Mae tocynnau Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol 2017-18 Nawr ar Werth

Mae tocynnau Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol 2017-18 Nawr ar Werth

O Stuttgart i St Petersburg...

13 Cyngerdd o Safon Fyd-Eang yn Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru

TOCYNNAU NAWR AR WERTH! 

Mae hi’n adeg gyffrous o’r flwyddyn unwaith eto wrth i neuaddau cyngerdd ar draws y byd gyhoeddi’r amrywiaeth wefreiddiol o sioeau cerddorfaol a gynhelir yn ystod eu tymor nesaf.

Ac nid oes yr un ohonynt mor nodedig â Chyfres Cyngherddau Rhyngwladol 2017/18 yn Neuadd Dewi Sant! Hefyd, maen nhw ar werth NAWR!

Gyda cherddorfeydd ac ensembles yn ymweld o St Petersburg a Stuttgart yn ogystal â rhai o’r goreuon yn y DU, rydym ni’n sicr y byddwch chi eisiau profi gwefr cerddoriaeth glasurol yn Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru

Cerddorfa Symffoni St Petersburg yn cynnwys John Lill CBE (Piano)
Dydd Mawrth 17 Hydref 7.30pm 

Yn dechrau’r tymor mewn steil y mae Cerddorfa St Petersburg (Dydd Mawrth 17 hydref, 7.30pm) gyda rhaglen bwerus yn cynnwys Mussorgsky a Tchaikovsky. Mae darn hudol Mussorgsky, sef A Night on the Bare Mountain yn ysgogi delweddau o wrachod pranciog ar Noson Ganol Haf, ac mae Manfred Symphony gan Tchaikovsky yn llawn dwyster gwresog ac angerdd Slafaidd.  Mae’r Piano Concerto gan Tchaikovsky yn wledd unigryw ac mae’n cynnwys canolbwynt cyfareddol sef yr unawdydd eiconig, John Lill CBE.

Yna, mae’n bryd i fwynhau gyda The Hallé (Dydd Mercher 1 Tachwedd, 7.30pm) dan arweiniad yr Arweinydd meistrolgar, Syr Mark Elder. Clywir treftadaeth Sbaeneg-Basgeg Ravel yn ei ddarn egsotig, Rapsodie Espagnole a’i ddarn hynod wefreiddiol, Bolero. Hefyd, rhoddodd ei ail-ddehongliad rhyfeddol o ddarn Pictures at an Exhibition gan Mussorgsky, fywyd newydd i’r clasur, ac ymhen dim, fe ddaeth yn drefniant mwy adnabyddus.  

Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru  yn cynnwys Tara Erraught (Mezzo-Soprano)
Dydd Iau 23 Tachwedd 7.30pm

Yn ddiweddarach yr un mis, mae Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru (Dydd Iau 23 Tachwedd, 7.30pm) yn dychwelyd i’r Neuadd i chwarae pedair cân angerddol sy’n gyfoethog o ran sgôr gan Gustav Mahler, sef y casgliad  Lieder eines fahrenden Gesellen (Songs of a Wayfarer). Ar y llaw arall, mae Leningrad Symphony, Shostakovich yn atseinio â rhythmau rhyfelgar fel symbol o herfeiddiwch Rwsia yn erbyn lluoedd yr Almaen.

Mae’r tri chyngerdd yn ffurfio rhan o’r Ŵyl R17 a gynhelir ar draws y ddinas, sy’n nodi canmlwyddiant y Chwyldro Rwsiaidd ac sy’n crisialu ffrwydrad cymdeithasol a diwylliannol y cyfnod.  

The Sixteen: Glory to the Christ Child
Dydd Sul 17 Rhagfyr 3pm

Ni fyddai calendr yr Ŵyl yn Neuadd Dewi Sant yn gyflawn heb The Sixteen (Dydd Sul 17 Rhagfyr, 3pm). Mae eu cyngerdd Nadolig blynyddol yn cyfuno emynau tymhorol, ffefrynnau traddodiadol a champweithiau anfarwol o gyfnod y Dadeni.

Yn y Flwyddyn Newydd, bydd Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru (dydd Sul 14 Ionawr, 3pm) yn ôl am brynhawn o glasuron Rhamantaidd. Mae Egmont Overture gan Beethoven bob amser yn plesio, ac mae Violin Concerto, gan Mendelssohn yn ddarn llawn gwreiddioldeb syfrdanol. Mae’r New World Symphony, gan Dvořák yn dod â'r cyngerdd hudolus hwn i ben mewn modd bywiog ac addas. 

Florilegium yn cynnwys Ashley Solomon (Arweinydd)
Dydd Iau 25 Ionawr 7.30pm 

Mae Florilegium (Dydd Iau 25 Ionawr, 7.30pm) yn un o’r ensembles offerynnau mwyaf poblogaidd ac mae’n perfformio holl Brandenburg Concertos, gan Bach. Dyma rai o’r darnau mwyaf dyrchafol o’r cyfnod Baróc, ac mae pob concerto wedi’i sgorio ar gyfer cyfuniad offerynnol gwahanol.

Yn y mis canlynol bydd gan y Gerddorfa Ffilharmonia (dydd Sul 18 Chwefror, 3.30pm) raglen sy’n croesi’r o’r cyfnod Clasurol i’r cyfnod Rhamantaidd gan gynnwys egni gwefreiddiol First Piano Concerto, Beethoven a drama afaelgar Fifth Symphony, Mahler.

Mae mwy o ddarnau Beethoven ar y gweill hefyd, gyda Cherddorfa Symffoni SWR Stuttgart (Dydd Mercher 14 Mawrth, 7.30pm), wrth i Syr Roger Norrington arwain perfformiadau epig o ddarnau’r cyfansoddwr enwog o’r Almaen, gan gynnwys  Creatures of Prometheus Overture, Third Piano Concerto ac Eroica Symphony.

Yn yr un modd, bydd y pianydd mawr ei chlod Angela Hewitt (dydd Sul 8 Ebrill, 3pm) hefyd yn talu teyrnged i un o fawrion yr Almaen yn The Goldberg Variations.  Mae’r darnau hyn yn cynrychioli Bach ar ei orau a chânt eu perfformio gan un o ddehonglwyr mwyaf blaenllaw ei waith. 

Cerddorfa Symffoni Dinas Birmingham
gyda Mirga Gražinytė-Tyla (Arweinydd)
Nos Sadwrn 14 Ebrill, 7.30pm

Ar ben hynny, ceir dathliad arall o gampweithiau dramatig o’r Almaen wrth i Gerddorfa Symffoni Dinas Birmingham (dydd Sadwrn 14 Ebrill, 7.30pm) berfformio clasuron gan gynnwys darnau gan Wagner a Schumann cyn cyrraedd uchafbwynt cyffrous gyda Fifth Symphony, Beethoven.

Bydd Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru (dydd Sul 29 Ebrill, 3pm) yn ymddangos am y trydydd tro, a’r tro olaf y tymor hwn, gyda dehongliad cyffrous o ballet swynol Prokofiev, sef Cinderella. Ymysg uchafbwyntiau’r noson fydd The Quarrel of the Ugly SistersCinderella’s Waltz a’r darn cofiadwy Midnight Hour.

Hefyd, bydd cyfle i fwynhau mwy o waith Prokofiev gan y Gerddorfa Ffilharmonia (dydd Gwener 18 Mai, 7.30pm) dan arweiniad yr enwog Vladimir Ashkenazy. Caiff telynegiaeth freuddwydiol First Violin Concerto Prokofiev ei chyfochri â’i Cantata for the 20th Anniversary of the October Revolution – darn nas perfformir yn aml sydd wedi’i ysgrifennu ar gyfer perfformiad corawl a cherddorfaol enfawr. 

 

Cerddorfa Ffilharmonia Würth yn cynnwys Maxim Vengerov (Ffidil)
Dydd Sul 10 Mehefin 3.30pm

Yn olaf, bydd Cerddorfa Ffilharmonia Würth (dydd Sul 10 Mehefin, 3.30pm) yncynnig diweddglo teilwng i’r tymor.  Ceir alawon pefriog yn trwytho gwaith operatig poblogaidd Strauss, Die Fledermaus Overture, a chaiff yr anfawrol First Violin Concerto gan Max Bruch ei glodfori am ei bendefigaeth a’i afiaith rhamantaidd. Cerddoriaeth ffrwydrol sy’n lliwio darn Saint-Saëns ar gyfer y ffidil, ond emosiynau mwy dwys sy’n sylfaen i symffoni olaf Tchaikovsky, Pathétique – ei ffarweliad â’r ffurf a gwblhawyd ychydig wythnosau cyn ei farwolaeth.

Os nad ydych chi eisiau methu eiliad o’r gweithgarwch cerddorfaol anhygoel hyn, pan na wnewch chi danysgrifio ac arbed hyd at 20% pan fyddwch chi’n mynd i weld cyngherddau? Nid yn unig y byddwch chi’n cefnogi un o neuaddau cyngerdd acwstig gorau Ewrop, byddwch chi hefyd yn gallu eistedd yn ôl ac yn ymlacio gan wybod bod gennych flwyddyn llawn cerddoriaeth wych o’ch blaen!

Fel arall, os nad ydych chi wedi profi’r wefr o glywed cerddorfa fyw; pam na rowch chi gynnig arni am gyn lleied â £10?

Mae Neuadd Dewi Sant yn ymrwymedig i hyrwyddo cerddoriaeth gerddorfaol a chlasurol i gynulleidfa mor eang â phosibl, felly ni fydd y pris cychwynnol ar gyfer y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol yn torri’r banc. Pwy a ŵyr, efallai y byddwch chi wrth eich bodd!!

Sylwch: Nid yw The Sixteen (dydd Sul 17 Rhagfyr) nac Angela Hewitt (dydd Sul 8 Ebrill) yn rhan o becyn tanysgrifio tymhorol y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol.  

Pris Safonol

£10 | £15.50 | £20 | £27.50 | £34 | £41

Plant o dan 16 oed (mae’r tocynnau a gynigir yn amodol ar faint sydd ar gael)

AM DDIM gyda phob oedolyn sy’n talu pris llawn.  Tocyn plentyn ychwanegol - £5 yr un

Tocynnau Platinwm (gan gynnwys sedd dda yn Haen 1, gwydraid o champagne a rhaglen).  Nodwch, Dim ond yn berthnasol ar gyfer y tocyn drutaf) 

£49.50

Ffrindiau Neuadd Dewi Sant | Hawlwyr

£2 oddi ar docyn pris llawn

Myfyrwyr (hyd at 6.00pm ar ddiwrnod y perfformiad)
Rhaid cyflwyno ID Myfyriwr wrth gasglu tocynnau. 

£5

Pobl anabl gan gynnwys un cydymaith

Hanner pris

Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith

£10 yn un

*Nodwch, nid cheir consesiynau ar gyfer tocynnau Platinwm na thocynnau cychwynnol.
**Dim ond un math o ostyngiad sy’n berthnasol i bob tocyn a bydd angen i chi brofi
eich hawl wrth gasglu’r tocyn.

***Mae’r prisiau uchod ar gyfer pob cyngerdd y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol ac
eithrio The Sixteen ac Angela Hewitt (pris safonol £25, gostyngiad £19 a myfyrwyr £5).

I gael rhagor o fanylion am raglen y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol 2017/18 gan gynnwys Elfennau Ychwanegol y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol: ewch i:

http://www.stdavidshallcardiff.co.uk/whats-on/international-concert-series-2017-18/ 

Mae pob archeb yn destun ffi bostio opsiynol gwerth £1.

I gadw seddau, ewch iwww.stdavidshallcardiff.co.uk
neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444

Ymuno â'r rhestr bostio