We use cookies

This website uses cookies in order to function. By continuing to use the site, you accept that we will place cookies on your computer. Please see our cookie policy for more information.

The safety of our patrons, staff and artists are of utmost importance. Please keep checking the website for the latest Covid-19 Safety Measures

Don't show me this message again.
 
 

Teithiau BBC Cymru - Cymraeg

Camwch i ddyfodol darlledu yn stiwdios diweddaraf a mwyaf blaenllaw’r BBC yn y Sgwâr Canolog, Caerdydd.

Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae effeithiau sain yn cael eu hychwanegu at eich hoff bodlediadau? Neu sut deimlad yw darllen y newyddion? Ymunwch â’n tywyswyr cyfeillgar ar daith y tu ôl i’r llen yn BBC Cymru. Cewch ymweld â’n stiwdios teledu a radio newydd sbon, a chael clywed sut mae creu rhaglenni’r BBC. Ar eich taith byddwch yn:

  • Ymweld ag un o’r ystafelloedd newyddion mwyaf, sy’n llawn technoleg flaengar, gan gynnwys realiti estynedig, rhith-realiti a chamerâu robotig
  • Cael cyfle i fynd y tu ôl i’r llen i weld orielau teledu a chyfleusterau darlledu eraill

Mae hon yn ganolfan ddarlledu fyw, sy’n golygu nad oes yr un daith yr un fath ag un arall ac y bydd pob ymweliad yn unigryw.

Os ydych chi’n archebu i grŵp o bobl neu fod gennych chi anghenion penodol o ran mynediad, ffoniwch 029 2087 8444.

Rhaid i bob oedolyn sy’n mynd ar daith ddod ag ID â llun arno.

Mae’n rhaid i oedolyn ddod  gyda phlant dan 18 oed. Mae’r daith dywys yn addas i blant dros 7 oed.

Bydd eich bagiau’n cael eu harchwilio felly, i osgoi oedi, rydyn ni’n argymell bod ymwelwyr ddim yn dod â bagiau mawr nac eitemau diangen.

 

 
  • Oedolyn: £13.00
  • Teulu (1 oedolyn a hyd at 3 plentyn neu 2 oedolyn a 2 blentyn): £38.00
  • Myfyriwr | Person dan 26 oed | Person di-waith cofrestredig: £10.00
  • Person anabl | Person dros 65 oed: £12.00
  • Tocyn grŵp - Oedolion (10 neu fwy): £12.00
  • Tocyn grŵp - Myfyrwyr | Pobl dan 26 oed | Pobl ddi-waith gofrestredig (10 neu fwy): £9.00
  • Tocyn grŵp -  Pobl anabl | Pobl dros 65 oed (10 neu fwy): £11.00
  • Credydau Time (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444)2 gredyd
 
Book now