Rod Woodward

Dyma’r digrifwr arobryn o Gymro Rod Woodward yn ei chychwyn hi ar daith unwaith eto yn y gwanwyn yn dilyn ei wahoddiad i ailadrodd ei berfformiad a gododd y to yn y Royal Variety Performance yn 2018. 

Fe’i henwyd yn Newyddian Gorau Variety ac enillodd Funny Business y BBC felly mae hon yn addo’n deg bod yn noson llawn hwyl a chwerthin yng nghwmni un o ddigrifwyr y genedl sydd gyflymaf ar ei gynnydd. 

Mae Rod yn fab y sgrifennwr chwaraeon amlwg o Gymro, Karl Woodward, sef newyddiadurwr hira’i wasanaeth papur newydd cenedlaethol Cymru, The Western Mail. Dilyn ei dad oedd yn ei fwriad ac ymgymryd â gyrfa yn y cyfryngau, ond pan gynigiwyd swydd iddo’n ddyn cynhesu cynulleidfaoedd yn HTV Cymru cymerodd flwyddyn o saib o’r brifysgol i ddilyn uchelgais ei blentyndod sef bod yn ddigrifwr proffesiynol. Daearyddiaeth yw’r gweddill!

Yn fuan wedyn, ar ôl iddo ennill Gwobr yr Wyneb Newydd Gorau mewn Theatr Amryfath, roedd si sicr ar led gan hoelion wyth fel Peter Kay, Barry Cryer a’r diweddar Bob Monkhouse y byddai ar frig comedi.

Wedi mynd â hi am wyth noson ar hugain ar Ymylon Caeredin a bod yn gefn i Paddy McGuinness a Russell Brand ar daith, ymddangosodd yn Planet Hollywood yn Las Vegas cyn arch-ornest Joe Calzaghe â Bernard Hopkins, ac i ddathlu Dinas Caerdydd yn cyrraedd rownd derfynol Cwpan y Gymdeithas Bêl-droed, sgrifennodd Rod a pherfformio’r gân ddoniol 'Do The Ayatollah' ac iddo’n gefn fwy na chant o selogion yr Adar Glas. Ar alaw Macarena, aeth â hi’n sgubol ar YouTube ac roedd yn amlwg ei lle ar sioeau rhwydwaith y radio a’r teledu gan gynnwys Soccer AM a GMTV.

Yn fwy diweddar fe’i gwahoddwyd i lywyddu Dathliad Hanner Canmlwyddiant Max Boyce yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ac i ymddangos ar raglen deledu Dygwyl Dewi arbennig ar BBC Wales.

Uchelfan gyrfa Rod oedd ei wahodd i berfformio yn y London Palladium o flaen William a Kate, Dug a Duges Caergrawnt yn y Royal Variety Performance.

Cododd ei berfformiad y to ac yn ei sgìl cafodd wahoddiad i fynd yn ei ôl i’r theatr eiconig i ymddangos ar sioe boblogaidd ITV, Tonight At The London Palladium, lle tynnodd y lle i lawr unwaith eto. Ar ôl hyn daeth chwip o daith solo début.

Dyma Rod Woodward yn dwyn y sioe yn Royal Variety 2018.

 
Pris Safonol £22.50

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr