*AD-DREFNU SIOE* - The Horne Section (30.05.18)

*AD-DREFNU SIOE* - The Horne Section (30.05.18)

*AD-DREFNU SIOE* - The Horne Section (30.05.18)

THE HORNE SECTION – *AD-DREFNU SIOE*

nos Mercher 30 Mai 2018, 8pm

Annwyl Gyngherddwyr.

Mae perfformiad The Horne Section oedd yn yr arfaeth nos Fercher 30 Mai 2018 am wyth o’r gloch wedi’i aildrefnu a bellach bydd nos Fawrth 24 Ebrill 2018 am hanner awr wedi saith oherwydd problemau trefnu artistiaid.  Bydd tocynnau a godwyd ar gyfer 30 Mai yn ddilys i’r dyddiad newydd.


Mae’n ddrwg iawn gennym am y drafferth a’r siom ynghlwm â hyn ac edrychwn ymlaen at eich croesawu chi i Neuadd Dewi Sant ym mis Ebrill.

Yn gywir,

ROGER HOPWOOD
Manager

Ymuno â'r rhestr bostio