*AD-DREFNU SIOE* - Joe Longthorne (19.05.17)

*AD-DREFNU SIOE* - Joe Longthorne (19.05.17)

*AD-DREFNU SIOE* - Joe Longthorne (19.05.17)

JOE LONGTHORNE – *AD-DREFNU SIOE*

nos Gwener 19 Mai, 7.30pm

Annwyl Gyngherddwr.

Cofiwch fod perfformiad Joe Longthorne oedd yn yr arfaeth nos Wener 19 Mai 2017, 7.30pm wedi’i ad-drefnu a bellach bydd nos Iau 29 Mawrth 2018, 7.30pm. 

Bydd y tocynnau sydd gennych ar hyn o bryd yn ddilys ar gyfer y dyddiad newydd. Fodd bynnag, os ydych yn methu dod i’r cyngerdd ym mis Hydref, anfonwch eich tocynnau’n ôl atom erbyn 21 Medi ac anfonwn ad-daliad atoch cyn gynted ag y bo modd.  Os taloch â cherdyn credyd, credydir eich cyfrif pan dderbyniwn eich tocynnau.  Fel arall, os codoch eich tocynnau drwy asiantaeth tocynnau, cysylltwch â nhw’n uniongyrchol i gael ad-daliad.

Gallwch anfon eich tocynnau’n ôl at y cyfeiriad sy’n dilyn:

Rheolwr y Swyddfa Docynnau,
Neuadd Dewi Sant,

Yr Aes,
Caerdydd,
CF10 1AH

Mae’n ddrwg iawn gennym am y drafferth a’r siom ynghlwm â hyn ac edrychwn ymlaen at eich croesawu chi i Neuadd Dewi Sant ym mis Mawrth.


Yn gywir,

ROGER HOPWOOD

Rheolwr

Ymuno â'r rhestr bostio