Status Quo – Nawr ar dân ac yn drydanol!

Status Quo – Nawr ar dân ac yn drydanol!

 Neuadd Dewi Sant

Dydd Mercher 29 Tachwedd

Drysau yn agor am 7pm

Mae hoff rocwyr PRYDAIN Status Quo yn dathlu eu gyrfa pum degawd anhygoel â sioe arbennig yn Neuadd Dewi Sant nos Fercher 29 Tachwedd.

Dyma gyfle prin yn wir i brofi’r Quo mewn amgylchfyd agosatoch a’u dawn cyfansoddi caneuon clasurol yn tywynnu. Fodd bynnag cefnodd y band ar y gig acwstig oedd yn yr arfaeth i ddechrau, o blaid gwneud beth maen nhw’n ei wneud orau - plygio i mewn y gitarau trydan a throi’r sain i fyny i un ar ddeg! Mis Hydref 2004 oedd y tro olaf iddyn nhw roi tro am Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru a chodi’r to, a dyma nhw bellach yn barod i siglo’r oedfan hyd at ei sylfeini unwaith eto!

Y llynedd fu blwyddyn anoddaf eu gyrfa. Bu’n rhaid i’r gŵr blaen Francis Rossi a’r band wynebu ymddeol o berfformio byw y cerddor eiconig Rick Parfitt, a fu farw wedyn ym mis Ragfyr, tristâ’r sôn. Fodd bynnag, daw’r grŵp bythol-herfeiddiol yn ei ôl dan chwifio’r faner yn dalog i anrhydeddu ei goffa ac i roi i’r selogion beth maen nhw’n ei grefu ac yn ei haeddu. 

Ym mis Ebrill 2017, cyhoeddodd y band ei daith Aquostic yng ngwledydd Prydain fuasai yn eu bwriad ers tro, ond ei gael ei hun mewn cyfyng-gyngor yn syth. Ystyrid bod rhaid wrth y sioeau acwstig gan fod y set drydan yn anochel yn fwy o dreth ac efallai’n drech na Rick. Ac eto roedd galw’r selogion am sioeau trydan yn ddi-ball.  O ystyried amgylchiadau newydd, a chefnu’r band ar yr albymau Aquostic llwyddiannus, penderfynwyd mai taith drydan lawn fyddai Plugged In.

Meddai Francis Rossi: “This has been a year like no other.  In many ways the band has felt out of control.  Rick’s passing was a huge blow.  Much of what we had planned was envisaged initially to accommodate what would be right for him; those sands have obviously shifted.  Now everything has changed.

 “The band is not the same - it can’t be and shouldn’t be – and the plan has changed too.  We’re still listening to the fans, we always have, and we’re hearing that this is what they still want.  We’re going to give it to them.”

Tocynnau: £46.50 & £56.50
(
A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio).

I archebu tocynnau, ewch i www.stdavidshallcardiff.co.uk  
neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444

Ymuno â'r rhestr bostio