REACT

 

Mwynhewch sioeau a chyngherddau gwych am lai...

Rhwng 16 a 25 oed? Gallech chi gael blas ar sioeau a chyngherddau yn Neuadd Dewi Sant a’r New Theatre ill dwy am ddim ond £5/£10.

Does rhaid i chi ond ymuno â’n clwb drama i bobol ifanc 16-25 oed yn unig. Mae gan bob sioe neu gyngerdd hyn a hyn o seddi am y pris "REACT" arbennig yma.

I ymuno â REACT, llenwch y ffurflen gais atodedig a’i e-bostio i: ntmailings@cardiff.gov.uk 

Unwaith y byddwch wedi ymuno, i hawlio eich tocynnau disgownt react (sydd heb fod ar gael ar lein) rhowch ganiad i’r Swyddfa Docynnau.  Bydd y staff yn cadarnhau eich disgowntdrwy wirio manylion eich cyfeiriad – mae cyn hawsed â hynny.

Cofiwch mai hyn a hyn o’n tocynnau REACT poblogaidd sydd yna felly cadwch nhw rhag blaen heddiw.

Ar hyn o bryd gallwch fwynhau’r sioeau / cyngherddau canlynol yn Neuadd Dewi Sant.

Grand Band (Efrog Newydd)
Dydd Mawrth 23 Mai, 8.00pm
Tocynnau: £5

Mae’r Grand Band gwych o Efrog Newydd yn perfformio yng Nghymru am y tro cyntaf – chwe phiano cyngerdd a chwe phianydd yn cyflwyno cerddoriaeth fodern o ben draw’r Iwerydd.

Gweithdy Trïo’r Gamelan
Dydd Sadwrn 27 Mai, 1-3pm | Lefel 1
Tocyn £5

Caiff y teulu i gyd flas ar ein hofferynnau taro efydd hardd o Java a dysgu chwarae darn traddodiadol.  Mae’r sesiynau dwyawr yn hwyl ac yn ymarferol o’r dechrau i’r diwedd, yn cynnig rhywbeth newydd pa un a ydych chi’n offerynnwr brwd ynteu heb unrhyw brofiad cerddorol cynt.

 
Gerddorfa Ffilharmonig Frenhinol

Dydd Gwener 2 Mehefin, 7.30pm
Tocynnau: £5

Bydd Eric Whitacre, talent gorawl flaenllaw’r ddegawd hon, yn arwain noson o’i gerddoriaeth ei hun.

 

 

 

Bowie Experience
Dydd Gwener 14 Gorffennaf, 7.30pm
Tocynnau: £10

Bowie Experience ydi hoff deyrnged y byd, a’r fwyaf dilys, i’r dug gwyn tenau ac mae’n dal i synnu cynulleidfaoedd â’i manwl gywirdeb syfrdanol.

 

 

 

Queens of Comedy Tour
Bianca Del Rio fydd yn llywyddu
Dydd Gwener 1 Medi, 8pm
Tocynnau: £10

Mae tîm Klub Kids yn ei ôl ac i’w ganlyn y gymanfa gyfoglyd yma.

Bianca Del Rio fydd yn llywyddu, sy’n ddigri dat ddagrau, a does dim dau nad oes gwledd yn ein haros ni, a chwe chwîn gomedi ar un llwyfan.

 

 

Enillwyr Rhodd Kenneth Loveland 2015
Dydd Mawrth 26 Medi, 1pm

Dewch i wrando ar ddau fyfyriwr perfformio eithriadol, Francina Moll Salord ar y Ffidil ac Anna Szalucka ar y Piano, yn perfformio yn y Neuadd yn y cyngerdd awr ginio yma.

Talwch Be Fynnwch -  Cyrraedd y Neuadd mewn pryd i’r perfformiad un o’r gloch a thalu be deimlwch chi sy’n addas.

 

 

Hud yr Opera
Dydd Gwener 29 Medi, 7.30pm
Tocynnau £10

Noson hudol o ganeuon mwyaf cyfarwydd y Byd yn cynnwys Lesley Garrett.

 

 

 Hud yr Opera

Bella Hardy
Dydd Mawrth 31 Hydref, 8.00pm
Tocynnau £10

Daw enillydd Canwr y Flwyddyn 2014 Gwobrau Gwerin BBC Radio 2 yn ei hôl i’r neuadd yn syth ar ôl cefnogi Mary Chapin Carpenter.

 

 

Frigg (Y Ffindir)
Dydd Mawrth 21 Tachwedd, 8.00pm
Tocynnau £10

Frigg - act flaenllaw ar y sîn Nordig gyda’u sain Nordgrass - cymysgedd o ganu gwerin Nordig a chanu’r tir glas. O bosib y band yng ngwledydd y Gogledd sydd y mwyaf cyffrous a dyrchafol, sy’n rhwygo’r cylla ac yn gwneud i’r cluniau wingo.

 
 
 

Tom Russell
Dydd Mercher 22 Tachwedd, 8pm
Tocynnau £10

Bydd y canwr a’r cyfansoddwr caneuon o America, Tom Russell, yn y Neuadd! Mae’n adnabyddus ar gorn uniaethu’n gryf â thraddodiad cerddoriaeth Americana, a’i gerddoriaeth yn corffori elfennau o ganu gwerin, roc a chanu gwlad a gwerin.
 

 

 

 

I weld beth sydd gan ein chwaer-oedfan New Theatre i’w gynnig i aelodau REACT, cliciwch yma.

    

Ymuno â'r rhestr bostio