REACT

  

Mwynhewch sioeau a chyngherddau gwych am lai... 

Rhwng 16 a 25 oed? Gallech chi gael blas ar sioeau a chyngherddau yn Neuadd Dewi Sant a’r New Theatre ill dwy am ddim ond £5/£7/£10. 

Does rhaid i chi ond ymuno â’n clwb drama i bobol ifanc 16-25 oed yn unig. Mae gan bob sioe neu gyngerdd hyn a hyn o seddi am y pris "REACT" arbennig yma. 

I ymuno â REACT, llenwch y ffurflen gais atodedig a’i e-bostio i: ntmailings@cardiff.gov.uk  

Unwaith y byddwch wedi ymuno, i hawlio eich tocynnau disgownt react (sydd heb fod ar gael ar lein) rhowch ganiad i’r Swyddfa Docynnau.  Bydd y staff yn cadarnhau eich disgowntdrwy wirio manylion eich cyfeiriad – mae cyn hawsed â hynny. 

Cofiwch mai hyn a hyn o’n tocynnau REACT poblogaidd sydd yna felly cadwch nhw rhag blaen heddiw.

Ar hyn o bryd gallwch fwynhau’r sioeau / cyngherddau canlynol yn Neuadd Dewi Sant. 

Gweithdy Trïo Gamelan Java
Dydd Sadwrn 22 Medi, 10am
Lefel 1 | Tocynnau: £5

Caiff y teulu i gyd flas ar ein hofferynnau taro efydd hardd o Java a dysgu chwarae darn traddodiadol.  

Mae’r sesiynau dwyawr yn hwyl ac yn ymarferol o’r dechrau i’r diwedd, yn cynnig rhywbeth newydd pa un a ydych chi’n offerynnwr brwd ynteu heb ddim profiad cerddorol cynt.

Mae ein gweithdai blasu yn addas i saith oed a hŷn, rhaid i blant dan un mlwydd ar ddeg fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol. 

 

    

 

 

Gweithdy Trïo Gwneud Pypedau Cysgodion
Dydd Sadwrn 22 Medi, 11.45am
Lefel 1 | Tocynnau: £5

Cewch wybod am gymeriadau lliwgar drama Pypedau Cysgodion Java. 

Yn y gweithdy yma gewch chi roi cynnig ar greu eich gweddau eich hun - adrodd eu straeon a’u bywiogi ar y sgrîn gysgodion. 

Mae ein gweithdai blasu yn addas i saith oed a hŷn, rhaid i blant dan un mlwydd ar ddeg fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol. 

 

  

Gweithdy Trïo Pypedau Cysgodion Java
Dydd Sadwrn 22 Medi, 2pm
Lefel 3 | Tocynnau: £5

Dewch i ddarganfod straeon a chymeriadau byd Wayang Java.Mae perfformiadau Pypedwaith Cysgodion epig yn dwyn ynghyd adrodd straeon, cerddoriaeth a delweddau hardd y pypedau cysgodion cywrain. 

Dan arweiniad Sujarwo Joko Prehatin, Meistr Pypedau - neu Dhalang - gwadd o Java, bydd y gweithdy yma’n cyflwyno sgiliau pypedwaith cysgodion i’r newyddian llwyr.

Mae ein gweithdai blasu yn addas i saith oed a hŷn, rhaid i blant dan un mlwydd ar ddeg fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol. 

 

 

 

 

 

 

Gweithdy Trïo Dawns Java
Dydd Sadwrn 22 Medi, 3.15pm
Lefel 3 | Tocynnau: £5

Gweithdy sy’n cyflwyno arddulliau sylfaenol dawns draddodiadol yn Java.Mae dawns i gyfeiliant cerddoriaeth y gamelan wrth graidd diwylliant traddodiadol Java ac mae yna sawl arddull ddawnsio wahanol i berfformwyr, yn ddynion a merched. 

Bydd Andrea Rutowski yn cynnig blas o gyfoeth y ffurf gywrain yma ar gelfyddyd. 

Mae ein gweithdai blasu yn addas i saith oed a hŷn, rhaid i blant dan un mlwydd ar ddeg fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.

 

 

 

               

Gweithdy Morio Canu i’r Gamelan
Dydd Sadwrn 22 Medi, 4.30pm
Lefel 1 | Tocynnau: £5

Mae canu ensemble yn rhan bwysig o gerddoriaeth draddodiadol Gamelan Java ac iddo rannau i ddynion ac i ferched. 

Dewch aton ni i ddysgu rhai o’r caneuon traddodiadol hardd a rhai caneuon sydd heb fod yn draddodiadol, sy’n rhan hanfodol o seinfyd y gamelan.

Mae ein gweithdai blasu yn addas i saith oed a hŷn, rhaid i blant dan un mlwydd ar ddeg fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.

 

 

 

 

 

Cerddoriaeth a Dawns Java
Gamelan Caerdydd yn dathlu 20 mlynedd
Dydd Sul 23 Medi, 3pm
Tocynnau: £5

I ddathlu ugain mlynedd o’r Gamelan yng Nghaerdydd, mae Actifyddion Artistig yn falch o gyflwyno’r cyngerdd cyffrous yma a berfformir gan y Southbank Gamelan Players a Chwaraewyr Gamelan Caerdydd. 

Yn gain, yn rymus, yn agosatoch ac o’r frest: bydd y Southbank Gamelan Players a Gamelan Caerdydd yn cyflwyno gwledd o raglen amrywiol, o’r hen i’r newydd, o ddawns groeso o Java i’r darn afieithus Mochyn yn y Craton.

 

     

Gwyneth Glyn a'i Ffrindiau
Dydd Mawrth 20 Tachwedd, 8pm
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau: £7

Mae’r llenor, y bardd a’r cerddor Gwyneth Glyn yn cyflwyno profiad byw ei halbwm newydd Tro gydag aelodau’i band Rowan Rheingans, Dylan Fowler a Gillian Stevens. Tro ydi’r albwm solo cyntaf o bwys gan un o artistiaid mwyaf cyfareddol a dawnus Cymru, a chanddi awch am iaith, sy’n rhoi ei chrefft gywrain a’i dawn gain mewn grym yn y gwaith newydd cymhellol yma.  

 

 

 

Martin Carthy a John Kirkpatrick
Dydd Mawrth 15 Ionawr, 8pm
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau: £10

Dyma’r trysorau cenedlaethol Martin Carthy a John Kirkpatrick yn ei chychwyn hi ar daith ddeuawd brin yng ngwledydd Prydain. Mae’r gitarydd a’r canwr gwerin, Carthy, a’r pencerddor consertina a’r canwr, Kirkpatrick, ill dau’n ddehonglwyr blaenllaw traddodiadau gwerin Lloegr ac yn cydweithredu ers tro byd mewn amrywiaeth o fentrau cerddorol arloesol: o albwm alawon Morys eiconig John o’r flwyddyn, Plain Capers, drwy Steeleye Span hyd at Brass Monkey. 

 

 

Martyn Joseph
Dydd Mawrth 29 Ionawr, 8pm
Tocynnau: £10

Mae Martyn Joseph yn artist syfrdanol sy’n hollol ar ei ben ei hun.. Meddyliwch am bopeth wyddoch chi am ganwyr-gyfansoddwyr...a’i rwygo’n dipiau mân. O un dyn a gitâr mae’n creu perfformiad ac iddo sain bellgyrhaeddol enfawr sy’n egnïol, yn gymhellol ac yn angerddol. Boed i ddau gant o bobol neu ugain mil, mae’n syfrdanu’r dyrfa’r naill noson ar ôl y llall. 

  

Gweithdy Trïo’r Gamelan
Dydd Sadwrn 23 Chwefror, 1-3pm
Tocynnau: £5 | Lefel 1

 

Caiff y teulu i gyd flas ar ein hofferynnau taro efydd hardd o Java a dysgu chwarae darn traddodiadol.  Mae’r sesiynau dwyawr yn hwyl ac yn ymarferol o’r dechrau i’r diwedd, yn cynnig rhywbeth newydd pa un a ydych chi’n offerynnwr brwd ynteu heb unrhyw brofiad cerddorol cynt.

Mae gweithdai Trïo yn addas i saith oed a hŷn, rhaid i blant dan un mlwydd ar ddeg fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.

 

 

 

   

I weld beth sydd gan ein chwaer-oedfan New Theatre i’w gynnig i aelodau REACT, cliciwch yma.

 

    

 

Ymuno â'r rhestr bostio