Clasurol, Cyfoes a Choctels yn Lolfa L3

Clasurol, Cyfoes a Choctels yn Lolfa L3

Llun gan: Thurstan Redding

Dydd Mawrth 13 Chwefror, 8pm

PERFFORMIAD CYNTAF NIGHTMUSIC -

CLASUROL CYFOES A CHOCTÊLS YN LOLFA L3!

MAE NEUADD DEWI SANT yn lansio cyfres newydd gyffrous sy’n cymysgu cerddoriaeth glasurol gyfoes gyda choctels yn Lolfa L3!

Mae MiwsigyNos yn dwyn ynghyd rhai o’r lleisiau mwyaf cyffrous a hynod sy’n gweithio heddiw, ac yn cynnig dull mwy hamddenol o archwilio cyfeiriadau cerddorol newydd.Ymbaratowch i fwynhau perfformiadau gwefreiddiol gan unawdwyr electro-acwstig ac ensemblau sy’n herio confensiwn i’r gerddoriaeth Gymreig newydd orau diolch i Tŷ Cerdd!

Yn tanio’r tymor bydd The Hermes Experiment, nid ydynt yn bedwarawd arferol o bell ffordd.Mae buddugwyr Gwobr y Tunnell Trust 2016 ac Artistiaid Ifanc Park Lane Group 2015/16 yn cyfuno telyn, clarinét, llais a bas dwbl i greu sain syfrdanol o bosibiliadau mympwyol amgen.

Nid yn unig y mae’r band pedwar dyn yn mwynhau gwthio’r ffiniau gyda’u trefniadau blaengar a’u byrfyfyrio byw am ddim, maent hefyd yn comisiynu gwaith newydd yn rheolaidd.Mae’r rhain wedi cynnwys dim llai na 40 cyfansoddwyr - o sêr newydd i hynafgwyr cerddorol.Mae uchafbwyntiau diweddar yn cynnwys perfformiad i ddangos eu dawn yn Wythnos Gerddoriaeth Talinn 2017 ac ymddangosiad cyntaf y criw yng Nghanolfan Southbank a Kings Place yn Llundain.

Wrth geisio cyfleoedd cydweithio  traws-ddisgyblaethol ar bob cyfle, creodd The Hermes Experiment (a enwyd wedi arbrawf a ddefnyddiodd gyflymydd gronynnol HERA yn Hamburg) ‘arddangosfa gerddorol’ gyda’r ffotograffydd Thurstan Redding yn 2015, a’r llynedd fe ddatblygon nhw ddehongliad newydd o The Winter’s Tale gan Shakespeare yn ystod Cyfnod Preswyl Cerddorol yn Aldeburgh.  

Bydd pob un o berfformiadau MiwsigyNos yn digwydd yng nghludwch Lolfa L3 dan oleuadau atmosfferig a chyflwyniadau llafar gan y perfformwyr i agor eu bydoedd cerddorol i ni.Bydd pob digwyddiad yn eich trochi lawn gymaint ag y bydd yn anffurfiol, gyda digon o gyfle i sgwrsio â’r artistiaid rhwng eu perfformiadau.

Beth am fentro fyny i’n Lolfa Jin newydd a moethus ar y pedwerydd llawr.Fel cymhelliad ychwanegol, fe wnawn ni hyd yn oed gynnwys eich diod cyntaf ym mhris y tocyn!

Synau cyfoes, cŵl a choctels chwaethus – mae MiwsigyNos yn cynnig cyfuniad clasurol campus a bydd yma cyn hir! 

THE HERMES EXPERIMENT

Anne Denholm – Telyn
Oliver Pashley – Clarinet
Marianne Schofield – Bas dwbl
Heloise Werner – Soprano

Set 1

 

Emily Hall

I am Happy Living Simply &  The End of the Ending (Chwefror 2017)

Prokofiev

Visions Fugitives Nos. 1, 7, 8 and 16, Op. 22 (tr. Schofield)

Josephine Stephenson

Tanka (Mehefin 2015)

Peter Maxwell Davies

Farewell to Stromness (tr. Schofield)

Set 2

Gwaith newydd

I’w gadarnhau

Giles Swayne

Chansons Dévotes et Poissonneuses (Medi 2014)

Set 3

Misha Mullov-Abbado

The Linden Tree (Chwefror 2015)

Leonard Bernstein

I Hate Music! (tr. Millwood)

Meredith Monk

Double Fiesta (tr. Denholm)

 
TOCYNNAU 

Pris Arferol
 Yn cynnwys cwrw draft* (o far Lefel 3 yn unig), gwîn, diod feddal neu jin a thonic o’r Lolfa Jin.
 (*Cwrw draft yn cynnwys Carling, Worthington's a  Seidr Stowford Press).

£10

Pecyn Coctêls
Yn cynnwys coctêl o’r Lolfa Jin.

£16

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio. 

I gadw eich seddi, ewch i
http://www.stdavidshallcardiff.co.uk/welsh/beth-sydd-ymlaen/cyfoes-hwyrgerdd/the-hermes-experiment/

Neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444

Ymuno â'r rhestr bostio