REACT

 

Mwynhewch sioeau a chyngherddau gwych am lai...

Rhwng 16 a 25 oed? Gallech chi gael blas ar sioeau a chyngherddau yn Neuadd Dewi Sant a’r New Theatre ill dwy am ddim ond £5/£10.

Does rhaid i chi ond ymuno â’n clwb drama i bobol ifanc 16-25 oed yn unig. Mae gan bob sioe neu gyngerdd hyn a hyn o seddi am y pris "REACT" arbennig yma.

I ymuno â REACT, llenwch y ffurflen gais atodedig a’i e-bostio i: ntmailings@cardiff.gov.uk 

Unwaith y byddwch wedi ymuno, i hawlio eich tocynnau disgownt react (sydd heb fod ar gael ar lein) rhowch ganiad i’r Swyddfa Docynnau.  Bydd y staff yn cadarnhau eich disgowntdrwy wirio manylion eich cyfeiriad – mae cyn hawsed â hynny.

Cofiwch mai hyn a hyn o’n tocynnau REACT poblogaidd sydd yna felly cadwch nhw rhag blaen heddiw.

Ar hyn o bryd gallwch fwynhau’r sioeau / cyngherddau canlynol yn Neuadd Dewi Sant.

GRETCHEN PETERS
Ynghyd â’r Gwestai Arbennig Kim Richey
Dydd Mawrth 12 Mehefin, 8pm
Tocynnau: £10

Ers ugain mlynedd mae Gretchen Peters yn un o artistiaid Nashville sydd fwyaf hoff a mwya’i pharch. "If Peters never delivers another tune as achingly beautiful as 'On A Bus To St. Cloud,'" meddai People Magazine, "she has already earned herself a spot among country's upper echelon of contemporary composers.” Ym mis Hydref 2014 fe’i cyflwynwyd i Oriel Enwogion Cyfansoddwyr Caneuon Nashville gan y canwr a’r cyfansoddwr caneuon Rodney Crowell, a’i galwodd yn gyfansoddwr caneuon ac yn fardd sy’n canu mor hyfryd ag y mae’n cyfansoddi a dweud am ei chân “The Matador”, "[it] moved me so greatly, I cried from the soles of my feet” a daeth clod i ran Peters yn gyfansoddwr caneuon i artistiaid mor amrywiol ag Etta James, Bonnie Raitt, The Neville Brothers, Patty Loveless, George Strait, Bryan Adams a Faith Hill.  Aeth ei halbwm o’r flwyddyn 2015, ‘Blackbirds’, yn syth i #1 yn siart Canu Gwlad a Gwerin gwledydd Prydain ac yn siart pop 40 uchaf gwledydd Prydain, a dyfarnwyd iddo Albwm Rhyngwladol y Flwyddyn a Chân y Flwyddyn. Yn 2015, rhoes The Telegraph hi ymhlith trigain canwr a chyfansoddwr caneuon benywaidd mwya’r oesoedd. Rhyddheir ei halbwm newydd, sydd heb eto’i enwi, ym mis Mai.

 

 

 

 

 

 

 

 

Y PROM GWERIN: CALAN
Dydd Llun 23 Gorffennaf, 8pm
Lolfa Lefel 3 | Tocynnau: £10

Bywyd yn byrstio o’r ffidlau, y gitâr, yr acordion, y bagbibau a dawnsio stepio.

Mae Calan yn chwythu tân i’r hen draddodiadau â’u rhythmau heintus a’u hactau gwefreiddiol cyn toddi’n ganeuon gyda’r harddaf a’r mwyaf atgofus.

Mae Calan yn canu’r ffidlau, y chwibanoglau, y gitâr a’r bagbibau ac offeryn cyrs traddodiadol o Gymru o’r enw’r pibgorn wedi’i wneud o beipen bren a chyrn tarw.  Hwyl fawr, synnwyr digrifwch a dawnsio stepio gan bencampwr o ddawnsiwr sy’n dawnsio mewn arddull ddihafal Gymreig.

 

 

 

          

 

 

 

I weld beth sydd gan ein chwaer-oedfan New Theatre i’w gynnig i aelodau REACT, cliciwch yma.

    

Ymuno â'r rhestr bostio