Y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol: Digwyddiad cyn y Perfformiad

Ein CCR: Ychwanegion yn cynnig cyfle i gynulleidfaoedd fanteisio i’r eithaf o’u hymweliad â Neuadd Dewi Sant. Dyma sydd ar gael yn y gyngerdd hon?

Dydd Mercher
14 Mawrth, 6.30pm, Lefel 1
(DIGWYDDIAD AM DDIM )

 Sgwrs Hedd Thomas â ....

Dydd Sul
8 Ebrill, 2pm, Lefel 1
(DIGWYDDIAD AM DDIM )

 Hedd Thomas

Dydd Sadwrn
14 Ebrill, 6.30pm, Lefel 1
(DIGWYDDIAD AM DDIM )

 I’w gadarnhau

Dydd Sul
29 Ebrill, 2pm, Lefel 1
(DIGWYDDIAD AM DDIM )

 Hedd Thomas (Preswylfa OCC Nicholas John Dramaturg)

Dydd Gwener
18 Mai, 6.30pm, Lefel 1
(DIGWYDDIAD AM DDIM )

 Hedd Thomas

Dydd Sul
10 Mehefin, 2.30pm, Lefel 1
(DIGWYDDIAD AM DDIM) 

 Sgwrs Jonathan James â ....

Ymuno â'r rhestr bostio