Noson yng Nghwmni Katherine Jenkins

Drysau'n agor 7pm

Heddiw mae’r artist clasurol o Brydain a werthodd y mwyaf yn y chwarter canrif a aeth heibio, Katherine Jenkins OBE, yn cyhoeddi rhyddhau ei halbwm newydd ‘Guiding Light’, a ryddheir ar 30ain Tachwedd drwy Decca Records. 

I Katherine, mae’r albwm newydd yn benllanw taith deimladol i’r carna gychwynnodd pan fu farw ei hannwyl dad, Selwyn, ac a aeth ar hyd llwybr newydd pan ddaeth yn fam. Dyma albwm sy’n sôn am fywyd, gobaith, plygu i’r drefn ac ysbrydolrwydd hollgyffredinol ac i Katherine mae i’w pherfformiad ymdeimlad o bwrpas mwy. 

Mae’r LP yn cynnwys pymtheg trac newydd sbon danlli grai, yn hoff ganeuon Katherine ei hun, yn hen a newydd: o’r caneuon oesol ‘Make Me a Channel of Your Peace’ a ‘Morning Has Broken’ i weddau ar  ‘Blinded By Your Grace’ Stormzy a ‘Never Enough’ o The Greatest Showman, ochr yn ochr â deunydd gwreiddiol gan gynnwys ‘Xander’s Song’, a sgrifennwyd i’r ychwanegiad diweddaraf at ei theulu, ei mab a aned yn gynharach eleni. 

Meddai'r mezzo-soprano o Gymraes am yr albwm. “Mae gen i fywyd nawr na feddyliais erioed ei weld. Rwyf ar ben fy nigon, yn wyn fy mud ac rwy’n teimlo’n anhygoel o ddiolchgar. Gallaf deimlo haenau newydd o deimlad sydd wedi fy synnu a gwneud i mi deimlo fy mod wedi fy narganfod fy hun, wedi darganfod fy ngwir lais.

“Mae fy llais wedi newid. Yr albwm yma ydi’r albwm mwyaf agosatoch wnes i erioed. Casgliad gofalus o ganeuon sydd yma. Dwi ddim yn ceisio profi dim byd, dwi ddim yn ceisio dangos sawl nodyn y gallaf eu taro, eisiau mynd â phobl i fan teimlad a myfyrio sydd arna i - eisiau cyffwrdd calonnau ac eneidiau.”

Mae Katherine yn annwyl gennym, yn un o hoff ganwyr yr oesoedd ym Mhrydain, a’r llynedd fe’i coronwyd yn swyddogol gan Classic FM yn ‘Artist Cerddoriaeth Glasurol y Chwarter Canrif a aeth Heibio’ a werthodd y mwyaf, a gwnaeth hanes yn y siartiau pan ddaeth ei halbwm diweddaraf, ‘Celebration’ ei deuddegfed albwm Clasurol Rhif Un yng ngwledydd Prydain mewn deuddeng mlynedd. Bu’r gorchestion yma a dorrodd bob record yn gyfrwng cadarnhau safle Katherine yn artist mwyaf toreithiog hanes siartiau Clasurol gwledydd Prydain. 

A hithau’n un o allforion cerddorol mwyaf gwledydd Prydain, mae Katherine sy’n fawr ei gwobr wedi perfformio drwy’r byd yn grwn, i’r Pab, i Arlywyddion ac mae’n un o ffefrynnau'r Teulu Brenhinol, wedi’i gwahodd i ganu 'God Save The Queen' yn Jiwbilî Diemwnt Ei Mawrhydi, i berfformio yng Nghyngherddau Coroni Ei Mawrhydi ym Mhalas Buckingham ac yn fwyaf diweddar, drwy gais arbennig, yn nathliadau pen-blwydd Ei Mawrhydi yn ddeg a phedwar ugain yng Nghastell Windsor.

Bu ar sawl taith a werthodd bob tocyn a chanu deuawdau gydag enwau o fri megis Placido Domingo, Andrea Bocelli, José Carreras, y Fonesig Kiri Te Kanawa, Bryn Terfel, Rolando Villazon, ac Il Divo, ymhlith eraill. Dyfarnwyd OBE i Katherine yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2014 am ei gwasanaethau i gerddoriaeth ac elusen. Y llynedd ysgubodd gynulleidfaoedd a’r beirniaid fel ei gilydd â’i pherfformiad aruthrol fel Julie Jordan yng nghynhyrchiad Lonny Price, wedi’i led-lwyfannu, o Carousel yn y London Coliseum.

Ym misoedd Ebrill a Mai eleni bydd Katherine yn mynd ag albwm newydd ar daith, yn perfformio deunaw oed yn Lloegr, ochr yn ochr â chyngherddau yn Glasgow, Belfast a Dulyn, a Chaerdydd a Llandudno yng Nghymru ei mamwlad. Yn gwmni iddi ar y rhan fwyaf o’r daith bydd un o gerddorfeydd mwyaf amryddawn gwledydd Prydain, y London Concert Orchestra, o dan y Cyfarwyddwr Cerddoriaeth Anthony Inglis. Mae’r gerddorfa i’w chlywed yn rheolaidd yn y Barbican, Royal Festival Hall a’r Royal Albert Hall, yn cynnig i gynulleidfaoedd repertoire eclectig o glasuron poblogaidd ac opera, hyd at hits o ffilmiau a dramâu cerdd. Ers dwy flynedd mae’r London Concert Orchestra yn gweithio gyda Katherine yn ei chyfres o gyngherddau Nadolig aruthrol o boblogaidd.

Bydd Cerddorfa Ulster yn cyfeilio i Katherine yn y ddau oed yn Iwerddon ar daith 2019. Yn Belfast y mae cartref Cerddorfa Ulster, mae’n bennaf gorff Gogledd Iwerddon yn y celfyddydau a’i gerddorion ydi’r unig gerddorfa symffoni broffesiynol yn y rhanbarth. Mae’r Gerddorfa’n perfformio’n rheolaidd i BBC Radio 3 a Radio Ulster, gan gynnwys cymryd rhan yn nathliadau blynyddol BBC Proms yn y Parc.

AJ Brown

 http://www.aj-brown.co.uk/home 

 
 Pris Safonol  £31.50 | £41.50 | £57.00 
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith  

Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444

seddi'r stalau @
£31.50 pob tocyn


Nifer gyfyngedig o Becynnau VIP ar gael:

Pecyn Diemwnt Katherine Jenkins: £167.00
Gewch chi fwynhau’r sioe o un o’r seddau gorau yn y tŷ. Cael cyfle heb ei ail i gyfarfod Katherine a chael tynnu eich llun gyda hi. Cael cofrodd VIP neilltuol taith 2018 a ddewiswyd gan Katherine. Casglu cofrodd laminedig a chortyn gwddw VIP

Pecyn Aur Katherine Jenkins: £87.00
Gewch chi fwynhau’r sioe o un o’r seddau gorau yn y tŷ. Cael cofrodd VIP neilltuol taith 2018 a ddewiswyd gan Katherine. Casglu cofrodd laminedig a chortyn gwddw VIP

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr