Cyngherddau Cinio Hydref a Gaeaf Tymor 2017/18

Cyngherddau Cinio Hydref a Gaeaf Tymor 2017/18

Cyngherddau Cinio

Neuadd Dewi Sant
Hydref a Gaeaf
Tymor 2017/18

Dydd Mawrth 21 Tachwedd —1pm
Jose Zalba Smith, y Ffliwt a Jan Willem Nelleke, y Piano
Mae modd mynd i’r gyngerdd hon gan ‘Dalu Fel y Mynnoch’.

Y canwr ffliwt Jose Zalba Smith yn chwilio repertoire cyfoes y ffliwt ac yn rhoi stondin i amlochredd anhygoel yr offeryn. Mae ei raglen yn cynnwys rhythmau ac ansoddau cywrain Steve Reich, The Great Train Race Ian Clarke (darn hynod o ddifyr sydd i’w glywed yn union fel ei deitl!), Calm John Metcalf sy’n deffro yn y cof wyliau haf gwynfydedig, ynghyd â gweithiau gan ei gyfeilydd o’r Iseldiroedd Jan Willem Nelleke a’i dad, y Ciwbaniad Javier Zalba. Ar y cyd â Gŵyl Bro Morgannwg.


Dydd Mawrth 28 Tachwedd — 1pm
Côr Eglwys Gadeiriol Fetropolitanaidd Caerdydd
Ymlaen llaw £6 | Ar y diwrnod £7

Côr yr Eglwys Gadeiriol sy’n cychwyn tymor y Nadolig i ni â detholiad hyfryd o garolau traddodiadol a cherddoriaeth i’r Nadolig, gydag aelodau o’r Gerddorfa Gyngerdd o Goleg Sant Ioan.
Da o beth ydi codi tocynnau’n fuan.

Dydd Gwener 8 Rhagfyr — 1pm
Pres Nadolig Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Dr Robert Childs - Arweinydd
Ymlaen llaw £6 |Ar y diwrnod £7

Daw’r cyngerdd poblogaidd yma sydd i’r dim i’r teulu yn ei ôl i’r neuadd ar awr ginio eto sy’n llawn o garolau traddodiadol a ffefrynnau’r tymor – does dim dau na fyddwch yn morio canu. 
Yr union ffordd i ddianc rhag ias y gaeaf a ffair a ffwndwr siopa Dolig!

Dydd Mawrth 23 Ionawr — 1pm
Y efeilliaid Cann
Mae modd mynd i’r gyngerdd hon gan ‘Dalu Fel y Mynnoch’.

Bu’r efeilliaid unwy, enillwyr Dewis y Beirniaid Gramophone a Dewis y Beirniaid Clas-sic FM,
yn swyno’r byd â’u dawn gerddorol a’u hamryw ddoniau. 


Dydd Mawrth 30 Ionawr — 1pm
Danielt Moult, Organ
Mae modd mynd i’r gyngerdd hon gan ‘Dalu Fel y Mynnoch’.

Mae Daniel Moult yn organydd cyngerdd ac yn diwtor yr organ o fri. Yn Llundain mae ei gartref ac mae’n Bennaeth Cysylltiol yr Organ yn Birmingham Conservatoire, yn dysgu drwy’r RCO Academy, ac yn perfformio ac yn arwain dosbarthiadau meistr a chyrsiau drwy’r byd yn grwn. Mae’n darlledu’n aml ar y BBC ac mae wedi recordio i amryw labeli recordio mawr.   Ar y cyd â Digwyddiadau Organ Caerdydd.  


Dydd Mawrth 6 Chewfror — 1pm
Synfonia Cymru
Mae modd mynd i’r gyngerdd hon gan ‘Dalu Fel y Mynnoch’.

Dewch at ensemble o’r gerddorfa siambr arobryn Sinfonia Cymru i bnawn o gerddoriaeth
gan Mozart, Britten a Bach.


Dydd Mawrth 13 Chwefror — 1pm
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Cerddorfantur!
Ymlaen llaw £6 |Ar y diwrnod £7

Dyfeisiwyd Cerddorfantur! yn arbennig i ddal dychymyg cynulleidfaoedd ifainc drwy rym cerddorfa symffoni fyw. Mae Cerddorfa Symffoni Coleg Brenhinol Cym-ru a’r cyflwynydd Tom Redmond yn adfywio’n llawn asbri rai o’r straeon mwyaf a adroddwyd erioed, ac ar hyd y ffordd yn cael hen hwyl a hanner yn cyflwyno offerynnau a phrosesau mewnol cerddorfa.  Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru. 

Mae gostyngiadau i Gyfeillion Neuadd Dewi Sant, pobl dan 16 oed, myfyrwyr, pobl dros 60 a phobl anabl (ac un cydymaith). Nid oes tâl archebu na ffi trafod.

 Bydd modd casglu’r tocynnau cyngerdd ‘Talu Fel y Mynnoch’ o’r Swyddfa Docynnau ar y diwrnod.

Mae pob perfformiad yn dechrau am 1pm ac yn para oddeutu awr.  

Ymuno â'r rhestr bostio