Technegol

Croeso

Dylech gael yn yr adran yma’r holl wybodaeth y bydd arnoch ei hangen os ydych yn dod â chynhyrchiad i Neuadd Dewi Sant. Ynghyd ag amlinell o’n harferion gweithio, rydym hefyd wedi cynnwys set o ddiagramau technegol, a rhagofynion sain a goleuo yn ogystal â phytiau eraill o wybodaeth fuddiol. Cofiwch ddarllen popeth yn ofalus oherwydd dylai hyn ateb llawer o’ch cwestiynau. Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi cyn bo hir!

 

       
David Walker Emma Nicholson Paul Jones  Gwilym Pugh  Hristo Takov

Rheolwr Llwyfan
Technegol
- Neuadd Dewi Sant

Technegydd Llwyfan
- Neuadd Dewi Sant

Dirprwy Reolwr 
Llwyfan Technegol
- Neuadd Dewi Sant

Technegydd Llwyfan
- Neuadd Dewi Sant

Technegydd Llwyfan
- Neuadd Dewi Sant

Ebostio ataf Ebostio ataf Ebostio ataf  Ebostio ataf  Ebostio ataf

 

Arferion Gwaith Technegol Neuadd Dewi Sant

Diagramau a Rhagofynion

 

Ymuno â'r rhestr bostio