Liam Byrne a NASduo

  • Lolfa Lefel 3
 

Mae’r seren o unawdydd Liam Byrne yn rhannu ei amser rhwng cerddoriaeth hen iawn a newydd iawn ar y viola da gamba. Ar ôl creu mewnosodion sain i amgueddfa’r Victoria & Albert, Oriel Luniau Dulwich ac, ar y cyd â Nico Muhly, i’r Oriel Genedlaethol yn Llundain, bydd yn dod aton ni yn HwyrGerdd ac i’w ganlyn rhaglen o weithiau o’r unfed a’r ail ganrif ar bymtheg, pob un yn gymar i waith o’r unfed ganrif ar hugain, yn cynnwys ‘Suspensions & Solutions’ Alex Mills i’r Viola da Gamba ac electroneg.

Bydd Liam yn perfformio ochr yn ochr â NASduo, deuawd cyfoes y clarinét bas ac offerynnau taro. Mae’r ddau’n hoelion wyth byd cyfoes Llundain ac yn Artistiaid Nonclassical a Grŵp Park Lane. Daw NASduo ag amrywiaeth o weithiau atom a gomisiynwyd yn arbennig iddyn nhw, ochr yn ochr â’u trefniannau arloesol eu hunain o waith Bach a byrfyfyrion jazz. Bydd y rhaglen hefyd yn cynnwys darn comisiwn newydd gan Dŷ Cerdd. 

Mewn cydweithrediad â:

 

 
  Pris Safonol

 yn cynnwys *cwrw o’r gasgen (o far Lefel 3 yn unig), gwin, diod ysgafn neu jin a thonig o’r Lolfa Jin (*Mae’r cwrw o’r gasgen yn cynnwys Carling, Worthington's a Stowford Press Cider)

 £10 
 Pecyn Coctel 

 ar gael o’r Lolfa Jin

 £16
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Plant dan 16 | Dros 60 | Hawlwyr | Pobl anabl ynghyd ag un cydymaith (yn cynnwys diod – darllenwch y rhestr o’r diodydd a gynigir uchod) £2 yn llai
 Myfyrwyr (heb gynnwys diod) £3

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr