REACT

 

Mwynhewch sioeau a chyngherddau gwych am lai...

Rhwng 16 a 25 oed? Gallech chi gael blas ar sioeau a chyngherddau yn Neuadd Dewi Sant a’r New Theatre ill dwy am ddim ond £5/£10.

Does rhaid i chi ond ymuno â’n clwb drama i bobol ifanc 16-25 oed yn unig. Mae gan bob sioe neu gyngerdd hyn a hyn o seddi am y pris "REACT" arbennig yma.

I ymuno â REACT, llenwch y ffurflen gais atodedig a’i e-bostio i: ntmailings@cardiff.gov.uk 

Unwaith y byddwch wedi ymuno, i hawlio eich tocynnau disgownt react (sydd heb fod ar gael ar lein) rhowch ganiad i’r Swyddfa Docynnau.  Bydd y staff yn cadarnhau eich disgowntdrwy wirio manylion eich cyfeiriad – mae cyn hawsed â hynny.

Cofiwch mai hyn a hyn o’n tocynnau REACT poblogaidd sydd yna felly cadwch nhw rhag blaen heddiw.

Ar hyn o bryd gallwch fwynhau’r sioeau / cyngherddau canlynol yn Neuadd Dewi Sant.

Bowie Experience
Dydd Gwener 14 Gorffennaf, 7.30pm
Tocynnau: £10

Bowie Experience ydi hoff deyrnged y byd, a’r fwyaf dilys, i’r dug gwyn tenau ac mae’n dal i synnu cynulleidfaoedd â’i manwl gywirdeb syfrdanol.

 

 

 

Pirates of Penzance
Dydd Iau 27 Gorffennaf - Dydd Sadwrn 29 Gorffennaf, 7.15pm
Lefel 1. Tocynnau £5

Dyma roi bywyd o’r newydd i The Pirates of Penzance Gilbert a Sullivan, â’r holl ddyfeisgarwch, brwdfrydedd ac egni mae’r Unknown Theatre Company yn enwog amdanynt. Bydd y cast ifanc hynod o ddawnus yn dod â chomedi egnïol i hiwmor gwych y sioe a’i ffraethineb fel siswrn. Mae’n heigio gan ganeuon cofiadwy, gan gynnwys y cwlwm tafod o gân barablu enwog gan yr Uwchfrigadydd a ‘When a felon’s not engaged in his employment’ gan y Sarjant Heddlu llwfr.
 

Queens of Comedy Tour
Bianca Del Rio fydd yn llywyddu
Dydd Gwener 1 Medi, 8pm
Tocynnau: £10

Mae tîm Klub Kids yn ei ôl ac i’w ganlyn y gymanfa gyfoglyd yma.

Bianca Del Rio fydd yn llywyddu, sy’n ddigri dat ddagrau, a does dim dau nad oes gwledd yn ein haros ni, a chwe chwîn gomedi ar un llwyfan.

 

 

Martin Simpson
Dydd Mawrth 19 Medi, 8pm
Tocynnau: £10

Mae’r perfformiadau solo agosatoch rydd Martin yn ddigon o ryfeddod ac yn mynd o nerth i nerth – a phob gig yn ddosbarth meistr. 

Enillwyr Rhodd Kenneth Loveland 2015
Dydd Mawrth 26 Medi, 1pm

Dewch i wrando ar ddau fyfyriwr perfformio eithriadol, Francina Moll Salord ar y Ffidil ac Anna Szalucka ar y Piano, yn perfformio yn y Neuadd yn y cyngerdd awr ginio yma.

Talwch Be Fynnwch -  Cyrraedd y Neuadd mewn pryd i’r perfformiad un o’r gloch a thalu be deimlwch chi sy’n addas.

 

 

Hud yr Opera
Dydd Gwener 29 Medi, 7.30pm
Tocynnau £10

Noson hudol o ganeuon mwyaf cyfarwydd y Byd yn cynnwys Lesley Garrett.

 

 

 Hud yr Opera

Gweithdy Trïo’r Gamelan
Dydd Sadwrn 28 Hydref, 1-3pm
Lefel 1. Tocynnau £5

Caiff y teulu i gyd fwynhau ein hofferynnau taro efydd hardd o Java a dysgu chwarae darn traddodiadol. Mae’r sesiynau dwyawr yn hwyl ac yn llawn mynd o’r dechrau i’r diwedd, gan gynnig rhywbeth newydd pa un a ydych chi’n offerynnwr brwd neu heb unrhyw brofiad cerddorol o’r blaen

 

Bella Hardy
Dydd Mawrth 31 Hydref, 8.00pm
Tocynnau £10

Daw enillydd Canwr y Flwyddyn 2014 Gwobrau Gwerin BBC Radio 2 yn ei hôl i’r neuadd yn syth ar ôl cefnogi Mary Chapin Carpenter.


 

 

Frigg (Y Ffindir)
Dydd Mawrth 21 Tachwedd, 8.00pm
Tocynnau £10

Frigg - act flaenllaw ar y sîn Nordig gyda’u sain Nordgrass - cymysgedd o ganu gwerin Nordig a chanu’r tir glas. O bosib y band yng ngwledydd y Gogledd sydd y mwyaf cyffrous a dyrchafol, sy’n rhwygo’r cylla ac yn gwneud i’r cluniau wingo.

 
 
 

Tom Russell
Dydd Mercher 22 Tachwedd, 8pm
Tocynnau £10

Bydd y canwr a’r cyfansoddwr caneuon o America, Tom Russell, yn y Neuadd! Mae’n adnabyddus ar gorn uniaethu’n gryf â thraddodiad cerddoriaeth Americana, a’i gerddoriaeth yn corffori elfennau o ganu gwerin, roc a chanu gwlad a gwerin. 

 

Martyn Joseph
Dydd Mawrth 16 Ionawr, 8pm
Tocynnau: £10

Mae Martyn Joseph yn berfformiwr heb ei ail.

Mae’n ganwr gitâr digon i’ch llorio chi, a feithrinodd arddull daro ddihafal, ynghyd â môr o lais grymus, ac fe’i galwyd yn “Springsteen Cymru”, ond mae yma hefyd arlliwiau o John Mayer, Bruce Cockburn and Dave Matthews – serch hynny saif yn ei rinwedd ei hun, ar sylfaen y gair mae’n ei gael o roi beth alwodd miloedd yn brofiad cerddoriaeth fyw gorau eu hoes.

Amy Wadge ac Luke Jackson
Dydd Mawrth 30 Ionawr, 8pm
Tocynnau: £10

Dyma baru dwy genhedlaeth o ganwyr a chyfansoddwyr cyfareddol, Amy Wadge a Luke Jackson, ar daith gyda’i gilydd unwaith eto ledled gwledydd Prydain.

Ystyrir yr enillydd Grammy Amy Wadge yn eang yn un o ganwyr a chyfansoddwyr benywaidd mwyaf llwyddiannus Prydain.

Canwr a chyfansoddwr ifanc o blith y to sy’n codi ym myd Gwreiddiau ydi Luke Jackson, sy’n hanu o Gaergaint, Caint, ac yn 2013 fe’i henwebwyd am ddwy wobr -  Gwobr Horizon am y Ddawn Newydd Orau a Gwobr Werin Ifanc BBC Radio 2 - ac yn 2014 fe’i henwyd yn “Artist Gwrywaidd y Flwyddyn” Fatea.

 
Chris Wood

Dydd Mawrth 6 Chwefror, 8pm
Tocynnau: £10

Cerddor a chyfansoddwr cerddoriaeth a chaneuon hunanddysgedig ydi Chris Wood. Ar hyd ei oes bu’n hunanddysgedig a’i natur annibynnol yn tywynnu drwy bopeth mae’n ei wneud.


 

Gweithdy Trïo’r Gamelan
Dydd Sadwrn 17 Chwefror, 1-3pm
Lefel 1. Tocynnau £5

Caiff y teulu i gyd fwynhau ein hofferynnau taro efydd hardd o Java a dysgu chwarae darn traddodiadol. Mae’r sesiynau dwyawr yn hwyl ac yn llawn mynd o’r dechrau i’r diwedd, gan gynnig rhywbeth newydd pa un a ydych chi’n offerynnwr brwd neu heb unrhyw brofiad cerddorol o’r blaen

 

 

I weld beth sydd gan ein chwaer-oedfan New Theatre i’w gynnig i aelodau REACT, cliciwch yma.

    

Ymuno â'r rhestr bostio