*AD-DREFNU SIOE* The Overtones (22.09.17)

*AD-DREFNU SIOE* The Overtones (22.09.17)

*AD-DREFNU SIOE*
The Overtones
Dydd Gwener 22 Medi, 8pm

Annwyl Gyngherddwyr.

Gwaetha’r modd mae The Overtones nos Wener (22 Medi) am wyth o’r gloch wedi’i ohirio ar fyr rybudd. Y dyddiad wedi’i ad-drefnu fydd nos Wener 9 Chwefror 2018 am wyth o’r gloch. Bydd y tocynnau sydd gennych ar hyn o bryd yn ddilys ar gyfer y dyddiad newydd. Fodd bynnag, os ydych yn methu dod ar y dyddiad newydd ym mis Chwefror 2018, byddwch yn gallu cael ad-dalu’ch tocynnau’n llawn. Gewch chi lythyr gyda hyn gyda’r manylion llawn. Dyma air neu ddau gan y band:

‘We are sorry to say we have to postpone this Fridays show at St Davids Hall Cardiff. Lachie has had to rush home due to a family emergency and Timmy has had a bereavement in the family so needs to be in Ireland. We look forward to re scheduling and having a great night with you all. The boys x.

Rydym yn gobeithio bod y dyddiad newydd yn gyfleus i chi.

Diolch.
Tîm Marchnata Neuadd Dewi Sant

Ymuno â'r rhestr bostio