Beethoven & Shostakovich: The Power of Music

 ELGAR   Cockaigne Overture 
 BEETHOVEN   Piano Concerto Rhif 5 'Emperor' 
 SHOSTAKOVICH   Symffoni Rhif 5


Arweinydd: Michael Bell MBE
Piano: Giuseppe Guarrera (llun)

 

 

 

 

 

 

Mae darlun hwyliog ac annwyl Elgar o Lundain ar droad yr 20fed ganrif yn ei Cockaigne Overture yn gosod y dôn ar gyfer Sioe’r Haf CFfC, gyda’i rodref a phasiant – y cariadon yn y parc ar brynhawn Sul, y cocnis, clychau’r eglwys a llawer mwy. 

Mae Concerto Rhif 5 Beethoven, ‘Yr Ymerawdwr’ yn gampwaith o fri, a hwn yw ei goncerto mwyaf enwog, gyda’i symudiad araf deg o harddwch hyfryd.Cyfansoddodd Shostakovich ei Symffoni Rhif 5 ym 1937 yn anterth grym Stalin, pan fyddai Rwsiaid nad oeddent yn plesio’r awdurdodau (fel Shostakovich gyda’i opera, Lady Macbeth o Mtsensk), yn cael eu harestio... neu’n diflannu.Daeth pobl i adnabod y Bumed Symffoni fel ‘ymateb creadigol artist Sofietaidd i feirniadaeth deg.’ 

Wedi ei sgorio ar gyfer cerddorfa fawr, mae’r Bumed Symffoni yn mynd â ni ar wibdaith o emosiynau o’r agoriad trawiadol a’r symudiad cyntaf dramatig i scherzo bachog a symudiad araf, cythryblus i’r finale buddugol... ond a yw’n fuddugol mewn gwirionedd?Dyna un yn unig o gyfrinachau dirgel y campwaith hwn!

  

 
Pris Safonol £7.00 Stalau (C-E orchrau), Rhengoedd 3 (ôl), 7 (ôl), 9 & 13
£10.00 Stalau (C-E canolfan), Rhengoedd 10, 12, 3 (blaen) ac 7 (blaen)
£12.00 Rhengoedd 2, 8, 11
£18.00 Stalau
£24.00 Rhengoedd 1
Plant dan 16 oed £5.50  Ddim ar gael yn y seddau ar y llawr gwaelod nac yn Haen 1.
16 - 25 oed £9.00  Ddim ar gael yn y seddau ar y llawr gwaelod nac yn Haen 1.
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Myfyrwyr | Dros 60 | Hawlwyr

£2 oddi ar y ddau bris uchaf

 
Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) £7.00 bob tocyn (ar gael ar docynnau unigol yn unig, nid ar y Cynnig Cyfres)   

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 

 
Bwciwch Nawr