BBC Canwr Y Byd Caerdydd 2019 - TOCYN TYMOR Gwobr Y Gân

 Rownd Cymhwyso 1 
 Dydd Sadwrn 15 Mehefin, 2.30pm (y gynulleidfa i fod yn eistedd erbyn 2.15pm) 
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
 Rownd Cymhwyso 2  Nos Sadwrn 15 Mehefin, 7.30pm (y gynulleidfa i fod yn eistedd erbyn 7.15pm) 
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
 Rownd Cymhwyso 3  Dydd Sul 16 Mehefin, 2.30pm (y gynulleidfa i fod yn eistedd erbyn 2.15pm) 
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

 Rownd Cymhwyso 4  Dydd Lun 17 Mehefin, 2.30pm (y gynulleidfa i fod yn eistedd erbyn 2.15pm) 
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

 Ffeinal  Dydd Iau 20 Mehefin, 7.00pm (y gynulleidfa i fod yn eistedd erbyn 6.45pm) 
Neuadd Dewi Sant


Artistiaid a Repertoire: I’w gyhoeddi

Mae Gwobr y Gân yn taflu'r goleuni ar ein cantorion go iawn. Bydd y cantorion yn perfformio rhai o’r caneuon Lieder a chelfyddydol mwyaf prydferth yn y repertoire, i gyfeiliant pianyddion byd-enwog yn cynnwys Llŷr Williams a Simon Lepper.

Bydd y datganiadau personol yn cael eu perfformio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, gyda’r rownd derfynol yn cael ei chynnal yn Neuadd Dewi Sant. Bydd yr enillydd yn ennill Tlws Gwobr y Gân BBC Canwr y Byd Caerdydd a £10,000.

Bydd y perfformiadau'n cael eu darlledu ar draws y BBC i gynulleidfaoedd ledled y Deyrnas Unedig a thu hwnt, a bydd y pum canwr yn cael eu dewis i gystadlu yn y rownd derfynol hynod gyffrous yn Neuadd Dewi Sant. Bydd y canwr buddugol yn cael ei enwi'n BBC Canwr y Byd Caerdydd ac yn cael Tlws Caerdydd a £20,000.

SYLWER: Mae Gwobr y Gân yn rhedeg o ddydd Sadwrn 15 Mehefin i ddydd Iau 20 Mehefin 2019. Rhaid i'r Gynulleidfa fod yn eu seddi o leiaf 15 munud cyn yr amser dechrau oherwydd y darllediadau byw.

'Roedd y gystadleuaeth yn bendant yn un o'r pethau mwyaf arbennig i ddigwydd i mi erioed. Gwnaeth argraff enfawr ar fy mywyd a fy ngyrfa fel canwr!'
Ariunbaatar Ganbaatar, Mongolia
Cyd-enillydd Gwobr y Gân BBC Canwr y Byd Caerdydd 2017

 


 Tanysgrifiad Gwobr y Gân 

 £80
(yn cynnwys 4 Rhagbrawf y Brif Wobr a’r Ffeinal)  

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Dim tocynnau ar ôl
 

Mae cystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd yn ddigwyddiad sy’n adnabyddus ym myd cerddoriaeth glasurol fel y prif lwyfan i gantorion opera a chantorion cyngerdd ar ddechrau eu gyrfa. Mae wedi lansio gyrfa rhai o'n sêr mwyaf, gan gynnwys Bryn Terfel, Karita Mattila, Dmitri Hvorostovsky, Anja Harteros a Jamie Barton.

Ynghylch y gystadleuaeth
Sefydlwyd cystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd gan BBC Cymru Wales (J Mervyn Williams oedd yn cael y clod am sefydlu’r gystadleuaeth) yn 1983 ac mae'n parhau i ddatblygu fformat y gystadleuaeth a sut y mae’n cael ei darlledu. Mae’r gystadleuaeth yn cael ei chynnal bob dwy flynedd ac yn cael ei threfnu ar y cyd ag Opera Cenedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth Cyngor Dinas Caerdydd. Noddwr y gystadleuaeth yw’r Fonesig Kiri Te Kanawa a David Jackson yw’r cyfarwyddwr artistig.

Mae’r gystadleuaeth i gantorion sy'n cychwyn eu gyrfaoedd proffesiynol, 18-32 oed. Ar ôl proses ddethol tri cham sy’n cynnwys DVD a chlyweliadau byw, mae 20 o gantorion yn cael eu gwahodd i gystadlu yng Nghaerdydd, i berfformio cerddoriaeth opera a chyngerdd gyda cherddorfa lawn mewn pedwar cyngerdd, gerbron rheithgor enwog. Bydd yr enillydd ymhob cyngerdd ynghyd ag un arall (y gorau o'r gweddill) yn cystadlu yn y rownd derfynol yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.

Caiff y cantorion hefyd gystadlu mewn cystadleuaeth gyfochrog, Gwobr y Gân BBC Canwr y Byd Caerdydd, lle byddant yn perfformio caneuon celfyddyd gyda chyfeiliant piano. Mae'r rownd ragarweiniol o bedwar datganiad yn cael ei chynnal yn Neuadd Dora Stoutzker yng Ngholeg Cerdd a Drama Cymru, a'r pum canwr a fydd yn cael eu dewis gan y rheithgor yn mynd yn eu blaenau i berfformio yn y rownd derfynol yn Neuadd Dewi Sant. Does dim modd cystadlu yng Ngwobr y Gân yn unig.

BBC Canwr y Byd Caerdydd 2019

Dydd Sadwrn 15 Mehefin – Dydd Sadwrn 22 Mehefin 2019

Y gwobrau
Bydd enillydd y brif wobr, BBC Canwr y Byd Caerdydd, yn cael Tlws Caerdydd ac £20,000. Gwobr y Gân BBC Canwr y Byd Caerdydd: bydd yr enillydd yn cael Tlws Gwobr y Gân BBC Canwr y Byd Caerdydd a £10,000. Ein cynulleidfaoedd fydd yn pleidleisio dros Wobr y Gynulleidfa, ac fe’i cyflwynir yn ystod y rownd derfynol. Bydd yr enillwyr yn ennill Gwobr Cynulleidfa’r Fonesig Joan Sutherland, £2,500 a thlws grisial. Ar gyfer 2019 mae'r wobr yn cael ei chyflwyno er cof am Dmitri Hvorostovsky, y bariton hoffus y mae'n chwith iawn ar ei ôl, a oedd yn Ganwr y Byd Caerdydd yn 1989.

Y cantorion
Bydd y cantorion yn canu i gyfeiliant dwy gerddorfa sydd gyda'r gorau yn y byd – Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, wedi'i harwain gan Ewa Strusińska, a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru, wedi'i harwain gan Ariane Matiakh. Cyfeilyddion swyddogol Gwobr y Gân fydd Simon Lepper a Llŷr Williams.

RHEITHGOR
 John Gilhooly 
 (Cadeirydd)
 (llun gan): Keith Saunders
 Robert Holl 
(llun gan): Benjamin Ealovega
 Dame Felicity Lott
(llun gan): Trevor Leighton
 Malcolm Martineau
(llun gan): KK Dundas
Frederica von Stade
(llun gan): Robert Millard