BBC Canwr Y Byd Caerdydd 2019

BBC CANWR Y BYD CAERDYDD 2019
Dydd Sadwrn 15 – Dydd Sadwrn 22 Mehefin 2019

TOCYNNAU SENGL
AR WERTH NAWR

Llyfryn Tocyn Unigol 2019
Cwestiynau Cyffredin

Ein cynulleidfa ydy un o'r pethau mwyaf arbennig am Ganwr y Byd Caerdydd – brwdfrydig, cadarn eu barn a gwybodus – fyddai'r digwyddiad ddim hanner cystal heboch chi. 

Mae BBC Canwr y Byd Caerdydd yn brofiad sy'n newid byd ugain o gantorion ifanc sydd ar ddechrau eu gyrfaoedd proffesiynol. Cafwyd ceisiadau gan dros bedwar cant o gantorion dawnus o bob cwr o'r byd, ac mae'r ugain buddugol wedi goroesi proses ddethol drwyadl. Nawr maen nhw'n cael perfformio i'n rheithgor arbennig. Bydd gan y cantorion gyfeiliant dwy gerddorfa sydd gyda'r gorau yn y byd – Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC wedi'i harwain gan Ewa Strusińska, a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru wedi'i harwain gan Ariane Matiakh. 

Bydd y perfformiadau'n cael eu darlledu ar draws y BBC i gynulleidfaoedd ledled y Deyrnas Unedig a thu hwnt, a bydd y pum canwr yn cael eu dewis i gystadlu yn y rownd derfynol hynod gyffrous yn Neuadd Dewi Sant. Bydd y canwr buddugol yn cael ei enwi'n BBC Canwr y Byd Caerdydd ac yn cael Tlws Caerdydd a £20,000. 

TOCYNNAU TYMOR Y BRIF WOBR
Bydd prynu Tocyn Tymor ar gyfer y pedair rownd cymhwyso ar gyfer y Brif Wobr a'r Rownd Derfynol yn golygu byddwch chi'n arbed arian ac yn sicrhau eich hoff seddi am yr wythnos.

ROWNDIAU CYNTAF GWOBR Y GÂN
Mae’r tocynnau ar gyfer rowndiau cyntaf Gwobr y Gân yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru wedi gwerthu i gyd erbyn hyn, ond gallwch ffonio 029 2087 8444 yn nes at yr amser rhag ofn bydd tocynnau wedi’u dychwelyd neu wedi’u rhyddhau.

ROWND DERFYNOL GWOBR Y GÂN – NOS IAU 20 MEHEFIN 7PM
Mae tocynnau ar gael o hyd ar gyfer Rownd Derfynol Gwobr y Gân yn Neuadd Dewi Sant ac os ydych chi wedi archebu Tocyn Tymor ar gyfer y brif wobr, gallwch brynu tocyn am £20 yn lle £22.

GWOBR Y GYNULLEIDFA
Ein cynulleidfaoedd fydd yn pleidleisio dros Wobr y Gynulleidfa, ac fe’i cyflwynir yn ystod y rownd derfynol. Bydd yr enillwyr yn ennill Gwobr Cynulleidfa’r Fonesig Joan Sutherland, £2,500 a thlws grisial. Eleni, mae’r wobr yn cael ei chyflwyno er cof am Dmitri Hvorostovsky, y bariton annwyl y mae colled fawr ar ei ôl a Chanwr y Byd Caerdydd yn 1989. Caiff ei chyflwyno gan Richard Bonynge, gŵr y ddiweddar Fonesig Joan Sutherland.

SGYRSIAU CYN Y CYNGHERDDAU
Y Siaradwr yng Nghystadleuaeth y Brif Wobr: Donald Maxwell
Y Siaradwr yng Nghystadleuaeth Gwobr y Gân: Iain Burnside
Dros gyfnod y gystadleuaeth, gall unigolion sydd â thocynnau ddod i’n sgyrsiau poblogaidd yn rhad ac am ddim i glywed am y gerddoriaeth a fydd yn cael ei pherfformio. Cynhelir y sgyrsiau hyn yn y lleoliad 45 munud cyn pob rownd a chyn y rowndiau terfynol.

DIGWYDDIADAU YMYLOL
Unwaith eto yn 2019, rydym yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau ymylol drwy gydol yr wythnos, a gallwch chi fwynhau amrywiaeth ehangach nag erioed o ddigwyddiadau ledled Caerdydd a thu hwnt. Cynhelir sgyrsiau cyn y cyngherddau, dosbarthiadau meistr, datganiadau a ffilmiau, a fydd yn gwella'r profiad ac yn ychwanegu at eich mwynhad o'r gystadleuaeth. Bydd y manylion llawn yn cael eu rhyddhau yn ystod yr wythnosau nesaf - cadwch lygad ar y wefan am fanylion - www.bbc.co.uk/cardiffsinger

SYLWER: Mae'r gystadleuaeth yn rhedeg o ddydd Sadwrn 15 Mehefin i ddydd Sadwrn 22 Mehefin 2019, yn hytrach nag o ddydd Sul i ddydd Sul fel yn y blynyddoedd a fu. 

'Mae'r clyweliadau eleni wedi bod yn ardderchog; mae rhywbeth arbennig yn aros amdanom ni fis Mehefin ac rwy'n edrych ymlaen yn eiddgar at y gystadleuaeth.'
Y Fonesig Kiri Te Kanawa
Noddwr 

'Roedd hi'n fraint aruthrol ennill Prif Wobr Canwr y Byd Caerdydd a Gwobr y Gân (ar y cyd) 2017. Dwi wedi gwireddu breuddwyd. Mae ennill wedi rhoi hwb i fy ngyrfa ac wedi agor y drws at gyfleoedd gwych a chyffrous.  Diolch i BBC Canwr y Byd Caerdydd am y llwyfan anhygoel hwn.'
Catriona Morison, Yr Alban
BBC Canwr y Byd Caerdydd, a Chyd-enillydd Gwobr y Gân, 2017

Mehefin 2019
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio