REACT

 

Mwynhewch sioeau a chyngherddau gwych am lai...

Rhwng 16 a 25 oed? Gallech chi gael blas ar sioeau a chyngherddau yn Neuadd Dewi Sant a’r New Theatre ill dwy am ddim ond £5/£10.

Does rhaid i chi ond ymuno â’n clwb drama i bobol ifanc 16-25 oed yn unig. Mae gan bob sioe neu gyngerdd hyn a hyn o seddi am y pris "REACT" arbennig yma.

I ymuno â REACT, llenwch y ffurflen gais atodedig a’i e-bostio i: ntmailings@cardiff.gov.uk 

Unwaith y byddwch wedi ymuno, i hawlio eich tocynnau disgownt react (sydd heb fod ar gael ar lein) rhowch ganiad i’r Swyddfa Docynnau.  Bydd y staff yn cadarnhau eich disgowntdrwy wirio manylion eich cyfeiriad – mae cyn hawsed â hynny.

Cofiwch mai hyn a hyn o’n tocynnau REACT poblogaidd sydd yna felly cadwch nhw rhag blaen heddiw.

Ar hyn o bryd gallwch fwynhau’r sioeau / cyngherddau canlynol yn Neuadd Dewi Sant.

Queens of Comedy Tour
Bianca Del Rio fydd yn llywyddu
Dydd Gwener 1 Medi, 8pm
GWERTHU ALLAN

Mae tîm Klub Kids yn ei ôl ac i’w ganlyn y gymanfa gyfoglyd yma.

Bianca Del Rio fydd yn llywyddu, sy’n ddigri dat ddagrau, a does dim dau nad oes gwledd yn ein haros ni, a chwe chwîn gomedi ar un llwyfan.

 

 

Martin Simpson
Dydd Mawrth 19 Medi, 8pm
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau: £10

Mae’r perfformiadau solo agosatoch rydd Martin yn ddigon o ryfeddod ac yn mynd o nerth i nerth – a phob gig yn ddosbarth meistr. 

Enillwyr Rhodd Kenneth Loveland 2015
Dydd Mawrth 26 Medi, 1pm

Dewch i wrando ar ddau fyfyriwr perfformio eithriadol, Francina Moll Salord ar y Ffidil ac Anna Szalucka ar y Piano, yn perfformio yn y Neuadd yn y cyngerdd awr ginio yma.

Talwch Be Fynnwch -  Cyrraedd y Neuadd mewn pryd i’r perfformiad un o’r gloch a thalu be deimlwch chi sy’n addas.

 

 

Magical Classics
‘The Magic of the Opera’ gynt 
Dydd Gwener 29 Medi, 7.30pm
GOHIRIWYD DROS DRO

Yn anffodus, oherwydd amgylchiadau y tu allan i’n rheolaeth, byddwn ni (yr hyrwyddwyr) yn gohirio taith 2017 Magic of the Opera / Magical Classics tan 2018.

Byddwn yn gweithio gyda phawb dan sylw i gyhoeddi’r dyddiadau ar gyfer 2018 cyn gynted â phosibl.

Noson hudol o ganeuon mwyaf cyfarwydd y Byd yn cynnwys Lesley Garrett.

Mae’r sioe’n cynnwys English National Philharmonic Orchestra a phrif gantorion o’r Royal Opera House ac English National Opera.  Arweinir y Gerddorfa gan Ben Crick ac ymhlith yr Unawdwyr bydd John Cunningham (Bariton), Hannah Mason (Mezzo Soprano) a Lee Bradley (Tenor). 

 

Gweithdy Trïo’r Gamelan
Dydd Sadwrn 28 Hydref, 1-3pm
Lefel 1 | Tocynnau £5

Caiff y teulu i gyd fwynhau ein hofferynnau taro efydd hardd o Java a dysgu chwarae darn traddodiadol. Mae’r sesiynau dwyawr yn hwyl ac yn llawn mynd o’r dechrau i’r diwedd, gan gynnig rhywbeth newydd pa un a ydych chi’n offerynnwr brwd neu heb unrhyw brofiad cerddorol o’r blaen

 

Bella Hardy
Dydd Mawrth 31 Hydref, 8.00pm
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau £10

Daw enillydd Canwr y Flwyddyn 2014 Gwobrau Gwerin BBC Radio 2 yn ei hôl i’r neuadd yn syth ar ôl cefnogi Mary Chapin Carpenter.


 

 

Frigg (Y Ffindir)
Dydd Mawrth 21 Tachwedd, 8.00pm
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau £10

Frigg - act flaenllaw ar y sîn Nordig gyda’u sain Nordgrass - cymysgedd o ganu gwerin Nordig a chanu’r tir glas. O bosib y band yng ngwledydd y Gogledd sydd y mwyaf cyffrous a dyrchafol, sy’n rhwygo’r cylla ac yn gwneud i’r cluniau wingo.

 
 
 

Tom Russell
Dydd Mercher 22 Tachwedd, 8pm
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau £10

Bydd y canwr a’r cyfansoddwr caneuon o America, Tom Russell, yn y Neuadd! Mae’n adnabyddus ar gorn uniaethu’n gryf â thraddodiad cerddoriaeth Americana, a’i gerddoriaeth yn corffori elfennau o ganu gwerin, roc a chanu gwlad a gwerin. 

 

Martyn Joseph
Dydd Mawrth 16 Ionawr, 8pm
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau: £10

Mae Martyn Joseph yn berfformiwr heb ei ail.

Mae’n ganwr gitâr digon i’ch llorio chi, a feithrinodd arddull daro ddihafal, ynghyd â môr o lais grymus, ac fe’i galwyd yn “Springsteen Cymru”, ond mae yma hefyd arlliwiau o John Mayer, Bruce Cockburn and Dave Matthews – serch hynny saif yn ei rinwedd ei hun, ar sylfaen y gair mae’n ei gael o roi beth alwodd miloedd yn brofiad cerddoriaeth fyw gorau eu hoes.

Amy Wadge ac Luke Jackson
Dydd Mawrth 30 Ionawr, 8pm
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau: £10

Dyma baru dwy genhedlaeth o ganwyr a chyfansoddwyr cyfareddol, Amy Wadge a Luke Jackson, ar daith gyda’i gilydd unwaith eto ledled gwledydd Prydain.

Ystyrir yr enillydd Grammy Amy Wadge yn eang yn un o ganwyr a chyfansoddwyr benywaidd mwyaf llwyddiannus Prydain.

Canwr a chyfansoddwr ifanc o blith y to sy’n codi ym myd Gwreiddiau ydi Luke Jackson, sy’n hanu o Gaergaint, Caint, ac yn 2013 fe’i henwebwyd am ddwy wobr -  Gwobr Horizon am y Ddawn Newydd Orau a Gwobr Werin Ifanc BBC Radio 2 - ac yn 2014 fe’i henwyd yn “Artist Gwrywaidd y Flwyddyn” Fatea.

 
Chris Wood

Dydd Mawrth 6 Chwefror, 8pm
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau: £10

Cerddor a chyfansoddwr cerddoriaeth a chaneuon hunanddysgedig ydi Chris Wood. Ar hyd ei oes bu’n hunanddysgedig a’i natur annibynnol yn tywynnu drwy bopeth mae’n ei wneud.


 

Gweithdy Trïo’r Gamelan
Dydd Sadwrn 17 Chwefror, 1-3pm
Lefel 1 | Tocynnau £5

Caiff y teulu i gyd fwynhau ein hofferynnau taro efydd hardd o Java a dysgu chwarae darn traddodiadol. Mae’r sesiynau dwyawr yn hwyl ac yn llawn mynd o’r dechrau i’r diwedd, gan gynnig rhywbeth newydd pa un a ydych chi’n offerynnwr brwd neu heb unrhyw brofiad cerddorol o’r blaen

 

Cara Dillon
Dydd Mawrth 6 Mawrth, 8pm
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau: £10

Os nad ydych yn gyfarwydd â melyslais syfrdanol Cara Dillon, mae yma drêt yn eich aros chi. Os ydych eisoes ymhlith ei lleng o edmygwyr drwy’r byd yn grwn, fe wyddoch o’r gorau fod yma rywbeth arbennig ar eich cyfer chi.

Mae’r gantores ryfeddol o Wyddeles yn cerddora mewn modd sy’n mynd y tu hwnt i genres ac yn croesi ffiniau. Enillodd bob gwobr canu gwerin sydd ar gael ond, yn ôl ei haddefiad ei hun, nid purydd mohoni, a’i cherddoriaeth yn cyrraedd y tu hwnt i gyfyngiadau a therfynau traddodiad. Cloddio i enaid cân yw ei dawn ddihafal, i ddwyn i’r golwg ei mawr felyster, ei dwyster a’i dyfnder.

 

 

 

Kris Drever
Dydd Mawrth 17 Ebrill, 8pm
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau: £10

Ac Eraill
Dathlodd y cyfansoddwr caneuon o’r Alban Kris Drever (Lau) ddegawd o lwyddiant masnachol ac ymhlith y beirniaid drwy ennill Canwr Gwerin y Flwyddyn BBC Radio 2 2017 a Thrac Gwreiddiol Gorau 2017 (am ei gân If Wishes Were Horses) ill dwy yng Ngwobrau Gwerin BBC Radio 2. 

Yn ei gyngherddau yn 2018 bydd Kris yn perfformio set o’r goreuon yn cynnwys yr holl ganeuon allweddol o’i ddegawd cyntaf a deunydd newydd mae’n ei chwarae’n fyw am y tro cyntaf.

 

 

I weld beth sydd gan ein chwaer-oedfan New Theatre i’w gynnig i aelodau REACT, cliciwch yma.

    

Ymuno â'r rhestr bostio