REACT

  

Mwynhewch sioeau a chyngherddau gwych am lai... 

Rhwng 16 a 25 oed? Gallech chi gael blas ar sioeau a chyngherddau yn Neuadd Dewi Sant a’r New Theatre ill dwy am ddim ond £5/£7/£10. 

Does rhaid i chi ond ymuno â’n clwb drama i bobol ifanc 16-25 oed yn unig. Mae gan bob sioe neu gyngerdd hyn a hyn o seddi am y pris "REACT" arbennig yma. 

I ymuno â REACT, llenwch y ffurflen gais atodedig a’i e-bostio i: ntmailings@cardiff.gov.uk  

Unwaith y byddwch wedi ymuno, i hawlio eich tocynnau disgownt react (sydd heb fod ar gael ar lein) rhowch ganiad i’r Swyddfa Docynnau.  Bydd y staff yn cadarnhau eich disgowntdrwy wirio manylion eich cyfeiriad – mae cyn hawsed â hynny. 

Cofiwch mai hyn a hyn o’n tocynnau REACT poblogaidd sydd yna felly cadwch nhw rhag blaen heddiw.

Ar hyn o bryd gallwch fwynhau’r sioeau / cyngherddau canlynol yn Neuadd Dewi Sant. 

Gwyneth Glyn a'i Ffrindiau
Dydd Mawrth 20 Tachwedd, 8pm
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau: £7

Mae’r llenor, y bardd a’r cerddor Gwyneth Glyn yn cyflwyno profiad byw ei halbwm newydd Tro gydag aelodau’i band Rowan Rheingans, Dylan Fowler a Gillian Stevens. Tro ydi’r albwm solo cyntaf o bwys gan un o artistiaid mwyaf cyfareddol a dawnus Cymru, a chanddi awch am iaith, sy’n rhoi ei chrefft gywrain a’i dawn gain mewn grym yn y gwaith newydd cymhellol yma.  

 

 

 

Martin Carthy a John Kirkpatrick
Dydd Mawrth 15 Ionawr, 8pm
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau: £10

Dyma’r trysorau cenedlaethol Martin Carthy a John Kirkpatrick yn ei chychwyn hi ar daith ddeuawd brin yng ngwledydd Prydain. Mae’r gitarydd a’r canwr gwerin, Carthy, a’r pencerddor consertina a’r canwr, Kirkpatrick, ill dau’n ddehonglwyr blaenllaw traddodiadau gwerin Lloegr ac yn cydweithredu ers tro byd mewn amrywiaeth o fentrau cerddorol arloesol: o albwm alawon Morys eiconig John o’r flwyddyn, Plain Capers, drwy Steeleye Span hyd at Brass Monkey. 

 

 

Martyn Joseph
Dydd Mawrth 29 Ionawr, 8pm
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau: £10

Mae Martyn Joseph yn artist syfrdanol sy’n hollol ar ei ben ei hun.. Meddyliwch am bopeth wyddoch chi am ganwyr-gyfansoddwyr...a’i rwygo’n dipiau mân. O un dyn a gitâr mae’n creu perfformiad ac iddo sain bellgyrhaeddol enfawr sy’n egnïol, yn gymhellol ac yn angerddol. Boed i ddau gant o bobol neu ugain mil, mae’n syfrdanu’r dyrfa’r naill noson ar ôl y llall. 

  

Gweithdy Trïo’r Gamelan
Dydd Sadwrn 23 Chwefror, 1-3pm
Tocynnau: £5 | Lefel 1

 

Caiff y teulu i gyd flas ar ein hofferynnau taro efydd hardd o Java a dysgu chwarae darn traddodiadol.  Mae’r sesiynau dwyawr yn hwyl ac yn ymarferol o’r dechrau i’r diwedd, yn cynnig rhywbeth newydd pa un a ydych chi’n offerynnwr brwd ynteu heb unrhyw brofiad cerddorol cynt.

Mae gweithdai Trïo yn addas i saith oed a hŷn, rhaid i blant dan un mlwydd ar ddeg fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.

 

 

 

JUAN MARTIN
Dydd Mawrth 5 Mawrth, 8pm
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau: £10

Mae’r brodor o Andalucia, Juan Martin, yn gitarydd flamenco aruthrol – ddwywaith bwriodd Guitar Player bleidlais drosto’n un o dri phennaf chwaraewr y byd ac mae’n nodedig am ei ddawn gerddorol reddfol, brin. Mae timbre ei ganu’n fywiog and mae iddo ar yr un pryd lawnder, eglurder a dyfnder sain a hogwyd yn sgìl chwarae yn neuaddau cyngerdd mawr y byd yn cynnwys Wigmore, Carnegie a Barbican, a gwyliau rhyngwladol lawer. Recordiodd ugain albwm, gan mwyaf yn gyfansoddwr, gyda chreu cerddoriaeth gyfoes sy’n parchu’r traddodiad mawr. Juan oedd y gitarydd flamenco cyntaf a’r unig un i wneud record gyda’r Royal Philharmonic Orchestra, a chwaraeodd gyda mawrion fel Miles Davis a Herbie Hancock.

 

 

 

 

FLOOK
Dydd Mawrth 30 Ebrill, 8pm
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau: £10

Ffliwtiau Brian Finnegan a Sarah Allen, gitâr Ed Boyd a bodhran John Joe Kelly sy’n gweu a gwehyddu alawon traddodiadol eu gwreiddiau a’r canlyniad ydi sain syfrdanol Flook. Mae i’r gr´p yma gydasiad prin – yn ddisgleirdeb technegol tanllyd, rhyngweithio ensemble cain a dychymyg cerddorol mentrus, anturus. Does dim diffyg pencampwriaeth ymhlith aelodau Flook, ond o’r cyd-daro – hollol reddfol, symbiotig bron – rhwng y chwaraewyr y mae effaith ddihafal y band Eingl-Wyddelig yma’n deillio.Cymrodd y band hoe fach o berfformio’n fyw yn 2008 ond, o alw aruthrol amdano, mae yn ei ôl ac i’w ganlyn albwm newydd, ar dân, yn ffrwydrol ac ar ei frig!

 

   

I weld beth sydd gan ein chwaer-oedfan New Theatre i’w gynnig i aelodau REACT, cliciwch yma.

 

    

 

Ymuno â'r rhestr bostio