REACT

 

Mwynhewch sioeau a chyngherddau gwych am lai...

Rhwng 16 a 25 oed? Gallech chi gael blas ar sioeau a chyngherddau yn Neuadd Dewi Sant a’r New Theatre ill dwy am ddim ond £5/£10.

Does rhaid i chi ond ymuno â’n clwb drama i bobol ifanc 16-25 oed yn unig. Mae gan bob sioe neu gyngerdd hyn a hyn o seddi am y pris "REACT" arbennig yma.

I ymuno â REACT, llenwch y ffurflen gais atodedig a’i e-bostio i: ntmailings@cardiff.gov.uk 

Unwaith y byddwch wedi ymuno, i hawlio eich tocynnau disgownt react (sydd heb fod ar gael ar lein) rhowch ganiad i’r Swyddfa Docynnau.  Bydd y staff yn cadarnhau eich disgowntdrwy wirio manylion eich cyfeiriad – mae cyn hawsed â hynny.

Cofiwch mai hyn a hyn o’n tocynnau REACT poblogaidd sydd yna felly cadwch nhw rhag blaen heddiw.

Ar hyn o bryd gallwch fwynhau’r sioeau / cyngherddau canlynol yn Neuadd Dewi Sant.

Martyn Joseph
Dydd Mawrth 16 Ionawr, 8pm
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau: £10

Mae Martyn Joseph yn berfformiwr heb ei ail.

Mae’n ganwr gitâr digon i’ch llorio chi, a feithrinodd arddull daro ddihafal, ynghyd â môr o lais grymus, ac fe’i galwyd yn “Springsteen Cymru”, ond mae yma hefyd arlliwiau o John Mayer, Bruce Cockburn and Dave Matthews – serch hynny saif yn ei rinwedd ei hun, ar sylfaen y gair mae’n ei gael o roi beth alwodd miloedd yn brofiad cerddoriaeth fyw gorau eu hoes.

Verdi - La traviata
Dydd Llun 22 Ionawr, 7.30pm
Tocynnau £10

Yn hanes athrist angerdd deifiol a cherddoriaeth gofiadwy, La Traviata yw dehongliad eithriadol Verdi o un o straeon caru mwyaf poblogaidd y bedwaredd ganrif ar hugain, La Dame aux Camélias.

Wedi’i seilio ar stori wir, mae’n adrodd hanes carwriaethau angerddol a bywyd Violetta, y butain llys ac arni’r diciâu. Yn Traviata mae yma adleisiau lawer bywyd Verdi ei hun ac ymfwriodd i’r gerddoriaeth. Ymhlith yr uchelfannau mae’rBrindisi, y gân yfed fwyaf cyfarwydd ym myd opera, y deuawd Un Di Felice ac ariaatgofusVioletta Addio Del Passato.

Mae i’r cynhyrchiad ysblennydd yma setiau a gwisgoedd godidog.

 

Amy Wadge ac Luke Jackson
Dydd Mawrth 30 Ionawr, 8pm
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau: £10

Dyma baru dwy genhedlaeth o ganwyr a chyfansoddwyr cyfareddol, Amy Wadge a Luke Jackson, ar daith gyda’i gilydd unwaith eto ledled gwledydd Prydain.

Ystyrir yr enillydd Grammy Amy Wadge yn eang yn un o ganwyr a chyfansoddwyr benywaidd mwyaf llwyddiannus Prydain.

Canwr a chyfansoddwr ifanc o blith y to sy’n codi ym myd Gwreiddiau ydi Luke Jackson, sy’n hanu o Gaergaint, Caint, ac yn 2013 fe’i henwebwyd am ddwy wobr -  Gwobr Horizon am y Ddawn Newydd Orau a Gwobr Werin Ifanc BBC Radio 2 - ac yn 2014 fe’i henwyd yn “Artist Gwrywaidd y Flwyddyn” Fatea.

 
Chris Wood

Dydd Mawrth 6 Chwefror, 8pm
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau: £10

Cerddor a chyfansoddwr cerddoriaeth a chaneuon hunanddysgedig ydi Chris Wood. Ar hyd ei oes bu’n hunanddysgedig a’i natur annibynnol yn tywynnu drwy bopeth mae’n ei wneud.


 

Gweithdy Trïo’r Gamelan
Dydd Sadwrn 17 Chwefror, 1-3pm
Lefel 1 | Tocynnau £5

Caiff y teulu i gyd fwynhau ein hofferynnau taro efydd hardd o Java a dysgu chwarae darn traddodiadol. Mae’r sesiynau dwyawr yn hwyl ac yn llawn mynd o’r dechrau i’r diwedd, gan gynnig rhywbeth newydd pa un a ydych chi’n offerynnwr brwd neu heb unrhyw brofiad cerddorol o’r blaen

 

Cara Dillon
Dydd Mawrth 6 Mawrth, 8pm
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau: £10

Os nad ydych yn gyfarwydd â melyslais syfrdanol Cara Dillon, mae yma drêt yn eich aros chi. Os ydych eisoes ymhlith ei lleng o edmygwyr drwy’r byd yn grwn, fe wyddoch o’r gorau fod yma rywbeth arbennig ar eich cyfer chi.

Mae’r gantores ryfeddol o Wyddeles yn cerddora mewn modd sy’n mynd y tu hwnt i genres ac yn croesi ffiniau. Enillodd bob gwobr canu gwerin sydd ar gael ond, yn ôl ei haddefiad ei hun, nid purydd mohoni, a’i cherddoriaeth yn cyrraedd y tu hwnt i gyfyngiadau a therfynau traddodiad. Cloddio i enaid cân yw ei dawn ddihafal, i ddwyn i’r golwg ei mawr felyster, ei dwyster a’i dyfnder.

 

 

Puccini - Madama Butterfly
Dydd Sul 18 Mawrth, 7.30pm
Tocynnau £10

Yn cyflwyno’r soprano enwog Maria HeeJung Kim* o Opera Cenedlaethol Corea, Seoul a’r soprano ryngwladol Alyona Kistenyova*

O alw aruthrol amdani gan y cyhoedd daw’r Opera arobryn yma yn ei hôl, a chanddi setiau celfydd gan gynnwys gardd Japaneaidd ysblennydd a gwisgoedd gwych gan gynnwys cimonos priodas hynafol o Japan.

Mae Madama Butterfly Puccini yn un o operâu mwyaf poblogaidd y byd, yn adrodd hanes torcalonnus y ferch ifanc hardd o Japanead sy’n syrthio mewn cariad â lefftenant yn llynges America - a’r canlyniadau dramatig. Ymhlith yr uchelfannau mae’r Corws Hymio melodaidd, yr aria wefreiddiol One Fine Day a’r Deuawd Serch bythgofiadwy.

Yn serennu’rsoprano Ryngwladol Alyona Kistenyova*, gyda chorws mawr ei glod a cherddorfa lawn.

 

Kris Drever
Dydd Mawrth 17 Ebrill, 8pm
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau: £10

Ac Eraill
Dathlodd y cyfansoddwr caneuon o’r Alban Kris Drever (Lau) ddegawd o lwyddiant masnachol ac ymhlith y beirniaid drwy ennill Canwr Gwerin y Flwyddyn BBC Radio 2 2017 a Thrac Gwreiddiol Gorau 2017 (am ei gân If Wishes Were Horses) ill dwy yng Ngwobrau Gwerin BBC Radio 2. 

Yn ei gyngherddau yn 2018 bydd Kris yn perfformio set o’r goreuon yn cynnwys yr holl ganeuon allweddol o’i ddegawd cyntaf a deunydd newydd mae’n ei chwarae’n fyw am y tro cyntaf.

 

 

I weld beth sydd gan ein chwaer-oedfan New Theatre i’w gynnig i aelodau REACT, cliciwch yma.

    

Ymuno â'r rhestr bostio