BBC Canwr Y Byd Caerdydd 2019 - Rownd Derfynol Gwobr Y Gân

Mae Gwobr y Gân yn taflu'r goleuni ar ein cantorion go iawn. Bydd y cantorion yn perfformio rhai o’r caneuon Lieder a chelfyddydol mwyaf prydferth yn y repertoire, i gyfeiliant pianyddion byd-enwog yn cynnwys Llŷr Williams a Simon Lepper.

Bydd y pum canwr gorau'n cael eu dewis i gystadlu yn y rownd derfynol hynod gyffrous yn Neuadd Dewi Sant. Bydd y canwr buddugol yn cael ei enwi'n BBC Canwr y Byd Caerdydd ac yn cael Tlws Caerdydd a £20,000.

TOCYNNAU TYMOR GWOBR Y GÂN

Bydd prynu Tocyn Tymor ar gyfer y pedair rownd cymhwyso ar gyfer y Brif Wobr a'r Rownd Derfynol yn golygu byddwch chi'n arbed arian ac yn sicrhau eich hoff seddi am yr wythnos.

Gallwch chi hefyd ddewis prynu eich llyfryn rhaglen am yr wythnos, sy'n llawn o'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch am y cystadleuwyr a'u cerddoriaeth, a hynny am £12 yn unig.

SYLWER: Mae Gwobr y Gân yn rhedeg o ddydd Sadwrn 15 Mehefin i ddydd Iau 20 Mehefin 2019. Rhaid i'r Gynulleidfa fod yn eu seddi o leiaf pum munud cyn yr amser dechrau oherwydd y darllediadau byw.

'Roedd y gystadleuaeth yn bendant yn un o'r pethau mwyaf arbennig i ddigwydd i mi erioed. Gwnaeth argraff enfawr ar fy mywyd a fy ngyrfa fel canwr!'
Ariunbaatar Ganbaatar, Mongolia
Cyd-enillydd Gwobr y Gân BBC Canwr y Byd Caerdydd 2017

RHEITHGOR
 John Gilhooly 
 (Caderirydd)
 (llun gan): Keith Saunders
 Robert Holl 
(llun gan): Benjamin Ealovega
 Dame Felicity Lott
(llun gan): Trevor Leighton
 Malcolm Martineau
(llun gan): KK Dundas
Frederica von Stade
(llun gan): Robert Millard

 

 Tanysgrifiad Ffeinal Gwobr y Gân 

 £80 
(yn cynnwys 4 Rhagbrawf Gwobr y Gân a’r Ffeinal)

 Pris Llawn Ffeinal Gwobr y Gân (Tocynnau Sengl ar gael gwanwyn 2019)

 £22

 Pris Ffeinal Gwobr y Gân i archebwyr Tocynnau Tymor y Brif Wobr (Tocynnau Sengl ar gael gwanwyn 2019)

 £20 

 Archebwr Cadair Olwyn Ffeinal Gwobr y Gân (Tocynnau Sengl ar gael gwanwyn 2019) Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.

 £10 

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.

 
 
Bwciwch Nawr
 

Mae cystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd yn ddigwyddiad sy’n adnabyddus ym myd cerddoriaeth glasurol fel y prif lwyfan i gantorion opera a chantorion cyngerdd ar ddechrau eu gyrfa. Mae wedi lansio gyrfa rhai o'n sêr mwyaf, gan gynnwys Bryn Terfel, Karita Mattila, Dmitri Hvorostovsky, Anja Harteros a Jamie Barton.

Ynghylch y gystadleuaeth
Sefydlwyd cystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd gan BBC Cymru Wales (J Mervyn Williams oedd yn cael y clod am sefydlu’r gystadleuaeth) yn 1983 ac mae'n parhau i ddatblygu fformat y gystadleuaeth a sut y mae’n cael ei darlledu. Mae’r gystadleuaeth yn cael ei chynnal bob dwy flynedd ac yn cael ei threfnu ar y cyd ag Opera Cenedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth Cyngor Dinas Caerdydd. Noddwr y gystadleuaeth yw’r Fonesig Kiri Te Kanawa a David Jackson yw’r cyfarwyddwr artistig.

Mae’r gystadleuaeth i gantorion sy'n cychwyn eu gyrfaoedd proffesiynol, 18-32 oed. Ar ôl proses ddethol tri cham sy’n cynnwys DVD a chlyweliadau byw, mae 20 o gantorion yn cael eu gwahodd i gystadlu yng Nghaerdydd, i berfformio cerddoriaeth opera a chyngerdd gyda cherddorfa lawn mewn pedwar cyngerdd, gerbron rheithgor enwog. Bydd yr enillydd ymhob cyngerdd ynghyd ag un arall (y gorau o'r gweddill) yn cystadlu yn y rownd derfynol yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.

Caiff y cantorion hefyd gystadlu mewn cystadleuaeth gyfochrog, Gwobr y Gân BBC Canwr y Byd Caerdydd, lle byddant yn perfformio caneuon celfyddyd gyda chyfeiliant piano. Mae'r rownd ragarweiniol o bedwar datganiad yn cael ei chynnal yn Neuadd Dora Stoutzker yng Ngholeg Cerdd a Drama Cymru, a'r pum canwr a fydd yn cael eu dewis gan y rheithgor yn mynd yn eu blaenau i berfformio yn y rownd derfynol yn Neuadd Dewi Sant. Does dim modd cystadlu yng Ngwobr y Gân yn unig.

BBC Canwr y Byd Caerdydd 2019

Dydd Sadwrn 15 Mehefin – Dydd Sadwrn 22 Mehefin 2019

Y gwobrau
Bydd enillydd y brif wobr, BBC Canwr y Byd Caerdydd, yn cael Tlws Caerdydd ac £20,000. Gwobr y Gân BBC Canwr y Byd Caerdydd: bydd yr enillydd yn cael Tlws Gwobr y Gân BBC Canwr y Byd Caerdydd a £10,000. Ein cynulleidfaoedd fydd yn pleidleisio dros Wobr y Gynulleidfa, ac fe’i cyflwynir yn ystod y rownd derfynol. Bydd yr enillwyr yn ennill Gwobr Cynulleidfa’r Fonesig Joan Sutherland, £2,500 a thlws grisial. Ar gyfer 2019 mae'r wobr yn cael ei chyflwyno er cof am Dmitri Hvorostovsky, y bariton hoffus y mae'n chwith iawn ar ei ôl, a oedd yn Ganwr y Byd Caerdydd yn 1989.

Y cantorion
Bydd y cantorion yn canu i gyfeiliant dwy gerddorfa sydd gyda'r gorau yn y byd – Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, wedi'i harwain gan Ewa Strusińska, a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru, wedi'i harwain gan Ariane Matiakh. Cyfeilyddion swyddogol Gwobr y Gân fydd Simon Lepper a Llŷr Williams.