REACT

 

Mwynhewch sioeau a chyngherddau gwych am lai...

Rhwng 16 a 25 oed? Gallech chi gael blas ar sioeau a chyngherddau yn Neuadd Dewi Sant a’r New Theatre ill dwy am ddim ond £5/£10.

Does rhaid i chi ond ymuno â’n clwb drama i bobol ifanc 16-25 oed yn unig. Mae gan bob sioe neu gyngerdd hyn a hyn o seddi am y pris "REACT" arbennig yma.

I ymuno â REACT, llenwch y ffurflen gais atodedig a’i e-bostio i: ntmailings@cardiff.gov.uk 

Unwaith y byddwch wedi ymuno, i hawlio eich tocynnau disgownt react (sydd heb fod ar gael ar lein) rhowch ganiad i’r Swyddfa Docynnau.  Bydd y staff yn cadarnhau eich disgowntdrwy wirio manylion eich cyfeiriad – mae cyn hawsed â hynny.

Cofiwch mai hyn a hyn o’n tocynnau REACT poblogaidd sydd yna felly cadwch nhw rhag blaen heddiw.

Ar hyn o bryd gallwch fwynhau’r sioeau / cyngherddau canlynol yn Neuadd Dewi Sant.

Cara Dillon a Sam Lakeman
Dydd Mawrth 6 Mawrth, 8pm
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau: £10

Os nad ydych yn gyfarwydd â melyslais syfrdanol Cara Dillon, mae yma drêt yn eich aros chi. Os ydych eisoes ymhlith ei lleng o edmygwyr drwy’r byd yn grwn, fe wyddoch o’r gorau fod yma rywbeth arbennig ar eich cyfer chi.

Mae’r gantores ryfeddol o Wyddeles yn cerddora mewn modd sy’n mynd y tu hwnt i genres ac yn croesi ffiniau. Enillodd bob gwobr canu gwerin sydd ar gael ond, yn ôl ei haddefiad ei hun, nid purydd mohoni, a’i cherddoriaeth yn cyrraedd y tu hwnt i gyfyngiadau a therfynau traddodiad. Cloddio i enaid cân yw ei dawn ddihafal, i ddwyn i’r golwg ei mawr felyster, ei dwyster a’i dyfnder.

 

 

Puccini - Madama Butterfly
Dydd Sul 18 Mawrth, 7.30pm
Tocynnau £10

Yn cyflwyno’r soprano enwog Maria HeeJung Kim* o Opera Cenedlaethol Corea, Seoul a’r soprano ryngwladol Alyona Kistenyova*

O alw aruthrol amdani gan y cyhoedd daw’r Opera arobryn yma yn ei hôl, a chanddi setiau celfydd gan gynnwys gardd Japaneaidd ysblennydd a gwisgoedd gwych gan gynnwys cimonos priodas hynafol o Japan.

Mae Madama Butterfly Puccini yn un o operâu mwyaf poblogaidd y byd, yn adrodd hanes torcalonnus y ferch ifanc hardd o Japanead sy’n syrthio mewn cariad â lefftenant yn llynges America - a’r canlyniadau dramatig. Ymhlith yr uchelfannau mae’r Corws Hymio melodaidd, yr aria wefreiddiol One Fine Day a’r Deuawd Serch bythgofiadwy.

Yn serennu’rsoprano Ryngwladol Alyona Kistenyova*, gyda chorws mawr ei glod a cherddorfa lawn.

 

Kris Drever
Dydd Mawrth 17 Ebrill, 8pm
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau: £10

Ac Eraill
Dathlodd y cyfansoddwr caneuon o’r Alban Kris Drever (Lau) ddegawd o lwyddiant masnachol ac ymhlith y beirniaid drwy ennill Canwr Gwerin y Flwyddyn BBC Radio 2 2017 a Thrac Gwreiddiol Gorau 2017 (am ei gân If Wishes Were Horses) ill dwy yng Ngwobrau Gwerin BBC Radio 2. 

Yn ei gyngherddau yn 2018 bydd Kris yn perfformio set o’r goreuon yn cynnwys yr holl ganeuon allweddol o’i ddegawd cyntaf a deunydd newydd mae’n ei chwarae’n fyw am y tro cyntaf.

 

SHARON SHANNON
Dydd Mercher 16 Mai, 8pm
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau: £10

Dyma Sharon Shannon yn ei hôl ac i’w chanlyn ei halbwm stiwdio newydd sbon danlli grai “Sacred Earth". Mae Sharon newydd lofnodi cytundeb â’r label recordio Gwyddelig Celtic Collections a dyma ei halbwm stiwdio newydd cyntaf ers tair blynedd a’i degfed hyd yn hyn.

Cerddor ydi Sharon sydd wrth ei bodd yn peri syndod. Mae’n fwyaf adnabyddus am ei threfniannau o alawon a chyfansoddiadau traddodiadol Iwerddon ond mae ganddi awch erioed am chwilio arddulliau newydd, ac am gyfarfod a chydweithio â cherddorion eraill. Mae ei dylanwadau Gwyddelig wedi’u cymysgu’n llawen ag arddulliau o bedwar ban byd, yn aml yn annisgwyl, gan gynnwys – am y tro cyntaf - Affrica.
 
Recordiodd y canwr acordion botwm o Swydd Clare gyda Bono, Adam Clayton, Sinead O’Connor, Jackson Browne, John Prine, Steve Earle, y Chieftains, y Waterboys, Willie Nelson, Nigel Kennedy, Alison Krauss a Shane MacGowan.

 

 

 

 

 

GRETCHEN PETERS
Ynghyd â’r Gwestai Arbennig Kim Richey
Dydd Mawrth 12 Mehefin, 8pm
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau: £10

Ers ugain mlynedd mae Gretchen Peters yn un o artistiaid Nashville sydd fwyaf hoff a mwya’i pharch. "If Peters never delivers another tune as achingly beautiful as 'On A Bus To St. Cloud,'" meddai People Magazine, "she has already earned herself a spot among country's upper echelon of contemporary composers.” Ym mis Hydref 2014 fe’i cyflwynwyd i Oriel Enwogion Cyfansoddwyr Caneuon Nashville gan y canwr a’r cyfansoddwr caneuon Rodney Crowell, a’i galwodd yn gyfansoddwr caneuon ac yn fardd sy’n canu mor hyfryd ag y mae’n cyfansoddi a dweud am ei chân “The Matador”, "[it] moved me so greatly, I cried from the soles of my feet” a daeth clod i ran Peters yn gyfansoddwr caneuon i artistiaid mor amrywiol ag Etta James, Bonnie Raitt, The Neville Brothers, Patty Loveless, George Strait, Bryan Adams a Faith Hill.  Aeth ei halbwm o’r flwyddyn 2015, ‘Blackbirds’, yn syth i #1 yn siart Canu Gwlad a Gwerin gwledydd Prydain ac yn siart pop 40 uchaf gwledydd Prydain, a dyfarnwyd iddo Albwm Rhyngwladol y Flwyddyn a Chân y Flwyddyn. Yn 2015, rhoes The Telegraph hi ymhlith trigain canwr a chyfansoddwr caneuon benywaidd mwya’r oesoedd. Rhyddheir ei halbwm newydd, sydd heb eto’i enwi, ym mis Mai.

 

 

 

 

 

 

 

 

Y PROM GWERIN: CALAN
Dydd Llun 23 Gorffennaf, 8pm
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau: £10

Bywyd yn byrstio o’r ffidlau, y gitâr, yr acordion, y bagbibau a dawnsio stepio.

Mae Calan yn chwythu tân i’r hen draddodiadau â’u rhythmau heintus a’u hactau gwefreiddiol cyn toddi’n ganeuon gyda’r harddaf a’r mwyaf atgofus.

Mae Calan yn canu’r ffidlau, y chwibanoglau, y gitâr a’r bagbibau ac offeryn cyrs traddodiadol o Gymru o’r enw’r pibgorn wedi’i wneud o beipen bren a chyrn tarw.  Hwyl fawr, synnwyr digrifwch a dawnsio stepio gan bencampwr o ddawnsiwr sy’n dawnsio mewn arddull ddihafal Gymreig.

 

 

 

         

 

 

 

I weld beth sydd gan ein chwaer-oedfan New Theatre i’w gynnig i aelodau REACT, cliciwch yma.

    

Ymuno â'r rhestr bostio