BBC Canwr Y Byd Caerdydd 2019 - TOCYN TYMOR Y Brif Wobr

 Rownd Cymhwyso 1   Nos Sul 16 Mehefin, 7.00pm (y gynulleidfa i fod yn eistedd erbyn 6.45pm) 
 Rownd Cymhwyso 2  Nos Lun 17 Mehefin, 7.00pm (y gynulleidfa i fod yn eistedd erbyn 6.45pm) 
 Rownd Cymhwyso 3  Nos Fawrth 18 Mehefin, 7.00pm (y gynulleidfa i fod yn eistedd erbyn 6.45pm) 
 Rownd Cymhwyso 4  Nos Fercher 19 Mehefin, 7.00pm (y gynulleidfa i fod yn eistedd erbyn 6.45pm) 
 Ffeinal  Nos Sadwrn 22 Mehefin, 7.00pm (y gynulleidfa i fod yn eistedd erbyn 6.45pm) 


RHAGLEN
Artistiaid

 Rownd Cymhwyso 1    Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru, Arweinydd Ariane Matiakh, Cantorion i’w cyhoeddi             
 Rownd Cymhwyso 2   Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Arweinydd Ewa Strusińska, Cantorion i’w cyhoeddi
 Rownd Cymhwyso 3   Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru, Arweinydd Ariane Matiakh, Cantorion i’w cyhoeddi
 Rownd Cymhwyso 4   Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Arweinydd Ewa Strusińska, Cantorion i’w cyhoeddi
 Ffeinal  Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Arweinydd Ewa Strusińska a Ariane Matiakh, Cantorion i’w cyhoeddi


Repertoire: I’w gyhoeddi

Mae BBC Canwr y Byd Caerdydd yn brofiad sy'n newid byd ugain o gantorion ifanc sydd ar ddechrau eu gyrfaoedd proffesiynol. Cafwyd ceisiadau gan dros bedwar cant o gantorion dawnus o bob cwr o'r byd, ac mae'r ugain buddugol wedi goroesi proses ddethol drwyadl. Nawr maen nhw'n cael perfformio i'n rheithgor arbennig. Bydd gan y cantorion gyfeiliant dwy gerddorfa sydd gyda'r gorau yn y byd – Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC wedi'i harwain gan Ewa Strusińska, a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru wedi'i harwain gan Ariane Matiakh.

Bydd y perfformiadau'n cael eu darlledu ar draws y BBC i gynulleidfaoedd ledled y Deyrnas Unedig a thu hwnt, a bydd y pum canwr yn cael eu dewis i gystadlu yn y rownd derfynol hynod gyffrous yn Neuadd Dewi Sant. Bydd y canwr buddugol yn cael ei enwi'n BBC Canwr y Byd Caerdydd ac yn cael Tlws Caerdydd a £20,000.

TOCYNNAU TYMOR Y BRIF WOBR

Bydd prynu Tocyn Tymor ar gyfer y pedair rownd cymhwyso ar gyfer y Brif Wobr a'r Rownd Derfynol yn golygu byddwch chi'n arbed arian ac yn sicrhau eich hoff seddi am yr wythnos.

Gallwch chi hefyd ddewis prynu eich llyfryn rhaglen am yr wythnos, sy'n llawn o'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch am y cystadleuwyr a'u cerddoriaeth, a hynny am £12 yn unig.

SYLWER: Mae'r Brif Wobr yn rhedeg o ddydd Sul 16 Mehefin i ddydd Sadwrn 22 Mehefin 2019. Rhaid i'r Gynulleidfa fod yn eu seddi o leiaf pum munud cyn yr amser dechrau oherwydd y darllediadau byw.

GWOBR Y GYNULLEIDFA 

Ein cynulleidfaoedd fydd yn pleidleisio dros Wobr y Gynulleidfa, ac fe’i cyflwynir yn ystod Rownd Derfynol y Brif Wobr. Bydd yr enillwyr yn ennill Gwobr Cynulleidfa’r Fonesig Joan Sutherland, £2,500 a thlws grisial. Eleni, mae'r wobr yn cael ei chyflwyno er cof am Dmitri Hvorostovsky, y bariton hoffus y mae'n chwith iawn ar ei ôl, a oedd yn Ganwr y Byd Caerdydd yn 1989. 

'Mae'r clyweliadau eleni wedi bod yn ardderchog; mae rhywbeth arbennig yn aros amdanom ni fis Mehefin ac rwy'n edrych ymlaen yn eiddgar at y gystadleuaeth.'
Y Fonesig Kiri Te Kanawa
Noddwr

'Roedd hi'n fraint aruthrol ennill Prif Wobr Canwr y Byd Caerdydd a Gwobr y Gân (ar y cyd) 2017.Dwi wedi gwireddu breuddwyd. Mae ennill wedi rhoi hwb i fy ngyrfa ac wedi agor y drws at gyfleoedd gwych a chyffrous. Diolch i BBC Canwr y Byd Caerdydd am y llwyfan anhygoel hwn.'
Catriona Morison, Yr Alban
BBC Canwr y Byd Caerdydd, a Chyd-enillydd Gwobr y Gân, 2017

 
   Lleoliad    Cyfanswm y Pris Tanysgrifio  
 Band Prisiau A Tanysgrifiad y Brif Wobr    Seddi blaen 
 Haenau 1,2,8
 Haen 11 Rhesi A-E
 
 £220
(yn cynnwys 4 Rhagbrawf y Brif Wobr a’r Ffeinal) 
 Band Prisiau B Tanysgrifiad y Brif Wobr   Haenau 3,7
 Haen 10 Rhesi A-E
 
 Haen 11 Rhesi F-K
 Haen 12 Rhesi A-E  
£165
(yn cynnwys 4 Rhagbrawf y Brif Wobr a’r Ffeinal)
 Band Prisiau C Tanysgrifiad y Brif Wobr   Haenau 9
 Haen 10 Rhesi F-H
 Haen 12 Rhesi F-H 
Haen 13
£95
(yn cynnwys 4 Rhagbrawf y Brif Wobr a’r Ffeinal)

Tocynnau Sengl ar gael gwanwyn 2019

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr
 

Mae cystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd yn ddigwyddiad sy’n adnabyddus ym myd cerddoriaeth glasurol fel y prif lwyfan i gantorion opera a chantorion cyngerdd ar ddechrau eu gyrfa. Mae wedi lansio gyrfa rhai o'n sêr mwyaf, gan gynnwys Bryn Terfel, Karita Mattila, Dmitri Hvorostovsky, Anja Harteros a Jamie Barton.

Ynghylch y gystadleuaeth
Sefydlwyd cystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd gan BBC Cymru Wales (J Mervyn Williams oedd yn cael y clod am sefydlu’r gystadleuaeth) yn 1983 ac mae'n parhau i ddatblygu fformat y gystadleuaeth a sut y mae’n cael ei darlledu. Mae’r gystadleuaeth yn cael ei chynnal bob dwy flynedd ac yn cael ei threfnu ar y cyd ag Opera Cenedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth Cyngor Dinas Caerdydd. Noddwr y gystadleuaeth yw’r Fonesig Kiri Te Kanawa a David Jackson yw’r cyfarwyddwr artistig.

Mae’r gystadleuaeth i gantorion sy'n cychwyn eu gyrfaoedd proffesiynol, 18-32 oed. Ar ôl proses ddethol tri cham sy’n cynnwys DVD a chlyweliadau byw, mae 20 o gantorion yn cael eu gwahodd i gystadlu yng Nghaerdydd, i berfformio cerddoriaeth opera a chyngerdd gyda cherddorfa lawn mewn pedwar cyngerdd, gerbron rheithgor enwog. Bydd yr enillydd ymhob cyngerdd ynghyd ag un arall (y gorau o'r gweddill) yn cystadlu yn y rownd derfynol yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.

Caiff y cantorion hefyd gystadlu mewn cystadleuaeth gyfochrog, Gwobr y Gân BBC Canwr y Byd Caerdydd, lle byddant yn perfformio caneuon celfyddyd gyda chyfeiliant piano. Mae'r rownd ragarweiniol o bedwar datganiad yn cael ei chynnal yn Neuadd Dora Stoutzker yng Ngholeg Cerdd a Drama Cymru, a'r pum canwr a fydd yn cael eu dewis gan y rheithgor yn mynd yn eu blaenau i berfformio yn y rownd derfynol yn Neuadd Dewi Sant. Does dim modd cystadlu yng Ngwobr y Gân yn unig.

BBC Canwr y Byd Caerdydd 2019

Dydd Sadwrn 15 Mehefin – Dydd Sadwrn 22 Mehefin 2019

Y gwobrau
Bydd enillydd y brif wobr, BBC Canwr y Byd Caerdydd, yn cael Tlws Caerdydd ac £20,000. Gwobr y Gân BBC Canwr y Byd Caerdydd: bydd yr enillydd yn cael Tlws Gwobr y Gân BBC Canwr y Byd Caerdydd a £10,000. Ein cynulleidfaoedd fydd yn pleidleisio dros Wobr y Gynulleidfa, ac fe’i cyflwynir yn ystod y rownd derfynol. Bydd yr enillwyr yn ennill Gwobr Cynulleidfa’r Fonesig Joan Sutherland, £2,500 a thlws grisial. Ar gyfer 2019 mae'r wobr yn cael ei chyflwyno er cof am Dmitri Hvorostovsky, y bariton hoffus y mae'n chwith iawn ar ei ôl, a oedd yn Ganwr y Byd Caerdydd yn 1989.

Y cantorion
Bydd y cantorion yn canu i gyfeiliant dwy gerddorfa sydd gyda'r gorau yn y byd – Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, wedi'i harwain gan Ewa Strusińska, a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru, wedi'i harwain gan Ariane Matiakh. Cyfeilyddion swyddogol Gwobr y Gân fydd Simon Lepper a Llŷr Williams.

RHEITHGOR
 Syr David Pountney (Cadeirydd)
 (llun gan): Nick Treharne
 José Cura
Wasfi Kani  Dame Felicity Lott
(llun gan): Trevor Leighton
Frederica von Stade
(llun gan): Robert Millard