Mis Mawrth yn Neuadd Dewi Sant

Mis Mawrth yn Neuadd Dewi Sant

Ed Byrne: Spoiler Alert – Dydd Gwener 9 Mawrth 2018, 8pm

Ed Byrne, Jonathan Pie,

Madama Butterfly, Joe Longthorne,

The Circus of Horrors

Llawer Mwy!

Dyma raglen arall sy’n llawn amrywiaeth ar gyfer mis Mawrth yn Neuadd Dewi Sant gan gynnwys y cyfuniad arferol o gerddoriaeth glasurol geinwych, digrifwyr di-ail a chyngherddau pop perffaith. 

A does dim ffordd well o ddechrau’r mis na thrwy ddathlu Dydd Gŵyl Dewi Sant yng nghwmni Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC (Dydd Iau 1 Mawrth). Bydd y delynores o fri, Catrin Finch a’i ffrindiau’n perfformio detholiad o ganeuon traddodiadol a gweithiau corawl, a bydd cyfle i ganu gyda goreuon y wlad.

SWR Cerddorfa Symffoni Stuttgart
gyda Syr Roger Norrington
Dydd Mercher 14 Mawrth 2018, 7.30pm

Parhau y mae’r wledd o gerddoriaeth glasurol.Bydd y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol yn ôl gyda pherfformiad SWR Cerddorfa Symffoni Stuttgart (Dydd Mercher 14 Mawrth) o glasuron Beethoven dan arweiniad y meistr, Syr Roger Norrington.   Yn y cyfamser, bydd tymor 2017/18 Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd (Dydd Gwener 16 Mawrth) yn parhau, ac yn rhan o Clasuron i Bawb bydd symffonïau gwefreiddiol gan Brahms a Haydn, a hefyd The Lark Ascending gan Vaughan Williams.

Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd
Clasuron i Bawb
Dydd Gwener 16 Mawrth 2018, 7.30pm 

Bydd dos dwbl o Debussy gan gynnwys perfformiad Symffoni a Cherddorfa Prifysgol Caerdydd (Dydd Iau 22 Mawrth) 100 mlynedd ar ôl marwolaeth y cyfansoddwr o Ffrainc, a pherfformiad Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC (Dydd Gwener 23 Mawrth) o’i weithiau Nocturnes a La Mer.  Ar ben hynny bydd goreuon doniau clasurol ieuenctid lleol yng Ngŵyl ac Arddangosfa Gwanwyn Cerdd Iau Bro Morgannwg (Dydd Llun 12 a Dydd Mawrth 13 Mawrth).

Caiff cerddoriaeth boblogaidd fwy na digon o sylw hefyd, fel yr arfer.  Byddwn ni'n troi'n clociau'n ôl i oes aur yn hanes cerddoriaeth gyda The Sensational 60s Experience (Dydd Mercher 7 Mawrth), fydd yn cynnwys enwau mwy eu bri nag erioed o'r blaen fel Mike Pender o The Searchers, Mike D'Abo o Manfred Mann, Herman's Hermits, The Fortunes a The New Amen Corner. 

The Sensational 60s Experience
Dydd Mercher 7 Mawrth 2018, 7.30pm 

Gan gofio’n ôl yn yr un modd, bydd That'll Be The Day (Dydd Iau 15 Mawrth) yn paru tiwns pop The Beatles a'r Stones gyda jôcs cellweirus Tommy Cooper.  Caiff cerddoriaeth a hiwmor eu cyfuno hefyd gan yr adlonwr  annwyl Joe Longthorne (Dydd Iau 29 Mawrth) a fydd yn cymysgu hen ffefrynnau â dynwarediadau digamsyniol o Tom Jones, Shirley Bassey a Frank Sinatra! 

Os ydych chi’n dyheu am ddigrifwch, beth am un o ffefrynnau’r byd comedi Wyddelig Ed Byrne (Dydd Gwener 9 Mawrth) a Spoiler Alert? Os ydych chi’n hoffi Jonathan Pie (Dydd Sadwrn 30 Mawrth) yn anffodus mae'r tocynnau wedi gwerthu, a does dim tocynnau ar ôl i weld y seren prog-roc Steven Wilson (Dydd Mercher 21 Mawrth).  Mae hi bob amser yn werth chweil gofyn yn ein Swyddfa Docynnau a chadw llygad ar y cyfryngau cymdeithasol, rhag ofn bydd rhagor yn cael eu rhyddhau'n funud olaf.

Puccini Madama Butterfly
Dydd Sul 18 Mawrth 2018, 7.30pm

Dyma Opera a Bale rhyfeddol Ellen Kent, Puccini Madama Butterfly (Dydd Sul 18 Mawrth), fydd yn trawsnewid y Neuadd yn ardd Japaneaidd hardd.  Mewn gwrthgyferbyniad llwyr, does dim yn rhy afreal nac arswydus afiach yn The Circus of Horrors (Dydd Mawrth 20 Mawrth) yn ei atgyfodiad newydd sbon, Voodoo.  Bydd Festival of Diversity (Dydd Sadwrn 10 Mawrth) yn trafod hanes cyfareddol tywysogesau Borneo a bydd gwerin garwyr wrth eu bodd gyda Cara Dillon a Sam Lakeman (Dydd Mawrth 6 Mawrth) fydd yn rhannu’r llwyfan yn rhan o Roots Unearthed.

Cofiwch gefnogi’r bois yn y Chwe Gwlad hefyd - caiff Gemau cartref Cymru yn erbyn yr Eidal a Ffrainc eu dangos yn fyw yn ein lolfa L3 (Dydd Sul 11 a Dydd Sadwrn 17 Mawrth)!

I gadw seddi, ewch i www.stdavidshallcardiff.co.uk/welsh/
neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444

Cara Dillon & Sam Lakeman: Roots Unearthed
Dydd Mawrth 6 Mawrth 2018, 8pm

The Circus of Horrors: Voodoo
Dydd Mawrth 20 Mawrth 2018, 8pm

Ymuno â'r rhestr bostio