The Horne Section 2019

Bu ganddyn nhw’u rhaglen deledu arbennig yn y London Palladium, mae ganddyn nhw bodlediad iTunes sydd ar frig y siartiau a nawr maen nhw’n teithio’r wlad; dyma unig Daith 2019 yr unig Horne Section. 

Yn dilyn eu cyfres ysgubol o lwyddiannus ar BBC Radio 4, a blynyddoedd lawer o sioeau dan eu sang yng Ngŵyl Ymylon Caeredin a West End Llundain, peidiwch â cholli hoff hoelion wyth pawb yn Dictionary Corner ar 8 out of 10 Cats Does Countdown a’r band cyntaf erioed i lywyddu Never Mind The Buzzcocks (BBC 2). 

Yn bum cerddor eithriadol, un stand-up sydd heb fod yn gerddor, bydd yma gomedi, caneuon, dawnsio brwd a llond gwlad o chwarae’r bili-ffŵl. Dyma sioe heb ei hail gan y band aruthrol o ddawnus ac Alex Horne, creawdwr a chyd-lywydd Taskmaster a enwebwyd am Bafta ac Emmy, ac a enillodd y Sioe Adloniant Orau yng Ngwobrau Darlledu’r llynedd.

 
Pris Safonol £27.50

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr
 
18.30  Bars yn agor
20.00  DECHRAU
   Egwyl
22.00  DIWEDD                                                                         

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.