AM DDIM
Yng nghwmni pob oedolyn sy’n talu’r pris llawn, mae un plentyn yn mynd am ddim –ceir codi tocynnau i blant eraill am £5.00 yr un. Cynigir y tocynnau a bwrw’u bod ar gael.
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £19.00
 Myfyrwyr (Rhaid dangos cerdyn adnabod myfyriwr wrth gasglu tocynnau) £5.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) £19.00 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Noder: Nid yw’r cyngerdd hwn yn rhan o becynnau’r Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol

 
Bwciwch Nawr