City Voices Cardiff Top Hits

Ers eu début yn Neuadd Dewi Sant yn 2013 mae City Voices Cardiff yn swyno cynulleidfaoedd bob gafael â chyngherddau sy’n cynnig dewis eang o gerddoriaeth o ddramâu cerdd i’r pictiwrs a phopeth rhyngddyn nhw. Yn haf 2019 yn TOP HITS maen nhw’n cynnig y cymysgedd parti perffaith o hits fu ar frig y siartiau dros y degawdau ac rydym am i chi ddod aton ni i’r parti! 

Felly be gewch chi yn jiwcbocs City Voices Cardiff? Caneuon gan Syr Tom Jones, y Beatles, Phil Collins, Joni Mitchell, Coldplay, Bruno Mars, John Legend, Cyndi Lauper, Queen, Madonna, Chicago, Aretha Franklin, Lady Gaga, Toto, Justin Timberlake  -  ag enwi ond dyrnaid! A fyddai’r un cyngerdd yn gyflawn ar hyn o bryd heb rywbeth o The Greatest Showman. Hit o bob degawd o’r 1950au hyd y dydd hwn, a rhywbeth at ddant pawb does dim dau.  

Ar gyfer 2019 ein dewis elusen yw Headway Caerdydd a De Ddwyrain Cymru. Headway yw’r elusen ledled gwledydd Prydain sy’n gweithio i wella bywyd ar ôl niwed i’r ymennydd. Drwy ei rhwydwaith of fwy na chant a phump ar hugain o grwpiau drwy hyd a lled gwledydd Prydain, gan gynnwys yng Nghaerdydd yn Ysbyty Rookwood yn Llandaf, mae’n cynnig cefnogaeth, gwasanaethau a gwybodaeth i gleifion sydd wedi dod drwy niwed i’r ymennydd, eu teuluoedd a’u gofalwyr, yn ogystal ag i bobl broffesiynol ym meysydd iechyd a’r gyfraith. Mae Headway yn gofrestredig yng Nghomisiwn Elusen Cymru a Lloegr (Rhif Elusen 1025852). Bydd raffl a chasgliad ymadael y cyngerdd yma’n mynd tuag at ein hymdrechion codi arian i’n dewis elusen. 

City Voices Cardiff
Cyfarwyddwr Cerddoriaeth – Simon Curtis

 
 Pris Safonol £14
 Dan 12 oed £5 - unrhyw ardal
 Myfyrwyr | Dros 60 | Plant 12-18 oed £11

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr