Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol 2017/18 Cyngherddau’r Prynhawn

Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol 2017/18 Cyngherddau’r Prynhawn

Cyfres Cyngherddau
Rhyngwladol 2017/18
Cyngherddau’r Prynhawn
Neuadd Dewi Sant

OS HOFFECH CHI wrando ar ychydig o gerddoriaeth glasurol i godi eich calon yn y prynhawn, beth am roi cynnig ar ein Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol?Bydd chwech o’r perfformiadau yn nhymor gwefreiddiol 2017/18 o’r Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol ar brynhawniau Sul yn gyfle delfrydol i ymlacio ar ôl wythnos brysur.

The Sixteen: Glory to the Christ Child
Dydd Sul 17 Rhagfyr 2017, 3pm

Yn gyntaf mae The Sixteen yn dychwelyd ar gyfer ei ymweliad blynyddol (Sul 17 Rhagfyr, 3pm)Ni fyddai calendr Nadolig Neuadd Dewi Sant yn gyflawn heb ymweliad gan Harry Christophers a’i griw ac mae eu cyngerdd Nadolig yn cyfuno emynau’r tymor, ffefrynnau traddodiadol a champweithiau anfarwol o gyfnod y Dadeni. 

Cerddorfa Opera Genediaethol Cymru
gyda Tomáš Hanus, Arweinydd
Dydd Sul 14 Ionawr 2018, 3pm

Fis yn ddiweddarach, bydd Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru (Sul 14 Ionawr, 3pm) yn ôl am brynhawn o glasuron Rhamantaidd. Mae Egmont Overture gan Beethoven bob amser yn plesio, ac mae’r Violin Concerto, gan Mendelssohn yn ddarn llawn gwreiddioldeb syfrdanol, cyn y diweddglo priodol gyffrous , New World Symphony gan Dvořák.

Cerddorfa Ffilharmonia gydag Jakub Hruša, Arweinydd
Dydd Sul 18 Ionawr 2018, 3.30pm

Yr arweinydd campus Jakub Hruša sy’n tywys Cerddorfa Ffilharmonia (Sul 18 Chwefror, 3.30pm) drwy raglen sy’n mynd â’r gynulleidfa ar daith rhwng y cyfnod Clasurol a’r cyfnod Rhamantaidd ag egni gwefreiddiol First Piano Concerto, Beethoven a drama afaelgar Fifth Symphony, Mahler. 

Angela Hewitt, Piano
Dydd Sul 8 Ebrill 2018, 3pm

Y pianydd mawr ei chlod Angela Hewitt (Sul 8 Ebrill, 3pm) fydd yn talu teyrnged i un o fawrion yr Almaen yn The Goldberg Variations.  Mae’r darnau hyn yn cynrychioli Bach ar ei anterth a chânt eu perfformio gan un o’r dehonglwyr mwyaf blaenllaw o’i waith. 

Cerddorfa Opera Genedlaethol Cymru
gyda Peter Donohue, Piano
Dydd Sul 29 Ebrill 2018, 3pm

Bydd Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru (Sul 29 Ebrill, 3pm) yn ymddangos am y trydydd tro, a’r tro olaf y tymor hwn, gyda dehongliad deheuig o balet swynol Prokofiev, Cinderella.Ymysg uchafbwyntiau’r noson fydd The Quarrel of the Ugly Sisters, Cinderella’s Waltz a’r darn sy’n aros yn y cof, Midnight Hour. 

Cerddorfa Ffilharmonia Würth a Maxim Vengerov (Fiolín)
Dydd Sul 10 Mehefin 2018, 3.30pm

Yn olaf, bydd Cerddorfa Ffilharmonia Würth (Sul 10 Mehefin, 3.30pm) yn cynnig diweddglo teilwng i’r tymor.  Alawon pefriog fydd yn trwytho gwaith operatig poblogaidd Strauss, Die Fledermaus Overture, a chaiff yr anfawrol First Violin Concerto gan Max Bruch ei glodfori am ei bendefigaeth a’i afiaith rhamantaidd.Cerddoriaeth ffrwydrol sy’n lliwio darn Saint-Saëns ar gyfer y fiolín ond emosiynau mwy dwys sy’n sylfaen i symffoni olaf Tchaikovsky, Pathétique – ei ffarwel â’r ffurf a gwblhawyd ychydig wythnosau cyn ei farwolaeth. 

Profwch wefr cerddorfa yn y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol yn Neuadd Dewi Sant – y ffordd ddelfrydol o dreulio prynhawn dydd Sul!

SYLWCH:Nid yw The Sixteen (Sul 17 Rhagfyr) nac Angela Hewitt (Sul 8 Ebrill) yn rhan o becyn tanysgrifio tymhorol y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol.  Dyma brisiau tocynnau ar gyfer y ddau gyngerdd hyn:

 Pris Safonol

 £25 pob sedd 

 Plant dan 16 oed

 £19

 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith 

 £19

 Myfyrwyr (Rhaid dangos cerdyn adnabod myfyriwr wrth gasglu tocynnau) 

 £5

 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith  gyda’r tocyn rhataf

 £19 pob tocyn 

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

TOCYNNAU

 Pris Safonol

 £10 | £15.50 | £20 | £27.50 |  £34 | £41

 Plant dan 16 oed (Os bydd tocynnau  ar gael)

 PLANT YN MYND AM DDIM
 Yng nghwmni pob oedolyn sy’n talu’r pris llawn, mae  un plentyn yn mynd am ddim –ceir codi tocynnau i  blant eraill am £5.00 yr un. Cynigir y tocynnau a  bwrw’u bod ar gael.

 Tocyn Platinwm 
 Yn cynnwys sedd orau yn Lefel 1,  gwydr o Prosecco a rhaglen. Cofiwch  fod hyn yn gymwys ar y tocynnau  drutaf yn unig.

 £49.50

Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Hawlwyr

£2 oddi ar docyn pris llawn

Myfyrwyr (hyd at hanner awr wedi chwech ar ddiwrnod y perfformiad.)  Rhaid dangos cerdyn adnabod myfyriwr wrth gasglu tocynnau

£5

Pobl anabl ag un cydymaith

Hanner pris pob tocyn

 Defnyddwyr cadair olwyn ac un  cydymaith  gyda’r tocyn rhataf

£10 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

*Noder, nid yw consesiynau ar gael ar docynnau platinwm neu ragarweiniol. 
**Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

***Mae’r prisiau uchod ar gyfer holl gyngherddau’r CCRh ac eithrio The Sixteen ac Angela Hewitt (£25 pris safonol, £19 consesiynau a £5 myfyrwyr).

I gael rhagor o fanylion am raglen y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol 2017/18 gan gynnwys Elfennau Ychwanegol y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol ewch i:
http://www.stdavidshallcardiff.co.uk/whats-on/international-concert-series-2017-18/ 

I gadw seddau, ewch i www.stdavidshallcardiff.co.uk 
neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444

Ymuno â'r rhestr bostio