Capital City Jazz Orchestra

  • Lolfa Lefel 3
 

Un mlynedd ar ddeg yn ôl, yng Nghaerdydd, y ffurfiwyd Big Band pennaf Cymru, Capital City Jazz Orchestra, ac mae ganddo bellach griw teyrngar o selogion sy’n dal i dyfu. Mae’r band 16 darn proffesiynol yn cynnwys y goreuon ymhlith chwaraewyr jazz a big band yn Ne Cymru ac mae’n gweithio’n rheolaidd gyda chanwyr ac offerynwyr gwadd rhyngwladol gan gynnwys Clare Teal, Bobby Shew, Matthew Ford, Claire Martin, Gareth Lockrane a Nigel Hitchcock. Maen nhw’r un mor gartrefol yn ein Lolfa L3, yn ein prif awditoriwm neu ar lwyfannau gwyliau jazz rhyngwladol, a bydd y cyngerdd olaf yma yn eu tymor 18/19 yn ffordd afieithus, llawn asbri o groesawu haf 2019.

 
Pris Safonol £14
Myfywyr | Plant dan 16 oed £7
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Hawlwyr | 
Pobl anabl ag un cydymaith
£2 yn llai
Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) £2 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr